Bu eğitimde; iş emri operasyonlarının temel özellikleri ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; iş emri operasyonlarının nasıl kullanılması gerektiği hakkında fikir sahibi olacaksınız.

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarih aralığında üretim yönetimi programının Üretim Planlama ve izleme menüsünde yer alan programlar ile üretimini planladıkları ürünler için, iş emirlerini tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Dolayısıyla bu ekrana yansıyacak olan tüm iş emirlerinin durumu planlanmış olacaktır. Böylece kullanıcılarımız hangi tarihte hangi ürünün ne miktarda ve hangi iş emri ile üretim planının yapıldığını anında göreceklerdir.

Ekrana yansıyan birçok başlık, iş emri tanıtım kartı ekranındaki bilgilerden oluşmaktadır. Zaten kullanıcılarımız ekrandaki herhangi bir iş emri satırı üzerinde “Enter” tuşuna bastıklarında karşılarına direkt olarak iş emri kartı gelecektir. Ekrandaki iş emirleri için herhangi bir işlem gerçekleştirilirse örneğin aktif duruma getirilirse ilgili iş emri farklı bir durumda takip edileceğinden bu ekranda yer almayacak, takip edileceği program aktif iş emri operasyonları (230071) olacaktır.

Seçili iş emirlerini kapat: Bu seçenek yardımıyla kullanıcılarımız, istedikleri iş emirlerini (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) aynı anda kapalı duruma getirebileceklerdir. Seçili iş emirlerini aktif duruma getir:Bu seçenek yardımıyla kullanıcılarımız, istedikleri iş emirlerini (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) aynı anda aktif duruma getirebileceklerdir. Bu işlem sonrasında ilgili iş emirleri artık Aktif iş emri operasyonları (230071) ekranından izlenecektir.

Seçili iş emirlerini birleştir: Bu seçenek ile kullanıcılarımız, birden fazla iş emrinin tek bir iş emri çatısı altında birleştirilmesini dolayısıyla üretimin ayrı ayrı iş emirleri ile değil de tek bir iş emri ile işlenmesini sağlayacaklardır. Yanı sıra ürün kodlarına göre de gruplayarak birleştirme işlemi bir alt seçenek ile yapılabilmektedir. Seçili iş emri parçala: Bu seçenek ile kullanıcılarımız; istedikleri herhangi bir iş emrini birden fazla parçalara bölerek üretimin tek bir iş emri ile değil de birden fazla iş emri ile gerçekleştirilmesini sağlayacaklardır.

Seçili iş emrinin üretim miktarını değiştir: Bu seçenek ile istediğiniz herhangi bir iş emrinin üretim miktarını değiştirebileceksiniz. Seçili iş emirlerinin ismini değiştir: Bu seçenek ile kullanıcılarımız istedikleri iş emirlerinin adını toplu olarak değiştirebileceklerdir. Aslında bu seçeneğin eklenmesinin amacı; belli plan dahilinde üretilecek ürünlere ait iş emirlerini aynı isim altında toplayarak ayırt etmek ve üretime sevk etmektir. İş emri formu dök: Bu seçenek ile istediğiniz iş emrinin tanımladığınız iş emri formuna göre form dökümünü gerçekleştirebileceksiniz.

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarih aralığında iş emri durumu aktif olan iş emirlerini toplu olarak listeleyeceklerdir. Böylece kullanıcılarımız hangi tarihte hangi ürünün ne miktarda ve hangi iş emri ile üretileceğini ve iş emirlerinin aktifleşme tarihlerini anında göreceklerdir. Ekrana yansıyan bilgiler, iş emri tanıtım kartı ekranından gelmektedir.

Seçili iş emirlerini kapat: Bu seçenek yardımıyla kullanıcılarımız, istedikleri iş emirlerini (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) aynı anda kapalı duruma getirebileceklerdir. Bu işlem sonrasında ilgili iş emirleri artık kapanmış iş emri operasyonları (230071) ekranından izlenecektir. Seçili iş emirlerini planlanmış duruma getir: Bu seçenek yardımıyla aktif olan iş emirlerini planlanmış duruma getirebileceksiniz. Bu işlem sonrasında ilgili iş emirleri artık planlanmış iş emri operasyonları (230070) ekranından izlenecektir.

Seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için üretime sevk fişi ayrı ayrı olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza geleceklerdir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Üretime çıkış fişi (233110) oluşturmuş olacaksınız. 

Seçili iş emirlerinin ürün giriş fişini yap: Bu seçenek ile aktif durumda olan iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin ürün giriş fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için ürün giriş fişi ayrı ayrı bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza geleceklerdir. Tabi bu işlem öncesinde ilgili ürünler için üretime sevk fişlerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Ürün giriş fişi (233210) oluşturmuş olacaksınız. 

Seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için ürün çıkış ve girişlerinin tek bir ekrandan gerçekleştirilebildiği Üretim hareket fişi (233000) evrakını otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirlerinizi hem sevk edebilecek hem de ürün girişlerini yapabileceksiniz. 

Seçili iş emirlerini toplu üretim hareket fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin toplu ürün giriş fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, iş emirleriniz için toplu ürün giriş fişiniz hazırlanmış olarak karşınıza geleceklerdir. Tabi bu işlem öncesinde ilgili ürünler için üretime sevk fişlerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Toplu ürün giriş fişi (233215) oluşturmuş olacaksınız.

Seçili iş emirlerinin toplu operasyon tamamlama evrakını yap: Bu seçenek ile kullanıcılarımız istedikleri iş emri satırları için üretim operasyon tamamlama sonuçlarını tek bir evrak içinde oluşturabileceklerdir. Yani seçilen her iş emri kartı için ayrı ayrı operasyon tamamlama evrakı oluşturmak yerine hepsinin tek bir evrak içinde yazılmasını sağlayacaklardır. Bunun için de öncelikle iş emri kartları belirlenmeli ve bu seçenek çalıştırılmalıdır. Bu işlem sonrasında üretim operasyon tamamlama evrakınız, seçtiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak hazırlanacak ve karşınıza gelecektir.

Seçili iş emirlerinin operasyon tamamlama evrakını yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin operasyon tamamlama evrakını yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için üretim operasyon tamamlama evrakı ayrı ayrı evrak halinde hazırlanıp karşınıza gelecektir. Yani bir iş emri satırına ait operasyon tamamlama evrakı hazırlanıp gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra diğer iş emri satırına ait operasyon tamamlama evrakı karşınıza gelecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için ayrı ayrı Operasyon tamamlama evrakını (238500) oluşturmuş olacaksınız.

Seçili iş emirlerinin fasona çıkış fişini yap: Bu seçenek ile kullanıcılarımız istedikleri iş emri satırları için fasona çıkış fişini otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Daha sonra bu evraka üretim yönetiminin evraklar menüsünde yer alan Fasona çıkış fişi (233310) ile ulaşabileceklerdir.

Seçili iş emrinin Üretim hareketleri toplu giriş formu: Bu seçenek ile seçilen iş emri için Üretim hareketleri toplu giriş formu (233001) ekranına ulaşılacak ve iş emrine ait tüm ayrıntılar tek bir ekrandan izlenip revize edilebileceği gibi (operasyon tamamlama evrak bilgilerine ulaşmak, işemri bilgilerini, üretimdeki hataları, gecikmeleri incelemek vb.) ürün giriş ve çıkışlarına ait evraklar oluşturulabilecektir. İş emri formu dök: Bu seçenek ile de istediğiniz iş emrinin tanımladığınız iş emri formuna göre form dökümünü gerçekleştirebileceksiniz.

Operasyon menüsünün son programı ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında kapanmış olan iş emirlerinin üretim durumlarını toplu olarak listeleyeceklerdir. Böylece hangi tarihte hangi ürünün ne miktarda ve hangi iş emri ile üretildiği ve bu iş emirlerinin kapanış tarihlerini anında izlenebilecektir.

Bu ekranda  yer  alan  operasyon butonu  çalıştırıldığında; Planlanmış (230070),  Aktif (230071) ve Kapanmış (230072) iş emri operasyonlarını içeren aşağıdaki ekran  açılacaktır. Böylece  kullanıcılarımız  tek  bir  operasyon ekranında farklı durumlardaki iş emirlerine  ait  uygulamaları yapabileceklerdir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1