Bu eğitimde; üretim yönetimi kapsamında raporlama yapmak için kullanılan iş emri hareket raporu ile detaylı-detaysız tarih aralıklı iş emri raporlarının kullanımına ilişkin temel düzeyde bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; iş emri hareket, detaylı-detaysız tarih aralıklı iş emri raporlarını amacına uygun ve işlevsel bir şekilde kullanımını öğreneceksiniz.

İş emirleriyle ilgili tüm hareket bilgilerini bu raporda bulabilirsiniz. Örneğin üretime sevk edilen, üretimden iade edilen, üretilen, fasona gönderilen vb. tüm üretim hareketleri hem miktar hem de tutar bazında bu rapordan izlenebilir.

İş emri hareket raporu programını çalıştırdığınızda, rapor parametrelerinin belirleneceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda sizden istenen, hareketleri listelenecek ilk ve son iş emrine ait kodları, ilk ve son fasoncu kodlarını, raporu almak istediğiniz stok birimini, stok türünü ve döviz takip tipini seçmenizdir. Belirlenecek en son parametre ise raporunuzda hangi durumdaki iş emri hareketlerinin yer alacağına karar vermenizdir. Bunun için yapılması gereken ekranın “iş emri durumu” alanından detayını görmek istediğiniz iş emri durum yada durumlarını (planlanmış, aktif, kapanmış) işaretlemenizdir. Programınızın seçiminizi dikkate alacak ve istediğiniz durumdaki iş emirlerine ait hareketleri size sunacaktır.

İş Emri Kodu: Biraz sonra açıklayacağımız üretim hareketlerinin hangi iş emrine bağlı olduğuna ilişkin koddur. Fasoncu Kodu: Eğer ilgili satırdaki iş emri için fasoncularla çalışmak gerekiyorsa, bu alanda çalışılan fasoncunun kodunu görebilirsiniz. Stok Kodu: İlgili satırdaki iş emriyle hareket gören stokların kodlarıdır. Bu stokların gördükleri hareket cinsleri (üretime sevk mi?, ürün giriş mi?, üretimden iade mi? gibi), miktarları ve hareket tutarları sonraki kolonlarda yer alacaktır.

Sevk Edilen Miktar: İlgili satırdaki stoktan, o iş emrine bağlı olarak üretime sevk edilen miktardır. Sevk Edilen Değer (Hammadde-Yarı Mamul): Üretime sevk edilen hammaddelerin ve yarı ürünlerin, ürünlerin parasal değerlerini bu sütunlarda ayrı ayrı görebilirsiniz. Sevk Edilenden İade Miktar – Sevk Edilenden İade Değer: Üretime sevk edilen stoklar herhangi bir nedenden dolayı iade edilmişse (üretimden iade sevk fişiyle), iade edilen stokların miktarlarını ve parasal değerlerini bu alanlarda görebilirsiniz.

Tüketilen Miktar-Tüketilen Değer: İlgili satırdaki iş emriyle tüketilen stok miktarı ve değeri bu alanlarda yer alır. Kalan Miktar – Kalan Değer: Kalan miktar; üretime sevk edilen ve üretimden iade edilen stok miktarları arasındaki farktır. Yani o iş emrine bağlı olarak şu anda imalat bölümünde bulunan malzemelerin miktarıdır. Kalan değerse; üretime sevk edilen stokların parasal değeriyle, üretimden iade edilen stokların parasal değeri arasındaki farktır. Yani, o iş emrine bağlı olarak şu anda imalat bölümünde bulunan stokların parasal değeridir.

Üretilen Miktar: Üretim sürecini tamamlayıp, ilgili depolara girişleri yapılmış ürün miktarıdır. Üretilen Değer (Yarı Ürün-Ürün): Üretim sürecini tamamlamış yarı ürün ve ürünlerin parasal değerini (maliyetini) bu alanlarda görebilirsiniz. Ürün İade Miktar – Ürün İade Değer: Üretim sürecini tamamlayıp mamul depolarına girişleri yapılmış ürünlerden, imalat bölümüne (veya tekrar işlenmeyecek durumdaysa ilgili depolara) iade edilen miktar ve iade edilen ürünlerin parasal değerleridir.

Net Üretilen Miktar – Net Üretilen Değer: Eğer ürün iadesi yapılmışsa, üretilen miktardan ürün iade miktarın çıkarılmasıyla bulunan rakam net üretilen miktarı gösterir. Aynı şekilde, üretilen değerden, ürün iade değerin çıkarılmasıyla bulunan rakam, net üretilen ürünlerin parasal değerini ifade eder.

Bu raporda, iş emri kartından girmiş olduğunuz genel amaçlı ve üretim planlı iş emri bilgileri baz alınarak sevk edilen ve üretilen ürünlerin miktar ve değerleri hakkında detaylı olarak bilgiler bulabilirsiniz. Raporunuzda her ürün iş emri kodlarına göre sıralanıp ayrı ayrı toplamlar halinde yer alacaktır. 

Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken raporunuzda yer almasını istediğiniz ilk iş emri kodu ile son iş emri kodunu, raporunuzu hangi tarih aralığında almak istediğinizi, stok birimini, türünü ve döviz takip tipini girmenizdir. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise raporunuzda hangi durumdaki iş emri hareketlerinin yer alacağına karar vermenizdir. Bunun için ekranınızın “iş emri durumu” alanından detayını görmek istediğiniz iş emri durum yada durumlarını (planlanmış, aktif, kapanmış) işaretlemeniz yeterli olacaktır..

Raporunuzda her ürün için iş emri kodları, bu iş emrinde fason varsa fasoncu kodları, stok kodları, stok isimleri, stokların sevk edildikleri tarihleri, sevk miktarı ile değeri (hammadde ve yarı mamul),  sevk edilenden iade miktarı ile değeri, tüketilen miktarı ile değeri, kalan miktar ile değeri, gerçekleşen üretim miktarı ile değeri (yarı mamul ve ürün), ve bunların iade miktarları ile net üretilen miktarları ve değerleri, stok tanıtım kartından ilgili ürün için ALT+G tuşlarına basarak girmiş olduğunuz özel kodları ayrı başlıklar halinde ve tüm bu başlıklara ait toplamlar da ürün toplamı satırında yer alacaktır.

Bu raporda, iş emri kartından girmiş olduğunuz genel amaçlı ve üretim planlı iş emri bilgileri baz alınarak sevk edilen ve üretilen ürünlerin miktar ve değerleri hakkında detaylı olarak bilgiler bulabilirsiniz. Raporunuzda her ürün iş emri kodlarına göre sıralanıp ayrı ayrı toplamlar halinde listenizde yer alacaktır. 

Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken raporunuzda yer almasını istediğiniz ilk iş emri kodu ile son iş emri kodunu, raporunuzu hangi tarih aralığında almak istediğinizi, stok birimini, türünü ve döviz takip tipini girmenizdir.  Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise raporunuzda hangi durumdaki iş emri hareketlerinin yer alacağına karar vermenizdir. Bunun için ekranınızın “iş emri durumu” alanından detayını görmek istediğiniz iş emri durum yada durumlarını (planlanmış, aktif, kapanmış) işaretlemeniz yeterli olacaktır. Programınızın seçiminizi dikkate alacak ve istediğiniz durumdaki iş emirlerine ait hareketleri size listeleyecektir.

Bu raporda, iş emri kartından girmiş olduğunuz genel amaçlı ve üretim planlı iş emri bilgileri baz alınarak sevk edilen ve üretilen ürünlerin miktar ve değerleri ayrı ayrı toplamlar halinde değil de tek bir toplam olarak listelenecektir.

Üretim planlı olarak girilen iş emirlerini, plan dosyası ve gerçekleşen üretim bilgileri ile birlikte karşılaştırmaya imkân veren rapordur. (İş emri kartından genel amaçlı ve üretim planlı olmak üzere 2 ayrı iş emri tipi seçilmekte.) Üretim planlı iş emri, üretim plan matrisi baz alınarak gerçekleşiyordu. Bu rapor, planlanan üretimleriniz ile gerçekleşen üretimlerinizi karşılaştırmanıza olanak vermektedir.

Bu rapor iş emri bilgilerini bütün detayları ile birlikte listelemektedir. Şöyle ki; iş emri kartından girilen bilgiler, bu iş emri ile üretilen ürünler, ara ürünler, tüketilen hammaddeler gibi bütün detayları bu raporda bulabilirsiniz.

Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan önce raporunu alacağınız iş emri kodunu, daha sonra da raporda yer alacak detay bilgileri seçmelisiniz. Detay parametrelerinin seçimi, her alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek evet/hayır seçeneklerinden oluşan pencereden olacaktır. Örneğin; raporunuzda çalışılan makinelerin, çalışan elemanların, tüketilen hammaddelerin, üretilecek ara ürünlerin ve ürünlerin pati-lotlarının listelenmesini istiyor iseniz ekranınızdaki bu alanları evet olarak belirtmelisiniz, aksi halde yani bu detayların raporunuzda yer almasını istemiyor iseniz seçiminiz hayır olarak işaretlenmelidir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1