Bu eğitimde; stok maliyetlendirme sürecinde kullanılacak programlar ve satılan malın maliyetlendirme fişinin oluşturulması aşamaları temel özellikleri ile anlatılacaktır.Bu eğitimi tamamladığınızda; mali yıl parametrelerinin devirlerinin hangi menü ve programlar aracılığı ile yapıldığını öğreneceksiniz.

Mikrokur > Kuruluş > Firma tanıtım kartı (501110) içerisindeki parametrik tanımlamalar, “Mali Yıl” alanında seçili dönemi kapsamaktadır. Bir sonraki mali yıla ilk girişte bu bilgiler bir sonraki mali yıla ait firma tanıtım kartına otomatik aktarılmaktadır. Yeni mali yıla giriş yapıldıktan sonra önceki mali yılda firma tanıtım kartı içerişinde tanımlı seçim ve tanımlamalarda değişiklik yapılması durumunda ve bu bilgilerin bir sonraki mali yıla aktarımı gerektiren durumlarda Mali yıl parametre kayıtlarının devir işlemleri (098484) menüsünü çalıştırılarak gerçekleştirebilirsiniz.

Sabit Kıymet kartlarının çalışılan mali yıl içerisinde işlemleri tamamlandıktan sonra bir sonraki mali döneme devir değerlerinin aktarılması gerekmektedir. Bu işlemi “Sabit Kıymet kartları devir işlemleri” (098476) menüsünü çalıştırılarak gerçekleştirebilirsiniz.

Buro9000 ve Mikburo programlarımız içerisinde yer alan işletme modülüne ait mali yıl içerisindeki işlemler tamamlandıktan sonra “dönem sonu stok” ve “devreden vergi değerlerinin devir işlemini”, işletme hareketleri devir işlemleri (098482) menüsünü çalıştırarak gerçekleştirebilirsiniz.

Personel sicil işlemleri içerisinde yer alan “personel borç ve devir tanımlamaları” menüsündeki tanımlamalarınızın ve kullanılmayan izinlerin yine personel borç ve devir tanımlamaları içerisindeki “Devreden izin günü ” alanına yazılmasını personel borç-taksit ve izin devir işlemleri (098483) menüsü çalıştırılarak gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1