Bu eğitimde; insan kaynakları yönetimi modülüne ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; insan kaynakları yönetimi modülünün ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağına ilişkin temel bilgilere sahip olacaksınız.

Globalleşen Dünyanın belki de en fazla etkilediği alanlardan biri insan kaynaklarıdır. Yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda; insan sermayesinin, bir şirketin sahip olduğu en önemli değer olduğu görülüyor ve bu konuda İnsan Kaynakları departmanına düşen görev ve sorumlulukları hafifletmek amacıyla Mikro Yazılımevi siz kullanıcılarımıza İnsan Kaynakları Yönetimi adıyla bir program sunmaktadır. Bu yönetim içerisinde, kariyer planlaması, eğitim planlaması, işe kabul yönetimi gibi birçok planlama çeşitlerini barındırarak insan kaynaklarını geliştiren uygulamalar mevcuttur. İnsan kaynakları etiketi artık iş yerlerinde bir norm haline geldiğinden, organizasyonlarda insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri “personel”den daha geniş bir kapsam ve stratejik rol ifade etmektedir. Firmaların iş akışlarını düzenli olarak takip edebilmeleri için programlarımızdan “Norm kadrolarını” oluşturabilmeleri de mümkündür. Yani ihtiyaç duydukları kadronun nitelik ve nicelik olarak standart hale getirilmiş tanımlamalarını da yapabileceklerdir. Bu amaçla insan kaynaklarının “Norm kadro planlama” menüsü siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır.

Sicil işlemleri menüsü ile  personellerin  sicil bilgilerinin sistemde  oluşturulmasını  sağlayabileceksiniz. Belge  yönetimi  ekranı ile  ise tanımlanmış olan  belgelerin  personeller  ile  ilişkisini  sağlayabilecek  ve  program  içerisinde  personellere  ait  belgelerin ön izlemesini ve  takibini  yapabileceksiniz.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için yöntemlerden biri de çalışanlara kariyer planlarını geliştirmede yardımcı olunmasıdır. Bu amaçla Kariyer Planlaması menüsünde ödül ve ceza tanımlamalarını, alınan ceza ve ödülleri, eğitim planlama operasyonlarını ve bununla ilgili raporları inceleyeceğiz.

Eğitim Planlaması menüsü, ihtiyaç duyabileceğiniz her detayı düşünmüş olup, siz kullanıcılarımıza. Çalışanlarınızın performanslarını değerlendirebileceğiniz sınav tanımlamalarına, Alınması gereken eğitimlerin süre ve puanlama olarak tanımlanabilmesine, Eğitimlerin hangi kurum ya da kişiler tarafından düzenleneceğine yönelik tanımlamalara, Eğitim planlarınızı en ince ayrıntısına kadar izleyebileceğiniz birçok rapor detayına yer vermiştir.

İnsan kaynakları yönetiminde ihtiyaçlar doğrultusunda işe alınacak personelin belirlenmesi iş akışının sürekliliği açısında önemli rol üstlenmektedir. Dolayısıyla tüm başvuruların arşivlenmesinin ve değerlendirilmeye alınmasının doğru personel seçimindeki katkısı yadsınamaz. Bu amaçla İnsan kaynakları yönetimi programınız her detayı düşünmüş olup siz kullanıcılarımızın Firmanıza başvuruda bulunan personellerin bilgilerini arşivleyebilmenize, Tüm başvuruları belirleyeceğiniz puanlar dahilinde değerlendirebilmenizi, Firma içindeki departmanlarınızın personel ihtiyaç taleplerini göz önünde bulundurmanıza olanak sağlamaktadır.

Yönetim ve operasyon  ekranları  ile tanıtılmış olan  personel kartları , ödül ve  ceza  gibi kartları  toplu olarak  izleyebilecek ve yönetebileceksiniz.

İşletmeler ihtiyaç duydukları kadronun nitelik ve nicelik olarak standart hale getirilmiş tanımlamalarını da yapabilmelidir. Bu amaçla insan kaynaklarının “Norm kadro planlama” menüsündeki Norm Kadro Tanıtımı siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Norm kadro; firmaların görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, nitelik ve sayısal yönden personel kadrolarının saptanmasıdır. Yani kısacası, firmadaki söz konusu olan bölümde işi yürütebilecek çekirdek personel kadrosu olarak da tanımlanabilir. Varsayalım ki işlerin yoğunluğu nedeniyle personel alımına ihtiyaç duyuldu ve toplam personel sayısı 100’e çıktı. Ama işletmede kadrodaki eleman sayısı 20 olsun. İşlerin bozulması veyahut da herhangi bir sebepten dolayı eğitim aldırmaya ihtiyaç duyulduğunda öncelik norm kadroya verilir. İşletmelerdeki olmazsa olmaz bir çekirdek kadro planıdır.

Organizasyon Şeması, işletme ile ilgili kararların verilmesinde yol gösterici bir araçtır. Şirketin organizasyon şemasını görsel ortamda yaratabilir, yaşatabilir, geçmişteki halini izleyebilir, geleceğe yönelik planlamanızı da bu ortamda yapabilirsiniz. Organizasyon Şeması modülünde, departmanlar, departmanlardaki pozisyonlar, kendi içlerinde ast-üst ilişkileri belirlenebilir. İş tanımları ile işletmede yer alan kadrolar tanımlanabilir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1