Bu eğitimde; hizmet ve masraf tanıtım kartlarına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; hizmet ve masraf tanıtım kartlarının kullanım özelliklerini öğreneceksiniz.

Hizmet tanıtım kartı ile verilen hizmetlerin programa tanıtımı yapılacaktır. Karttaki alanlar kullanım tercihlerine göre doldurulmalıdır. Yapılan hizmetin ücretlendirmesine göre döviz cinsi, fiyatı ve KDV hesaplama şekli hizmet tanıtım kartından yönetilebilmektedir. Ayrıca muhasebe entegrasyonları için kullanılacak muhasebe kodları kart içinde tanımlanmalıdır.

Masraf hesap tanıtım kartı ile işletmeniz bünyesinden yapılan giderlerin (temizlik giderleri, personel ücretleri, tamir-bakım vs.) hizmet ve masraf yönetimine tanıtımları yapılacaktır. İlgili alanlar kullanım tercihine göre doldurulmalıdır. Muhasebe entegrasyonları için kullanılacak muhasebe kodları kart içinde tanımlanmalıdır.

Bu alanda, tanıtımını yaptığınız hizmetin ÖİV kapsamına dahil olup olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmelisiniz.

Yok: ÖİV uygulaması kapsamına girmeyen hizmetler için bu parametre seçilmelidir. Alışta tutardan: Tanıtımını yaptığınız hizmetin sadece alımı sırasında ÖİV uygulanacaksa ve bu vergi ilgili hizmetin alış tutarı üzerinden hesaplanacaksa tercihiniz bu seçenek olmalıdır. Alışta yüzdeyle: Tanıtımını yaptığınız hizmetin alımı sırasında ÖİV uygulanacak ve ÖİV alış tutarından belirli bir orana göre hesaplanacaksa bu seçenek seçilmelidir. Satışta Tutardan: Tanıtımını yaptığınız hizmetin satışı sırasında ÖİV uygulanacak ve ÖİV satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmelidir.  Satışta Yüzdeyle: Tanıtımını yaptığınız hizmetin satışı sırasında ÖİV uygulanacak ve ÖİV satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmelidir.  Alış ve satışta yüzdeyle: Tanıtımını yaptığınız hizmetin hem alışı hem de satışı sırasında ÖİV uygulanacaksa ve ÖİV alış ve satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmelidir. Alış ve satışta tutardan: Tanıtımını yaptığınız hizmetin hem alışı hem de satışı sırasında ÖİV uygulanacaksa ve ÖİV alış ve satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmelidir.

ÖİV tutar/oran: Bu alana yapılacak giriş, ÖİV uygulama alanındaki seçiminiz doğrultusunda belirlenecektir. ÖİV uygulaması alış ve satışlarda tutar üzerinden olacaksa bu alana ilgili tutar girilmelidir. Eğer ÖİV hizmetlerinizin alış ve satışlarında bu hizmetler için belirlenen yüzdeye göre hesaplanacaksa bu durumda bu alana ilgili yüzdenin girilmesi gerekmektedir. ! ÖİV kapsamına giren hizmetleriniz için tanımlamaları yaptıktan sonra, bu hizmetlerin alış ya da satışları sırasında bu vergi otomatik olarak hesaplanıp fatura ekranınızda ilgili alana yansıyacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1