Bu eğitimde; 8.53 DOS program datalarının güncel versiyona aktarım işlemlerinin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Eğitimi tamamladığınızda; V.853 DOS programının kurulumundan verilerin aktarımına kadar olan süreç hakkında temel bilgilere sahip olacaksınız.

8.53 DOS Programı

V.853 DOS programlarındaki verilerinin güncel programlara aktarılmasını sağlamak amacıyla kullanılması gereken programımızın adı ekonomik seride Miktrn, standart seride Mikrotrn, Series 9000’de Trn9000’dir.

İlgili seriler için aşağıdaki programların kurulumu yapılmalıdır:

Ekonomik Seri —> Ekonomik_v15xx_Client_Setup.exe

Standart Seri —> Standard_v15xx_Client_Setup.exe

Seri 9000 —> Seri9000_v15xx_Client_Setup.exe

Program, standart seri dosyalarından bilgi aktarımı menüsü kapsamında; kartlar, hareketler, muhasebe, muhasebe (Genfor8), işletme(Mikrodin), SMMM(Mikbüro) ve Parametre aktarımı alt menülerinden oluşur.

Tüm aktarım menülerinde, okunacak dosya yolu olarak V853 datasının dizini seçilmeli ve devam butonuna basılmalıdır.

Kartlar Menüsü

Kartlar menüsü altında yer alan «stok kartları aktarımı» menüsündeki stok kartı ve amortisman kartları aktarımı ile güncel programlara datalar aktarabilirsiniz.

Cari kartı aktarımı; tüm cari kartlarının menüsü kullanılarak atarım yapılırsa, aktarılan tüm kartların cari bağlantı tipi, Müşteri olacaktır. Top8’ deki cari tiplerine göre aktarım menüsü kullanılarak aktarım yapılırsa aktarılan kartların cari bağlantı tipi, 8.53’deki seçimlere uygun olarak aktarılacaktır. Cari adresleri aktarımı menüsü altında cari adres aktarımı menüsü ile aktarılan cari kartların adresleri de aktarılmış olacaktır. Akaryakıt istasyonları programındaki adres ve cari hesapların aktarılması isteniyorsa, peşin fatura adres aktarımı ve peşin fatura cari aktarımı menüleri kullanılmalıdır.

Hizmet kartı aktarım menüsü kullanılarak, v853’de açılmış olan hizmet ve masraflar güncel versiyona aktarılmış olacaktır. Barkod aktarımı ile stok barkodları güncel versiyona aktarılacaktır. Senet-çek aktarımı ile seçilen pozisyon karşılıklarına uygun olarak, senet çek kartları güncel versiyona aktarılmış olacaktır. Pozisyon karşılıkları seçilmezse veya hatalı seçilirse aktarım doğru olmayacaktır.

Ürün kartlarının aktarımı menüsü altındaki alt menüler, sadece üretim programlarını kullananlar içindir. Ürün kartı aktarımı ile açılan ürün kartları, reçete aktarımı ile ürün reçeteleri, makine kartı aktarımı ile üretimde kullanılan makine kartları aktarılacaktır.

Personel kartları aktarımları menüsü ile personel programı dataları güncel versiyona aktarılmış olacaktır.
Bu menü ile personel kartları, personel tahakkuk kartlarının puantaj verileri, personel kartı özet bilgileri ile yapılan kesinleştirilmiş tahakkuk verileri, borç-devir verileri aktarılmış olacaktır.

Kurlar tablosu ile programa girilmiş olan günlük döviz kurları güncel versiyona aktarılmış olacaktır.

Editör kartları menüsü ile stok ve cari kartlarındaki kullanıcılar tarafından ilişkilendirilmiş yeni alanlar, güncel versiyondaki Alt+D ilave  alan (Detay alan) olarak aktarılmış olacaktır.

Muhasebe menüsü altından, muhasebe hesap kartlarını, muhasebe gruplarını ve muhasebe fişlerini aktarabilirsiniz. Muhasebe (Genfor8) yabancı ülke hesap planı kullananlar için muhasebe hesap kartlarını, muhasebe gruplarını ve muhasebe fişlerini aktarabilirsiniz. Sadece Genfor8 isimli programdan aktarım için kullanılmaktadır.

İşletme (Mikrodin) menüsü altından, işletme hesapları ve hareketleri, güncel versiyona aktarılabilmektedir.

SMMM (Mikburo) menüsü altından; sadece SMMM dataları için geçerli olmak üzere; firma kartları, serbest meslek makbuzları, tahakkuk ödeme hareketleri aktarılabilmektedir. Hiçbir alternatif seçim yapmadan seçilen yoldaki firma datasını güncel versiyona aktarımı için kullanılabilmektedir. Hiçbir alternatif seçim yapmadan seçilen yollardaki tüm firmaların datasını güncel versiyona aktarımı için kullanılabilmektedir.