Bu eğitimde; KDV 1/2 beyannamesinin nasıl hazırlanacağı ve vergi hesap kodları ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır.Eğitimi tamamladığınızda, KDV beyannamesine ait alanların muhasebe kayıtlarına göre hesap bakiyelerinden yönlendirilmesini ve tanımlama alanlarına ilişkin temel bilgileri öğreneceksiniz.

Mikrokur programının bu bölümünden, tanımlı olan tüm vergiler için çalışacak muhasebe hesaplarının girişleri yapılacaktır. Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri menüsünde yer alan Vergi parametreleri (091600) menüsünde vergilerin isim ve oranları yer almaktadır.

Mikrokur programında Firma Tanıtım Kartı(501110) Mali yıl Vergi Hesap Kodları sekmesinden programda tanımlı olan vergiler için çalışacak muhasebe hesaplarının kodları, her vergi oranı için ayrı hesap bazında takip edilmeli ve bu ekrandan seçilmelidir.

K.D.V. menüsünün bu programı ile K.D.V. beyannamesinin alınabilmesi için gerekli olan vergi hesaplarının tipi ile vergi hesap kodlarının sisteme tanıtımları yapılacaktır. Bu ekrandan girilecek bilgiler, katma değer beyannamesine otomatik olarak yansıyacaktır. Programınızın en önemli özelliği defter tipi hem muhasebe hem  de işletme olan firmalar için aynı ekrandan vergi tanımlamalarının giriliyor olmasıdır.

Defter tipi muhasebe olan firmalar öncelikle bu ekrandan vergi hesapları için “vergi tipini” %1, %8, %18 şekilde seçecek hemen akabinde de seçtikleri vergiler için çalışacak muhasebe hesaplarının girişlerini “Mali yıl vergi hesap kodları” butonunu tıklayarak ulaşacakları ekrandan yapacaklardır. Hesaplanan KDV muh. Kodu, indirilecek KDV muh. Kodu gibi.

Kısmi tevkifat KDV vergilerine ait hesap kodlarının tanımlamaları da yine Mali yıl vergi hesap kodları ekranından gerçekleştirilecektir. Vergi hesap kodlarının tanımlamaları Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının “mali yıl entegrasyon hesap kodları” ekranından da yapılabilmektedir.  Dolayısıyla vergilere ait hesaplar hangi programdan tanımlanırsa tanımlansın birbiri ile uyum içinde olacaktır.

KDV beyannamesine yansıyacak bazı özel hesap kodları da, örneğin istisna hesap kodları, kredi kartı hesap kodları gibi alanlar, firma defter tipi muhasebe ise muhasebe hesabı olarak, işletme ise işletme hesabı olarak seçilerek ekrandaki girişler tamamlanacaktır.

Programlarımızda kullanıcılarımızın KDV beyannamelerini istedikleri hesaplama şekline bağlı olarak alabilmeleri mümkündür. Bu amaçla kullanıcılarımıza Vergi/matrah hesaplama şekli alanında 3 seçenek sunulmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız yapacakları seçime bağlı olarak vergiden matrah tutarını hesaplayabilecek, Matrahtan vergi tutarını hesaplayabilecek, bunun yanı sıra hem matrah hem de vergide belirlenen tutarların direk KDV beyannamesine yazılmasını sağlayabileceklerdir.

Vergi— >matrah seçeneği: KDV beyannamesinin bu zamana kadar çalışan yapısında olup, vergiden matrah tutarının hesaplanmasını baz almaktadır. Matrah (stok 2.birim/Matrah)— > Vergi seçeneği: KDV beyannamesinde matrah tutarından vergilerin hesaplanmasını baz almaktadır.

K.D.V. İstisna Hesapları: K.D.V. beyannamesinin 25 ile 35 satırları arasında bulunan K.D.V. İstisna Hesap Kodları buradan oluşturulur. 600,601 ve 602 gibi gelir tablosunda bulunan hesap kodlarının alt gruplarından oluşturulmalıdır. Kolaylık açısından hesapların alt hesaplarına  kolon numaralarıyla hesap alt grubu açabilirsiniz. Bu ekrandan girilecek vergi hesap kodları ve oranları KDV beyannamesinin ilgili alanlarına otomatik olarak yansıyacaktır.

Alış Faturası (062205) menüsünden tevkifatlı alış evraklarının düzenlenmesi Kdv -2 beyannamesinin oluşturulması ve tevkifat tablosunun otomatik hazırlanmasını sağlamış olacaktır. Beyannameye atanması için 086711 Vergi hesap kodları menüsünden Evrakda işlem gören kdv ve tevkifat yüzdesinin bu ekranda seçilmesi yeterlidir.

KDV -2 Beyannamesi Kısmi Tevkifat İşlemleri Sekmesinde de  Tevkifatlı alış faturaları ve Vergi hesap kodlarında Kısmi tevkifat satırlarında evrak kdv ve tevkifat oranı seçilerek yansıması sağlanmış olacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1