Bu eğitimde; Mrp1 Modülü ve Mrp1 maliyet oluşumu ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; işletme bünyesinde Mrp uygulamalarının önemini ve işlevselliğini fark edeceksiniz.

Üretim yönetimi; işletmelerdeki mevcut kaynakların, (insan gücü, makineler, stoklar vb.) etkin bir şekilde kullanılarak istenilen zaman ve istenilen miktarlarda mamuller üretilmesine yönelik planlamaların yapılmasıdır. Mikro Yazılımın üretim modülü ile temel hedefi, işletmelerin üretim kalitelerini istedikleri seviyelere çıkarabilmelerini sağlamaktır. Dolayısıyla programın her modülü, üretimin planlanmasından izlenmesine, hazırlık aşamasından hareketine kadar yapılandırılmıştır.

Üretim modülü ile üretim için neyin, ne zaman, ne miktarda gerekli olduğunu belirleyebilecek, bu doğrultuda üretim planınızı hazırlayabileceksiniz. Gerek programdan direk olarak vereceğiniz emirler, gerekse carinizden aldığınız siparişler doğrultusunda üretim emirlerinizi yönlendirebilecek iş akışınızı bu doğrultuda belirleyebileceksiniz. Dolayısıyla oluşturacağınız üretim çatısına bağlı olarak üretimden, satışa kadar, firmanızın çalışma hızı da bu paralellikte artacaktır.

Stok maliyet parametreleri menüsü ile firma da uygulanacak parametre ayarlamaları yapılmalıdır.

Firma tanıtım kartı (501110)/ Mali yıl üretim parametreleri ile varsayılan iş emri, muhasebe kodları, standart genel işçilik maliyet parametreleri, standart genel üretim maliyet parametreleri, fiili maliyet parametreleri ayarlanabilir.

Ürün tanıtım menüsü altında yer alan ürün tanıtım kartı ile ürünlere ait tanımlamalar ve özelliklerinin girişleri yapılabilmektedir. Ürünlere ait ürün reçetelerinin sisteme tanıtılması ve takibi bu menüde yer alan seçenekler ile gerçekleştirilebilmektedir.

Üretim planlama ve izleme menüsü altında yer alan tanımlamalar ile firma içi üretim taleplerinin kayıt edilmesi ve takibinin yapılması, üretim matris planlarının oluşturulması, manuel iş emri oluşturulması ve planlamasının yapılması, iş emri durumlarının değiştirilebilmesi vb. işlemleri yapılabilmektedir.

İlk madde ve malzeme tedarik planlama  ve izleme menüsü ile ilk madde ve malzemelerin ihtiyaçları izlenebilmekte ve satın alma talep fişleri oluşturulabilmektedir.

İş emri başlığı menüsü altında yer alan işlemler ile iş emri kartı, iş emri muhasebe kodları, iş emri formu tanımlanabilmekte ve oluşan iş emri malzeme plan fişlerine entegre edilebilmektedir.

Operasyon menüsü altında yer alan işlemler ile iş emirleri operasyonel olarak yönetilebilmekte, üretim evrakları operasyonel olarak oluşturulabilmektedir.

Evraklar menüsü ile firma içi ve fason üretim hareketleri gerçekleştirilebilmektedir. Satış miktarları, eldeki stok miktarları ya da verilen rakamlar ile üretim hareketlerinin oluşturulabilmesi ve dönem kapama–açma işlemlerinin yapılması bu menüde yer alan seçenekler ile mümkündür.

Raporlar menüsü ile iş emri raporları, ihtiyaç raporları, reçete dökümleri gibi üretim bölümünün ihtiyacı olan raporlar alınabilmektedir.

Listeler menüsü ile üretim modülünde yer  alan  kartların ve üretim ile ilgili evrakların listelerinin alınması mümkündür.

Maliyet muhasebesi menüsü ile standart maliyetlendirme işlemlerinin program  tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmesi ve üretim dönem kapanış–açılış fişlerinin oluşturulması mümkündür.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1