Bu eğitimde; stok yönetimi kapsamında maliyet, envanter, liste ve grafik uygulamalarına ilişkin örnekler eşliğinde temel bilgiler aktarılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; maliyet, envanter, liste ve grafik uygulamalarına ilişkin uygulamaları etkin bir şekilde kullanabileceksiniz.

Genel amaçlı maliyet ve envanter raporu; stoklarınızın dilediğiniz tarihler arasındaki dönem başı, giren, çıkan, dönem sonu itibari ile hem miktar hem de parasal değerlerini listeleyecek, hareket tiplerine göre (giriş-çıkış-iade) maliyet değerlerini ve bunlardan elde edilen karları hesaplayacak, bunlara  bağlı olarak gerçek kâr veya zararınızı bulacaktır.

Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girilebileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan rapora dahil edilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı, raporun hangi detayda alınacağı, baz alınacak hareketlere ilişkin tarih aralığı, raporun hangi döviz cinsi ile listeleneceği, baz alınacak depo/depolar, seçilen depoların nasıl değerlendirileceği ve maliyet hesap şekli kriterleri girilebilir. Bu girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.

Parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel’e alınmasını sağladığımız mini ekranda “en yüksek hızda çalış”(Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması, raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında, ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Satılan malın maliyeti ve karlılık raporu, maliyet raporlarından farklı olarak stokların sadece parasal değerlerini içerir. Başka bir ifadeyle, parametreler ekranından gireceğiniz tarihler arasında satılan malların satış tutarlarını, varsa iade alınan tutarları, satış maliyetini, iade alınan stokların maliyetini dikkate alarak, satılan mallarınızdan elde ettiğiniz karları listeler. Raporunuzu istediğiniz rapor detayına, döviz cinsine ve depoya/depolara göre alabilirsiniz.

Listeler menüsü kapsamında, stok yönetimi kartlar ve evraklar bölümünden yapılan bilgi girişlerine ait stok kartları listesi ,evrak listeleri gibi dökümler alacaksınız.

Listeler menüsünün ikinci seçeneği, STOK yönetiminin evraklar bölümünden yaptığınız girişlerin dökümlerini içermektedir. İrsaliye, fatura, ambar fişi ve depolar arası sevk fişi dökümleri, çeki listesi, toplu değişiklik ve stok virman fişi evraklarının dökümleri bu bölümde yer alan dökümlerdir.

Ekranda, tarih sıralamalı kesilen irsaliyeler listesine ait parametreler ile alınan satış irsaliyeleri listesi yer almaktadır.

Stoklarınızın satış ve envanter bilgilerine ait grafikler alacağınız bu bölüm 2 seçenekten oluşmuştur.

Dilediğiniz stokun dönemlere göre satış miktarlarını içeren bu grafiğe girdiğinizde, karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan, grafiğini alacağınız stokunuzun kodunu girmeniz gerekir. Stok kodunu girdikten sonra, ilgili stokunuzun dönemlere göre satış miktarları içeren grafiğiniz ekrana gelecektir.  Grafiğinizde kullanılan dönemler, KUR9000 programınızın Sistem\Sistem ve Program Parametreleri\Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı olan dönemlerdir. Gerekirse bu dönemleri ilgili bölümden değiştirebilirsiniz.

Stok grubu envanter grafiğini alabilmek için önce ilgili stok gruplarına ait kod yapılarını girmeli, daha sonra F2 tuşuna basmalısınız. Grafiğiniz ekrana gelecektir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1