Bu eğitimde; kiralanabilir varlık yönetimi modülü tanımı, kiralama sektörünün temel yazılım ihtiyaçları, kiralama temel iş akışı, kiralama sektörüne sağlanan kazanımlarla ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Eğitimi tamamladığınızda, kiralama yönetimine ilişkin temel iş süreçleri ve kiralama varlık yönetimi modülüne ilişkin temel bilgileri öğreneceksiniz.

Kiralama sektörüne özel olarak geliştirilen bu ürün; Finans, Muhasebe ve Tamir Servis Merkezi Yönetimi ürünlerini de kapsayan tüm ürün ailesi ile tam entegre olarak çalışabilir. Kiralama alanında faaliyet gösteren işletmelerin tüm iş süreçlerini kayıt altına alabilecekleri uçtan uca bir ERP sisteminin parçasıdır.

Kiralanabilir varlık yönetiminde süreç; gelen müşteri talebi ile başlar ve teklif ile devam eder. Teklifin kabulü ile sözleşme aşamasına geçilir. Kiralama sözleşmesine bağlı kiralama formu düzenlendiğinde ise hem kiralanan varlık rezerve olur hem de ilgili teslim tarihine uygun olarak servis birimine hazırlık ve sevkiyat için iş emirleri otomatik olarak oluşturulur.

İhtiyaca göre ‘Makine Mühendisleri Onay Formu’ ve kaynak kontrol raporları ile kiralanacak varlığın tüm detayları takip edilebilir. Sevkiyat aşamasından ve faturalama süreci tamamlandıktan sonra, maliyet ve analiz raporlarında her bir kiralanan varlık tüm maliyet detayları ile analiz edilebilir.

Kur programında ki program akış  parametrelerinin seri no parametrelerinde KVY parametreleri bulunmaktadır. Burada günlük, haftalık ve aylık fiyatlar girilir, faturaların otomatik oluşabilmesi için yurt içi hizmet ve yurt dışı hizmet kodları girilir.

Kiralama sektörünün temel ve en sık karşılaşılan operasyonel ihtiyaçları ekrandaki gibidir: •Kiralama sektöründe uçtan uca tek bir uygulama ile çözümün sağlanamaması , •Makine parkının etkin yönetilememesi , •Tekliflerin yönetilememesi , •Sözleşmelerin izlenememesi , •Makine sevkiyatlarının sağlıklı yapılamaması , •Faturalama operasyonlarının yönetilememesi

Kiralama sektörünün analiz ihtiyaçları ekrandaki gibidir: Makine parkı performans analizleri yapılamaması, Kısa, orta ve uzun vadeli dönem kiralama stratejilerinin analiz edilememesi, Finansal risklerin takip edilememesi, Plasiyer performans analizi yapılamaması, Makinelerin teknik bazlı performans analizlerinin yapılamaması, Makinelerin finansal (kar-zarar) bazlı analizlerinin yapılamaması, Tekliflerin yönetilememesi

Kiralama iş akışının ilk adımı olan talep süreci, 3 ana başlık altında incelenir. Talep geliş şekli, Bölgesel takip, Talep tipi.

Teklif sürecinin ilerleyişine ilişkin basamaklar ekrandaki gibidir: Talebin teklife dönüştürülmesi, Teklif revizyonu, Geçmiş teklifler, Fiyat listeleri, Oransal ve tutarsal indirimler,Farklı döviz cinsleri.

Kiralama aşamaları ekrandaki gibidir: Teklifin kiralamaya dönüştürülmesi, Kiralama sözleşmelerinin takibi,Geçmiş kiralamalar,Makinenin servis ve bakım aksiyonları,Faturalama periyotları, Farklı döviz cinsleri, Makine ile beraber hizmet takibi (operatör, nakliye, vb.)

Makine sevk süreci 3 temel adımla takip edilmektedir. Sevk sürelerinin etkin yönetimi (yolda geçen süre), Nakliye operasyonu yönetimi, Sözleşmeye bağlı makine sevki.

Faturaların periyodik olarak gönderim sürecini etkin bir şekilde yürütme ekranda yer alan 3 başlık ile mümkündür. Zamanında, doğru, kolay faturalama, Sözleşme ile fatura entregrasyonu,Serviste geçen zamanların opsiyonel olarak kira süresinden düşümü.

Makine dönüş sürecine ilişkin adımlar ve gerekli yönetim biçimleri ekrandaki gibidir: Sözleşmeye bağlı makine dönüşü,Kiralamanın otomatik sonlandırılması, Makine dönüş sürelerinin etkin yönetimi(yolda geçen süre), Nakliye operasyonu yönetimi.

Makine kontrol adımı ekranda yer aldığı gibi iki adımdan oluşmaktadır. Kontrol sonucu makine parkı entegrasyonu, Kiradan dönen makinelerin kontrolü

Mikro Kiralama Yönetimi modülü ile kiralama sektörüne sağladığımız kazanımlar ekrandaki gibidir: Kiralama adetlerinde artış, Maliyet düşümü, Kiralama kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisi, Kirada olmayan makinelerde azalma, Etkin rekabet, Kiralama terminlerini izlemenin işletme cirosuna etkisi, Yapılan uygulamalar ile artan verimliliğin karlılık üzerine olumlu etkisi.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1