Bu eğitimde; KDV Beyanname ekleri, GİB formatında satış faturası hazırlama, indirilecek KDV, iade hakkı tablosu hazırlanması hususlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda, KDV beyanname ekleri hakkında temel bilgilerin yanı sıra GİB formatında satış faturası/indirilecek KDV/İade hakkı tablosu hazırlanması konusunda temel bilgilere sahip olacaksınız.

KDV Beyannamesinde hazırlanacak olan beyanname ekleri program tarafından otomatik verilerden hazırlanabilmektedir. Listelerin hazırlık, kontrol ve excel dosyası oluşturma işlemleri aynı yapıda olup sadece evrak tipine göre program tarafından ayrı menülerden hazırlanması sağlanmaktadır.

İlgili menüler açıldığında sol altta yer alan beyanname fatura listesi butonu ile düzenlenen faturaların listesi karşınıza gelecektir.

Beyanname fatura ekranından tarih aralığı verilerek belirtilen tarihe uygun faturalar listelenir. Çok amaçlı olan bu yönetim ekranında cari seçimi, filtreleme, ticaret türü, fatura evrak türleri, döviz cinslerine göre listeleme tercihleri kullanılabilmektedir. Sonradan muhasebeleşecek evrak serisi ile giriş yapılan kayıtların yer  almaması(muhasebeye entegre edilmeyen) sağlanabilir. Faturalarda evrak ve belge tarihine göre ve aynı özellikteki satırlar birleştirilmiş veya detaylı olarak da raporlanabilmektedir. Listeleme işlemi ve evraklar belirlendikten sonra tek ve CTRL+A ile tüm evraklar seçilebilir ve “Seçili satırları beyannameye aktar” seçeneği ile beyanname aktarılarak ihraç kayıtlı evraklar için beyanname listesi eki hazırlanmış olacaktır.

Bu ekranda; Excel’den veri aktarımı, kontrol, saklama ve döküm alınabilir.İhraç kayıtlı satış faturaları listesi ekranında sol altta yer alan GİB Formatında Excel’e gönder seçeneği seçilir. Böylece seçilen dizine, Excel dosyası program tarafından hazırlanmış olacaktır. Ekrandaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1