Bu eğitimde; iş emri kartı ve iş emri malzeme planlama fişi ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; iş emri kartı ve iş emri malzeme planlama fişine ilişkin önemli parametreleri öğrenecek, iş emri ve malzeme planlama sürecinin işleyişi fark edeceksiniz.

İş emri kartları; planlama bölümünden imalat bölümüne yapılacak üretimler için start verme şekli olarak düşünülebilir. Her üretim akışının mutlaka bir iş emri kartı ile bağlantısının olması gerekir. Ayrıca bu kartlar sayesinde, iş emirlerinden tanımlanan üretim miktarları ile gerçekleşen miktarları karşılaştırılabilir ve üretim sürelerini takip edebilirsiniz.

İş emri kartlarını manüel olarak tanımlayabileceğiniz gibi “Sipariş bazında üretilecek ürünlerle ilgili izleme ve iş emri oluşturma” ve “Stoka üretilecek ürünlerle ilgili izleme ve iş emri oluşturma” bölümlerinden otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandaki birçok alan, otomatik oluşturulan iş emri kartlarına ait olacaktır.

İmalat bölümüne verilen her bir iş emri için ayrı ayrı iş emri kartı girişleri yapmanız öneriyoruz. Örneğin; IS020597-1 kodlu iş emriyle imalat bölümüne 100 birim A ürünü için iş emri düzenlediniz. Bundan sonraki tüm işlemler ilgili iş emri koduyla yapılacaktır. Üretime sevk işlemi, fason çıkış ve fason giriş işlemleri ve ürün giriş işlemi hep IS020597-1 kodlu iş emrine bağlanacaktır. Eğer bir iş emri tamamlanmadan başka bir iş emri düzenlemek gerekirse, bu iş emri için de ayrı bir kod verilmeli ve yeni bir iş emri kartı düzenlenmelidir.

Kodu: Her iş emri kodlarıyla birlikte takip edilir. Dolayısıyla iş emri girişlerinde yapılacak ilk tanımlama, o iş emrine bir kod vermek olmalıdır. Eğer sipariş bazında veya stoka üretim doğrultusunda otomatik oluşan iş emirleri incelenecekse, bu alanda F10 tuşuna basıp açılacak pencereden ilgili iş emrinin kodunu seçmeniz yeterli olacaktır. Kart bilgileri otomatik olarak ekranınıza yansıyacaktır.

Adı: Bu alana iş emri adı girilmelidir. İş emri adı olarak, yapılacak üretime ilişkin açıklayıcı bir ifade kullanabilirsiniz. Örneğin; “100 adet kondansatör üretimi” gibi. Ya da kendi firmanıza özel iş emri isimleri kullanabilirsiniz.

Bağlı firma no ve şubesi: Programlarımızda aynı veri tabanını kullanarak birden fazla firma ile aynı anda hem daha hızlı, hem kesintisiz hem de kaliteli olarak işlem yapabilmeniz mümkündür. İşte bu alanda sizden istenen eğer birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz tanımlanmış olan iş emri kartının hangi firmanız ve hangi şubeniz için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın iş emri kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin; üretime çıkış fişi düzenleyemeyeceksiniz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacaksınız ve hareketinizin işlem yapılan firma için geçerli olmadığı çünkü bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.

Safha ID: Üretilecek ürünler birkaç safhadan oluşabilir. Dolayısıyla her safhada üretilecek ürünler için de, ayrı ayrı iş emri kartı oluşturulacaktır. Aynı safhada üretimi yapılacak ürünler ise tek bir iş emri kartı ile üretime sevk edilebilecektir. Birkaç safhada oluşan ürünlerin, iş emri kartlarını takip edebilmek açısından da tanıtımı yapılan her ürünün kartına “safha id” girilmektedir. İşte bu alanda görülen Safha ID ile ilgili iş emri kartının üretimin hangi safhası için oluşturulduğu belli olacaktır.

Batch ID: Bu alana ilgili iş emri kartının hangi parti için oluşturulduğu otomatik olarak gelecektir. Örneğin; XYZ kodlu ürün için tanıtım kartından parti miktarı olarak 50 adet girdiğinizi düşünelim. Daha sonra bu üründen 200 adetlik sipariş alınmış olun. Dolayısıyla programınız 200 adetlik üretim için toplam 4 adet iş emri kartı açacaktır. İşte ilgili iş emri kartının 1. parti mi 2. parti mi, 3. parti mi yoksa 4. parti üretim için mi oluşturulduğu bu alandan izlenebilir.

İş emri açılış tarihi: İş emri kartlarının oluşturulma tarihidir. •İş emri aktifleşme tarihi: Ekranınızda yer alan iş emri kartı ile üretilecek ürün için gerekli olan hammadde veya yarı mamullerin üretim sahasına sevk edildiği ve işleme başlandığı tarihtir. İlgili iş emri kartının aktif duruma getirilmesi içinde kart üzerinde yer alan “durumu” alanının “aktiftir” olarak seçilip kaydedilmesi ile mümkün olacaktır.
İş emri kapanış tarihi: Ekranınızda yer alan iş emri kartı ile üretilecek ürün için sevk edilen hammadde ve yarı mamullerin işlenerek ürün haline geldiği ve/veya ürün depoya girişinin yapıldığı tarihtir. İlgili işemri kartının “kapandı” durumuna getirilmesi için de bu kartın “durumu” alanından “kapanmış” seçeneğinin seçilip kartın yeniden kaydedilmesi gerekir.

Fason var mı?: Sizden istenilen; bu iş emrinin gerçekleşmesi için fason olarak yaptırılacak işlerin olup olmadığını belirlemenizdir.

İş emri durumu: İş emirleri, planlanmış, aktif ve kapanmış olarak işlem görmekte ve iş emri kartlarının bu alanından da bulundukları pozisyonlar seçilmektedir. Bunun için yapılacak tek işlem bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ekranınızda yer alan iş emri için pozisyon seçimi yapmanızdır. •Planlanmış: Üretim planı yapılmış fakat üretime sevk edilmemiş olan iş emirleridir. •Aktif: Ürünlere ilişkin üretim planı yapılmış ve bu plan doğrultusunda üretime sevk edilmiş olan iş emirleri anlatılmaktadır. •Kapanmış: Üretim planı dahilinde üretim sürecini bitirmiş yani üretilmesi gereken ürünü oluşturmuş iş emirleri için kullanılmaktadır.

Muhasebe grup kodu: Aynı özellikte olan iş emri kartlarınızı belirli muhasebe gruplarına bağlayarak, bu kartlara ilişkin hesapları otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için öncelikle programınızın İş emirleri/ İş emri muhasebe grup ve kod tanıtım kartı (231350) bölümünden muhasebe gruplarının tanımlanması ve bu gruba ait hesap kodlarının girilmesi gerekmektedir. İşte bu alanda sizden istenen tanıtılan iş emri kartınız belirli bir muhasebe grubuna ait ise ilgili muhasebe grup kodunu bu alana girmenizdir.

Planlanan başlama tarihi ve saati: Ekranınızda yer alan iş emri aktifleşmeden önce, üretimin başlama veya bitiş tarih ve saatlerine göre planlamasını yapabilmeniz mümkündür. Planlanan bitiş tarihi ve saati: Aynı şekilde planlanan iş emrinin tahmini olarak başlangıç tarihi ve saati de, olası bitiş tarihi ve saatine göre belirlenebilir. Dolayısıyla bu alana ekranınızdaki iş emri kartı ile üretimin tahmini olarak ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih ve saat girilmelidir. ! Planlanan işe başlama tarihi ve planlanan işe bitiş tarihleri değiştirildiğinde iş emri malzeme planlama fişindeki “hareket tarihi” alanı da bu doğrultuda değişecektir.

Üretilen stok kodu ve ismi: İş emri kartınız  otomatik olarak oluşturulmuş ise, bu alanlarda ilgili iş emri kartının hangi ürün için oluşturulduğunu görebilirsiniz. Bu alanların hemen yanında yer alan Ürün Kartına Git butonunu tıklayarak da, ilgili ürünün tanıtım kartına ulaşabilirsiniz.

Üretilen miktar: Bu alanda da ilgili iş emri kartı ile üretilecek stok miktarını görebilirsiniz. ! Üretilen miktar değiştirildikten sonra iş emri malzeme planlama fişi üretilecek yeni miktara göre otomatik olarak revize edilecektir.

İş emri formu gönder butonu:  Bu buton ile ekranınızda yer alan iş emri kartının hazırladığınız dosyalar doğrultusunda dökümü alınacaktır.

İş emri malzeme planlama fişi butonu:  Eğer ekranınızda yer alan iş emri kartı üretimi yapılacak ürün için otomatik oluşmuş ise bu butonu tıklayarak da ilgili ürünün üretilmesi için sarf edilecek malzemeleri görebilirsiniz.  Eğer yeni bir iş emri kartı tanıtıyor iseniz, bu buton yardımıyla üretilecek ürün için üretime sevk edilmesi gereken malzemeleri girebilirsiniz.

İş emri malzeme planlama fişi, ürün reçetesini bozmadan, sadece o iş emri için sarf bilgilerinde değişiklik yaparak üretime çıkış işlemini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Başka bir ifade ile bu fiş, iş emri bazında ve geçici olarak ürün reçetesi bilgilerini değiştirerek üretime çıkış işlemi yapmaya olanak tanımaktadır.

İş Emri Kodu: Üretim için ilgili iş emri kodunu bu alana girmelisiniz. Bu alanda, almış olduğunuz siparişler doğrultusunda programınızın Üretim Planlama ve izleme/ Sipariş bazında üretilecek ürünlerle ilgili izleme ve iş emri oluşturma (230008) programından otomatik olarak oluşturduğunuz iş emri kodları da yer alacaktır. ! Bu evrakın iş emri kodu alanında, otomatik oluşturulan iş emri kodlarından herhangi biri seçildiğinde, ekranınızın tablo bölümüne siparişinize yada taleplerinize yönelik üretim yapacağınız ürün bilgileri (ne miktarda üretim yapılacağı, üretilecek ürünü oluşturan hammadde bilgileri vb.) otomatik olarak gelecektir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapabilmeniz (yeni miktar girişi yada elinizde bulunmayan hammaddeler için muadili olabilecek hammaddelerin girişi gibi) mümkündür.

İş Emri İsmi: İş emri kodu girilince, iş emri ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu alanda tab tuşuna bastığınızda, imleciniz tablo bölümünün “Üretim/Tüketim” kolonunda konumlanacaktır.

İş emri kodu ve ismi girildikten sonra F7 tuşuna basınız. Karşınıza genel reçete çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Ürün kodunu bu alanda satır sonu butonuna basarak karşınıza gelecek stok listesinden seçebilirsiniz. Diğer parametreleri de ihtiyacınıza göre tanımladıktan sonra iş emri malzeme planlama fişine “Enter” tuşuna basarak geri dönebilirsiniz.

Üretim/Tüketim: Ürün reçetesine 2 tür bilgi gelecektir. Birincisi, F7 ekranından girdiğiniz ürüne ait bilgiler. İkincisi, bu ürün için sarf edilecek (tüketilecek) stoklara ait bilgiler. Planlama fişinin ilk satırında üretilecek ürüne ait bilgiler yer alır. Ürün için bu kolonda Ü (üretim) harfini göreceksiniz. Sarf edilecek stokların bulunduğu satırlarda ise T (tüketim) harfini göreceksiniz.

Tüketilen stok kodu: F7 ekranından girdiğiniz ürün veya bu ürün için tüketilecek stokların kodları bu kolonda yer alacaktır. Eğer üretim satırını inceliyor iseniz, bu alanda üretilecek stokun kodu yer alır. Tüketilen stok ismi: F7 ekranından girdiğiniz ürün veya bu ürün için tüketilecek stokların isimlerini bu kolonda görebilirsiniz. Eğer üretim satırını inceliyor iseniz, bu alanda üretilecek stokun adı yer alacaktır.

Planlanan miktar: Ü/T kolonunda Ü harfi görülen bir satırı inceliyorsanız, bu alandaki miktar üretilecek ürün miktarını gösterir. Eğer T harfi görülen bir satırı inceliyorsanız, bu ilgili satırdaki stoktan o ürün için tüketilecek miktardır.

Oto. Sarf miktarı: Eğer üretilecek ürün için planlanan miktar dışında hammadde veya yarı mamul sevki düşünülüyor ise bu alana ilgili miktarlar girilmelidir. Bu alana girilecek miktarlar daha sonra üretime çıkış fişine F6 tuşu ile çağırılacaktır.

Sarf türü: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza işemri bazında sarf ve toplu sarf seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen üretilecek ürüne ilişkin tüketilecek stokların sarf türünü seçmenizdir. Eğer bu alandaki seçiminiz iş emri bazında olursa sarf bilgileriniz F6 tuşu yardımıyla üretim fişine çağrılabilecektir.

Safha No: Bu alanda sizden istenen F7 ekranından girdiğiniz ürün için tüketilecek stokların üretimin hangi safhasında devreye gireceğini belirtmenizdir. Yani üretim rotasının safha numarası girilmelidir.

Planlama fişinde yer alan bilgiler, F7 ekranından seçtiğiniz ürünün sarf bilgileridir. Şimdi bu bilgiler üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin; sarf bilgilerinde yer alan stoklardan bir kaçını silebilir, bunun yerine muadili stokları girebilirsiniz. Satır silme işlemi ALT+Q tuşları ile yapılır. Yeni bir stok girebilmek için F10 tuşunu kullanabilirsiniz. Veya sarf edilecek stokların miktarlarını “miktar” kolonuna gelerek değiştirebilirsiniz. Eğer depo bilgilerinde değişiklik olacak ise, o zaman depo başlıklı kolona gelip, sarf edilecek stokların hangi depodan çıkacağını belirleyebilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1