Bu eğitimde; ihracat kartı ve kritik bazı parametreleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra ihracat faturası girişine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; ihracat kartını tanımlamalarını yapabilecek ve ihracat faturası oluşturmaya ilişkin önemli hususları öğreneceksiniz.

İhracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ihracat işlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca programa tanıtıldığı bölüm olarak düşünülmelidir.

Kodu: Bu alanda sizden istenen; ihraç edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ihracatı hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin; IHR0001/2007 vb. şekilde bir kod tanımlaması yaparak 2007 yılına ait ihracat kartlarını ayırt edebilirsiniz.

Adı: Bu alanda sizden istenen kodunu tanımladığınız ihracata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin; bu alana “dokuma tezgâhı ihracatı” şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ihracat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır.

Varış ülke tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç edeceğiniz firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. İhracata yönelik çalışan firmalar için mal ihraç ettikleri ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi, üçüncü ülkelere mi yoksa anlaşmalı ülkeler mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları “Dahilde İşleme İzin Belgesi” (DİİB) için son derece önem arz etmektedir.

Varış ülke kodu: Tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile mal ihraç ettiğiniz ülkenin kodunu bu alanda girmelisiniz. Ülke tanımlamaları, Kuruluş programının Sistem/Genel tanımlar/Ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Birçok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiş olup, size hazır olarak sunulacaktır.

Teslim şekli: Bu alanda sizden beklenen, ihracatınızı hangi teslim şekli ile gerçekleştireceğinizi belirtmenizdir. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse(demir veya hava yolu taşımacılığında) satıcı, riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

Ödeme şekli: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile ihraç edeceğiniz mallar karşılığında yapılacak ödemenin hangi şekilde olacağını belirtmenizdir. L / C: Akreditif, CASH: Peşin ödeme, C.A.D: Vesaik  mukabili ödeme, C.A.G: Mal mukabili ödeme, CASH + C.A.D.: Bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödeme, CASH + C.A.G.: Bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödeme, Aracı Banka Kodu: İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodu.

GÇB tarihi ve GÇB no: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata başlamadıysanız, bu alanları boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi)‘nin düzenlendiği tarih ile GÇB‘nin numarasını girmelisiniz.

Taşıma şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ihracatın hangi taşıma ile olacağını belirtmenizdir.

İntaç tarihi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracat gerçekleştirmiş iseniz Gümrük Çıkış Beyanname için gerekli olan intaç tarihini yani ihraç edilen malların Türkiye sınırlarını terk ettiği tarihi girebilirsiniz.

Yurtdışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden programa girilecektir. Her ihracat  faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edeceğiniz malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak  evraka yansıyacaktır.

Ekranınızda yer alan “Beyanname detayları” butonunu tıklayarak da karşınıza gelecek ekrana, Gümrük çıkış beyannamesi (186001) için gerekli olacak bilgi girişleri yapılacaktır. Yani tanımlamakta olduğunuz ihracat kartına  ait beyanname bilgileri yazılacaktır. Dolayısıyla tanıtım katından girilecek birçok bilgi GÇB’ ye otomatik olarak yansıyacaktır.

Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile ihraç ettiğiniz malların DİİB’lere (Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılma işlemi gerçekleştirilecektir. İşlem yapmadan önce DİİB tanıtım kartı (181200)  ve DİİB / GTİP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapılmalıdır. Faturadaki hangi malı DİİB’lere saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip “Diib kapat”  butonuna basılmalı ve karşınıza gelecek ekranda gerekli seçimler yapılmalıdır. DİİB tanıtım kartı (181200) ekranında ihracına izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve seçilen diibe saydırılacaktır.

Aynı malın bir miktarını bir Diib’e ve diğer miktarını da başka bir Diib’e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken; söz konusu stokun  fatura evrakına, saydırılacak Diib sayısına denk gelecek satır  kadar girilmesidir. İthal edilen XYZ stoku, 2 farklı Diib’e saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı Diib no’su seçilerek işlem yapılmalıdır.
Örneğin; XYZ malını (1) no’lu Diib’e 50 adet,  (2) nolu Diib’e 35 adet saydıracaksanız. XYZ malını  2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın “Miktar” kolonuna 50, diğerinin  “Miktar” kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1