Bu eğitimde; işletme defteri, toplu işlemler modülü ve SMM-SM Defteri modülü hakkında temel bilgiler anlatılmaktadır.Eğitimi tamamlayan kullanıcıların; işletme defteri, SMM/SM ve toplu işlemler başlıkları altında detaylandırılmış muhasebe bürosu otomasyonu (Mikbüro) modülünü işlevine uygun olarak kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Muhasebe bürosu otomasyonu, mali müşavir kullanıcılarımızın kendi muhasebe kayıtları yanında, bilanço usulü ve işletme hesabına göre işlem yapması gereken mükelleflerin kayıtlarının tutulması gerekli raporlamaların yapılabilmesi, mali tabloların oluşturulması ve tüm takipleri yapabileceği bir modül olarak düzenlenmiştir.

İşletme usulüne göre çalışan firmalar için işletme modülünde gider hareket girişleri oluşturulabilir. İşletme modülünde alış, satış, gelir-gider işlemleri yapılabilir. Stok, hizmet sabit kıymet amortisman ve personel modüllerimiz, işletme modülü ile entegre çalışarak tek bir tuş ile hareket girişleri oluşturularak raporlamaları sağlanabilir.

SMMM modülünde, defteri tutulan firmalar için serbest meslek makbuzlarının kesilmesi ve tasarımlarının yapılması, tahsilat girişleri ve raporlarının alınması, vergi dairelerine ödeme takibi, resmi defterler için numaratör baskı yapabilme, serbest meslek ve kira işlemlerinin bilanço esasına göre tutulan firmalar için muhasebe fişlerine ve işletme hareketlerine entegrasyonu vb. birçok özellik yer almaktadır.

Toplu işlemler modülü mali müşavir kullanıcılarımız için pek çok kolaylık sağlamaktadır. Aynı anda tüm firmalar için puantaj hesaplaması, bordro alımı ve tanımlanması, firmalar arası parametre, hesap planı aktarımı, yasal parametrelerin aktarımı, vergi dairesi bildirimlerinin toplu olarak alınabilmesi gibi kullanıcının ihtiyaçlarını daha kısa zamanda yerine getirecek işlemler yapılabilmektedir. Tüm bu işlemleri veri tabanı seçimi yapıldıktan sonra sakla butonu ile gerçekleştirebilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1

Serbest meslek makbuzu ile faturalarınız görmek artık çok daha kolay! Faturalarınızı e-SMM de görmek için tıklayın.