Bu eğitimde; Standart Muavin Döküm, Tahmini Gelir Tablosu, Yevmiye Numarasına Göre Fiş Dökümleri, Fiş Özet Raporlarına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; muhasebe kayıtlarının nasıl raporlanacağını, muavin ve fiş özet raporlarının nasıl alındığına yönelik bilgi sahibi olacaksınız.

Raporlar menüsünün bu programı ile istediğiniz tarihler arasında girilmiş olan tüm fiş hareketlerini, çalışan muhasebe hesap kodları ve açıklamaları ile birlikte detaylı olarak listelenebilmektedir.

Muavin dökümler; kod aralığını gireceğiniz muhasebe hesaplarına ait hareketlerin, istenilen grup (ana-alternatif-orijinal-stok vb.) bazında listelenmesini sağlamaktadır.

İlk hesap kodu-ilk hesap adı: Muavin dökümünüzde yer alacak ilk muhasebe hesabının kodunu veya kodunu hatırlayamıyorsanız adını bu alanlara girmelisiniz. Muhasebe hesap kod veya isimlerini F10 listesinden de seçebilirsiniz. Son hesap kodu-son hesap adı: Muavin dökümünüzde yer alacak son muhasebe hesabının kodunu veya kodunu hatırlayamıyorsanız adını bu alanlara girmelisiniz. Seçiminizi F10 listesinden de yapabilirsiniz. Firma/firmalar: Bu alanda sizden muavin dökümünü hangi firmalarınız için alacağınızı belirtmenizdir. Programınız birden fazla firma için döküm alabileceğiniz yapıda düzenlenmiştir. Çünkü programlarımızda aynı veri tabanına bağlı birden fazla firma ile işlem yapılabilmektedir.

Devreden: Muhasebe hesaplarının, biraz sonra gireceğiniz başlangıç tarihine devreden tutarlarının da dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet seçimini yapmalısınız. Bu durumda dökümünüzün ilk satırında devreden tutar yer alacaktır. Başlangıç tarihi-bitiş tarihi: Kodunu girdiğiniz muhasebe hesaplarının hangi tarihler arasındaki hareketlerinin listelenmesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini giriniz. Sayfa atlasın: Muavin dökümünüzde bir sayfa listelendikten sonra sayfaların otomatik olarak atlamasını istiyor iseniz bu alanı “evet” olarak seçmelisiniz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basmalı ve döküm yerini seçmelisiniz. İlgili seçiminizi yaptığınızda muavin dökümünüz listelenecektir.

Bu tablo şu an elinizde bulunan stok değerlerini ve şu ana kadar gerçekleşen gelirlerinizi dikkate alarak, istediğiniz bir dönemin sonuna kadar olan gelirleriniz için tahmini bir tablo sunmaktadır.

Hangi Dönem Sonu: Bu alanda sizden istenen, tahmini gelir tablonuzu hangi dönem sonu itibari ile almak istediğinizi belirtmenizdir. Program default olarak 12 rakamını bu alana getirmektedir. Meblağ Küçültme Ölçeği: Gelirlerinizle ilgili küçültme ölçeği kullanıyorsanız, bu alanda açılacak olan küçük pencereden kullandığınız küçültme oranını seçiniz. Eğer gelirlerinizde herhangi bir küçültme ölçeğiniz kullanmıyorsanız bu alanı Enter’a basarak geçebilirsiniz. Rapor Tipi: Bu alanda size, raporunuzda sadece değer girilen gelirlerinizi mi yoksa tümünü mü görmek istediğiniz sorulacaktır.

Döküm Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza 2 seçenekten oluşan bir pencere gelecektir. Normal döküm:Bu tip dökümde, gelir tablosu hesapları muhasebe hesap kodlarıyla birlikte listelenir.  Standart döküm:Bu tip dökümde, tahmini gelir tablosu muhasebe sistemi genel tebliğince öngörülen şekliyle dökülür. Yani gelir hesapları muhasebe kodlarıyla değil, ilgili tebliğde belirtilen harflerle dökümde yer alır.

İstenen Grup: Bu alanda sizden istenen; tahmini gelir tablosu dökümünüzü hangi gruba göre listeleyeceğinizi seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uygun olan seçeneği seçmelisiniz. Tahmini Stok Rakamı: Bu alana, şu an elinizde mevcut olan veya yıl sonuna kadar elinizde olması beklenilen stoklarınızın parasal değeri girilecektir. Tahmini gelir tablosu bu alana gireceğiniz rakam baz alınarak hazırlanacaktır. Eğer bu alana girilen rakam kayıtlarınızdaki reel stok değerinden fazlaysa, programınız sizi aşağıdaki mesajla uyaracaktır: Girilen tahmini stok rakamı kayıtlı stok değerinden büyük olamaz. Bu durumda stok rakamını küçültmeniz gerekir. Parametre girişlerini tamamlayıp <ENTER> tuşuna bastığınızda  döküm yeri tercihiniz sorulacaktır. Bu seçiminizi de yaptığınızda tahmini gelir tablosu listelenecektir.

Gelir tablosunun ilk kolonunda gelir hesaplarının kod ve isimleri yer almaktadır. Bundan sonraki iki kolon cari dönemde yani parametreler ekranından seçtiğiniz dönem sonunda tahmini gelirlerinizi içermektedir. İlk cari dönem kolonu, gelir hesaplarının ana hesap seviyesinde değerlerini içerir. İkinci cari dönem kolonu, hesap grubu bazında değerleri içermektedir. Gelir tablosu 3 ekran sayfasından oluşur. İlk sayfayı inceledikten sonra ekranın alt tarafındaki döküme devam mesajının üzerinde enter tuşuna basarak sonraki sayfaları görüntüleyebilirsiniz.

Bu menü ile gireceğiniz yevmiye numaraları arasında kalan muhasebe fişlerinizin ekrana veya yazıcıya dökümünü alabilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda öncelikle fiş dökümünüze ilişkin parametre girişleri yapacağınız bir ekran ile karşılaşacaksınız.

Yevmiye No: Dökümünüzde yer alacak ilk fişin ve son fişin yevmiye numarası. Tipi: Listelenecek fişlerinizin tipi (Programınızda varsayılan olarak tüm fiş tipleri listelenecek yapıdadır.) Kilit Şekli: Fiş dökümünüzde sadece kilitli, kilitsiz ya da her iki fiş türünün seçimi. Yazıcıda Sayfa Atla: Dökümde bir sayfa listelendikten sonra sayfaların otomatik olarak atlaması. Sorumluluk Merkezi ve Proje Seçimi: Fiş dökümlerini istediğiniz sorumluluk merkezlerine ve projelerine göre listeleyebilmeniz için sorumluluk merkezi seçimi ve proje kodu girilmesi.

Raporlar menüsünün fiş özet raporu ile dönem başından itibaren girilmiş olan tüm muhasebe fişlerinin yevmiye numarası sırasında özet dökümleri istenen gruba göre alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden bütün fişlerin mi, sadece kilitli olan fişlerin mi (Ctrl+L tuşları ile evrak kilidi konulan fişler) veya sadece kilitsiz olan fişlerin mi listeleneceğini belirtmeniz istenir. Bu seçimle birlikte karşınıza bir başka ekran daha gelecek ve sizden fiş özet raporunu hangi grup için hangi tarih aralığındaki fişler için alacağınızı seçmeniz istenecektir.

Hesap grupları ile çalışmalarınızı birden fazla grup bazında takip edebilirsiniz. Bu gruplar programınız sisteminize ilk yüklendiğinde otomatik olarak yer almaktadır. Dilerseniz bu gruplara ilaveler de yapabilirsiniz. Bu seçim yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra fiş özet raporunuz hazırlanacaktır.

Ana grup: Genellikle TL olarak seçilir. Alternatif döviz: Ana grup ile yapılan işlemler, seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi ile izlenebilir. Alternatif dövizde sadece raporlar alınır, hareket girişi yapılamaz. Orijinal döviz: Bazı muhasebe hesaplarının kendilerine özel döviz cinsleri varsa (örneğin EURO kasası, USD kasası gibi), bu muhasebe hesapları için hesap kartından orijinal döviz cinsi girilir. Orijinal döviz cinsi girildiğinde o hesabın hareketlerini orijinal döviz cinsi bazında da izleyebilirsiniz. Stok: Muhasebe hesaplarının stok bazında (yani stok miktarları ile) takip edilebilmesi içindir. Örneğin; muhasebe fişinde stoklar hesabı çalıştığında, bu hesabın ne kadar borçlandığı veya alacaklı olduğu girilir, ayrıca stok grubu seçilerek ne kadar stok giriş-çıkışı yapıldığı (miktar) girilebilir. Stok grupları, stokların 4 ayrı birimine göre 4 ayrı şekilde işlem görebilir.

Fiş özet raporu ekrana alındıktan sonra durum kolonunda «?» simgesi olan bir fiş var ise , bu fiş içinde yer alan verilerde bir hata olduğu tespit edilmiş demektir. İlgili yevmiye kaydına muhasebe fişinden ulaşarak kaydın düzeltilmesine yönelik de bir kontrol amaçlı rapor olarak da kullanılabilmektedir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1