Bu eğitimde; “genel amaçlı satış şartları raporu” ve “teklif akış raporlarına” ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; genel amaçlı satış şartları ve teklif akış raporlarının işlevi ve kullanımına ilişkin temel düzeyde bilgi sahibi olacaksınız.

Genel amaçlı satış şartları raporunda, tüm satış şartları evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelenmektedir. Rapor almadan önce, hangi stok veya cariler için, hangi tarih aralığında düzenlenmiş satış şartlarını listelemek istediğinizi belirtebilirsiniz.

Stok İlk Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satış şartlarından itibaren başlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz. Stok Son Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satış şartlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklara ait satış şartlarının yer almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz. Dilerseniz  stok ilk ve son kod alanlarını boş olarak da geçebilir,  sadece stok ilk koduna veya sadece stok son koduna giriş yapabilirsiniz. Stok kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm stoklar için hazırlanan satış şartlarını kapsayacaktır.

Cari İlk Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satış şartlarından itibaren başlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz. Cari Son Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satış şartlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz. Cari Kod Yapısı: Raporunuzun sadece belirli kod yapısına uyan cari firmaların satış şartlarını listelemesini istiyorsanız, bu alana cari firma kod yapısını girebilirsiniz. Dilerseniz bu cari ilk ve son kod alanlarını boş olarak da geçebilir,  sadece cari ilk koduna veya sadece cari son koduna giriş yapabilirsiniz. Cari kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm cari firmalar için hazırlanan satış şartlarını kapsayacaktır. Cari ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren,  cari son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan cari firmaların satış şartları listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz.

Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi: Raporunuzun belirli bir tarih aralığında hazırlanan satış şartlarını kapsamasını istiyorsanız, bu alanlara raporunuzda yer alacak satış şartı evraklarının tarih aralığını girebilirsiniz.

Evrak Seri No: Raporunuzun sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz.

Evrak Sıra No: Raporunuzun sadece belirli bir sıra numarası ile kaydedilen satış şartını listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak sıra numarasını girebilirsiniz.

Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz parametreler uyan satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no’ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı,  cari firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt satış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam iskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı vergi dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından girilmiştir.

Bu rapor ile kullanıcılarımız; verilen teklif evraklarının proforma siparişten normal siparişe, bu siparişlerin irsaliye veya fatura evrakına çevrimlerine kadar geçen süreçlerini miktar ve tutar bazında fark detayları da dahil olmak üzere ayrıntılı olarak izleyebileceklerdir. Ayrıca raporda verilen teklifler için iade söz konusu ise iade alınan miktarı ile iade sonrasında kalan miktarının ne kadar olduğu bilgisi de verilecektir.

Program çalıştırıldığında yapılması gereken; hangi tarih aralığında ve hangi evrak numarasıyla takip edilen teklif evrakının inceleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte rapor bir teklifin geçtiği tüm aşamaları ayrıntılı olarak sunacaktır. Teklif evrakının hangi kalem cinsleri için düzenlendiği kodu ve adı alanında stok, hizmet, demirbaş şeklinde yer alacaktır. Sonrasında da ekranda gördüğünüz başlıklar rapor ekranında sıralanacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1