Bu eğitimde; hizmet ve masraf tanıtım modülü kapsamında kullanılan evraklar, makbuzlar ve pusulalar hakkında temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; hizmet ve masraf yönetimi kapsamında kullanılan bazı evrak ve makbuzların kullanım özelliklerini öğreneceksiniz.

Hizmet ve Masraf yönetiminde stopaj , fon payı gibi kesintilere ait evrakların düzenlenebilmesi ve muhasebe entegrasyonlarının sağlanabilmesi için gelir vergisi ve fon payı parametrelerinin tanımlanması gerekir. Mikro programlarında, gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintilerini gerektiren evraklar yer almaktadır. (Serbest meslek makbuzu, müstahsilden alış faturası vb.) Bu evraklardan yapılacak kesinti oranları değişiklik gösterebilir. Gelir vergisi ve fon payı parametreleri ile farklı oranlardaki gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintilerine ilişkin tanımlamalar yapılacaktır. Ve bu kesintilerin kaydedileceği muhasebe hesapları girilecektir.

Hizmet ve masraf işlemlerinizi, sipariş /fatura takibini yapabileceğiniz bölüm “Evraklar” başlığı altında toplanmıştır. Stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve sabit kıymetler yönetimine eklenen Satış faturası (061190) ve Alış faturası (062205) evrakları ile temel amaç; farklı içeriklerde hazırlamak durumunda olduğunuz satış/alış faturalarınızı tek bir ekrandan girebilmenizi sağlayarak her fatura türü için ayrı ayrı programları çalıştırma zorunluluğunu sonlandırmaktır. Hem demirbaş satış faturalarını, hem ihracat faturalarını, hem yurt içi ve yurtdışı satış faturalarını hem de hizmet faturalarını tek bir ekrandan düzenleyebilirsiniz.

V15 serisi ile birlikte hizmet, satın alma ve satış yönetimine eklenen “kombine alınan sipariş fişleri” ve “kombine verilen sipariş fişleri” ile hizmet, masraf ve demirbaş kalemlerine yönelik işleyişinizi sipariş adımından başlatabilmeniz sağlanmıştır. Dolayısıyla fatura ve irsaliye öncesinde sipariş fişi düzenlenebilecektir.

Açık alınan serbest meslek makbuzu ile serbest meslek erbabından yapılan (satıcı carisi veya müşteri carisi) açık hizmet alımları karşılığında, bu kişiler tarafından düzenlenip firmanıza gönderilen makbuzların girişleri yapılabilecektir.

Bir takım giderleri belgelemek için gider makbuzu düzenlenmektedir. Dolayısıyla bu evrak ile belgeli ya da belgesiz yapılan harcamalarınız için gider makbuzu düzenleyebilmeniz mümkündür. Örneğin; stopaj ve kira gibi masraflarınız için bu makbuzu kullanabilirsiniz. Giriş alanları itibari ile serbest meslek makbuzları ile aynı özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız giderlerini cari hesaplar bazında belgelendireceklerse yani evraktan cari seçimi yapacaklarsa Açık gider makbuzu (066290) evrakını kullanmalıdırlar.

Bu evrak ile vergi mükellefi olmayan kişilerden ürün ve hizmet alımları gerçekleştirilecektir.

Firmalar; müşterilerine, satıcılarına, diğer carilerine birtakım hizmetler (temizlik, bakım, servis vb) verebilir yâ da satıcı, diğer cari veya müşteri firmalarından kendilerine hizmet alabilirler. Bu hizmetler belli bir zaman dilimi içerisinde periyodik olarak tekrarlanabilir. Dolayısıyla bu hizmetlere ait tahsilât evraklarının girişi de ayrı ayrı yapılır. Bu aşamada iş yükünü azaltmak amacı ile programımıza “Hizmet Sözleşmesi” başlığı altında Hizmet alış ve hizmet satışlarının belgelendirileceği sözleşme evrakları yer almaktadır.

İskonto(%) – İskonto: İskonto ve masraflar tablosundan girilen iskonto oranlarının toplamı ile hesaplanan toplam iskonto tutarıdır. Masraf(%) – makbuz: İskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamı ile makbuzüzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.  G.V. St. (%) – G.V.St.: Serbest meslek erbabından oranları devlet tarafından belirlenen birtakım kesintiler yapıldığını yukarıda belirtmiştik. Bu alanlarda, serbest meslek erbabından yapılan stopaj kesinti yüzdesi ile makbuz üzerinden hesaplanan (ara toplam üzerinden)  stopaj tutarı yer almaktadır.Fon payı (%) – fon payı: Serbest meslek erbabından yapılan stopaj kesintisi üzerinden, yine oranı devlet tarafından açıklanan savunma sanayi destekleme fon payı kesilir. Bu alanlarda ilgili S.S.D.F’nin oranını ve stopaj üzerinden hesaplanan tutarını göreceksiniz. KDV (%) – KDV: Makbuz üzerinden uygulanan vergi oranlarının ortalaması ile hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Eğer serbest meslek makbuzunda farklı vergi oranlarına tabii birden fazla masraf hareketi varsa, bu durumda vergi tutarı her hareket üzerinden ayrı ayrı hesaplanır ve toplamı da bu alanda yer alır. Yuvarlama: Serbest meslek makbuzuna KUR9000 Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan Faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Yekûn: Ara toplamdan iskonto, stopaj ve fon payının düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile hesaplanan makbuz yekûnudur. Başka bir ifade ile ilgili serbest meslek erbabına ödeyeceğiniz tutardır. Yekûn = Ara Toplam – (ıskonto+Stopaj+Fon Payı) +Masraf + Vergi

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1

Serbest meslek makbuzu ile faturalarınız görmek artık çok daha kolay! Faturalarınızı e-SMM de görmek için tıklayın.