Bu eğitimde; Log Parametreleri ve bu parametrelerin kullanımına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.Eğitimi tamamladığınızda, sistemde kullanıcılar tarafından yapılan kayıtların nasıl takip edileceğine dair bilgi sahibi olacaksınız.

Kullanıcıların yaptıkları işlemlerin ayrıntılı olarak saklanabilmesi için bu parametre ekranından yapılacak seçimlere göre silinen ve değiştirilen kayıtlara erişilmesi mümkün olacaktır. Bu parametre çalıştırıldığında ekrana numara ve isimleriyle Mikro veri tabanı tabloları sıralanacaktır. İlgili kayıtların tutulduğu bu tabloların karşısında da silinen kayıtları ve değişen alanları yedeklemeye yarayan 2 adet parametre bulunmaktadır. Yapılacak tercihlere göre ilgili tabloların tutulduğu silinen kayıtlar yedeklenmek isteniyorsa, tablolar karşısındaki “Silinen kayıtları yedekle” parametresi (evet) olarak işaretlenmeli. Aksi taktirde bu parametre “hayır” (X) olarak işaretlenebilir. Böylece silinen kayıtlar (504061), değişen kayıt alanları (504063) ve genel log (504064) programlarından ilgili kayıt bilgileri sıralanacaktır.

Firma log parametrelerinde işaretlenen alanlar tüm kullanıcılar için yapılır. Kullanıcı hak tanımlama (501300) menüsünden tanımlanan log’lar ise sadece seçilecek kullanıcıya ait işlemler için geçerlidir.

Firma log parametrelerinde (504060) veya Kullanıcı hak tanımlama (501300) menüsündeki “Log ayarları” butonundaki ilgili tablolar için “Silinen kayıtları yedekle” parametresi en az birinde evet olarak seçilmiş ise silinen kayıtlar geçici bir tabloda saklanacaktır. Kuruluş programının silinen kayıtlar programında, yönetim ekranlarında olduğu gibi bir ekranla karşılaşılır. Burada  hangi tarihler arasındaki silinen kayıt bilgilerine ulaşılmak istendiği sorulacaktır. Yapılacak tarih seçimine göre silinen kayıtlar listelenecektir. Ekranda herhangi bir sebepten dolayı silinen kayıtla ilgili program tablosunun numarası, adı, tablo açıklaması, şube no, kayıt numarası, silen kullanıcının numarası ve adı, işlem tarihi, işlem saati ve data kolonları mevcuttur.

SRV kullanıcısıyla programa giriş yaparak, sektör tanıtım kartından (011230) bir sektör kaydı silinsin, firma log parametrelerindeki 8.satırda bulunan SEKTOR tablosu için “Silinen kayıtları yedekle” parametresi evet olarak seçilmiş olsun. Silinen kayıtlar (504061) programı çalıştırıldığında silinen sektör kartına ilişkin bilgiler listelenecektir. Bunlar kısaca; Tablo no:8,  Tablo adı:SEKTOR, Tablo açıklama: Sektör tanıtım tablosu, Silen kullanıcının adı:SRV vb. şeklinde olacaktır.

Firma log parametrelerinde (504060) veya kullanıcı hak tanımlama (501300) menüsündeki “Log ayarları” butonundaki ilgili tablolar için “Değişen alanları yedekle” parametresi en az birinde evet olarak seçilmiş ise değişen kayıtlar görüntülenecektir. Kuruluş programının değişen kayıt alanları ekranında, yönetim ekranlarında olduğu gibi bir ekranla karşılaşılır. Burada  hangi tarihler arasındaki değişen kayıt bilgilerine ulaşılmak istendiği sorulacaktır. Yapılacak tarih seçimine göre değişen kayıtlar listelenecektir. Ekranda değiştirilen kayıtla ilgili program tablosunun numarası-adı, tablo açıklaması, şube no, kayıt numarası, değişikliği yapan kullanıcının numarası ve adı, işlem tarihi, işlem saati, değişen alanın tipi-adı, eski ve yeni değer kolonları mevcuttur.

Normal mal kabul verilen sipariş fişindeki (022200) eski bir kaydın sipariş detayı (Alt+D) satırına “deneme” şeklinde bir açıklama girilmiş olsun. Firma log parametrelerindeki 21.satırda bulunan SIPARIS tablosu için “Değişen alanları yedekle” parametresi evet olarak seçilmiş olsun. Bu durumda Değişen kayıt alanları (504063) programı çalıştırıldığında sipariş evrakına eklenen sipariş detayına ilişkin bilgiler listelenecektir. Bunlar kısaca; Tablo no:21,  Tablo adı:SIPARIS, Tablo açıklama: Sipariş kayıtları tablosu, Değişen alanın adı:sip_açıklama, Yeni değer:deneme vb. şeklinde olacaktır.

Kuruluş programında Kullanıcı hak tanımlama (501300)/Genel hak tanımlamaları 28. maddesindeki “Kuruluş menülerini kullanabilir” parametresi aktif olan kullanıcılar için bu program sayesinde  tarih aralığı verilerek, ilgili kullanıcının işlem kayıtları(log) detaylı bir şekilde raporlanabilir. Böylece tarih, kullanıcı no, program, işlem kodu ve açıklama bilgileri raporda görüntülenecektir. Yani kuruluş programına girme hakkı olan kullanıcılar hangi tarihte (saatte), hangi menüleri çalıştırmış bilgisine ulaşabilir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1