Bu eğitimde; tahsilat makbuzları, nakit, çek, senet ve havale evraklarına ilişkin detaylar anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; finans yönetimi kapsamında tahsilat evraklarının işlevsel bir şekilde kullanımını öğreneceksiniz.

Cari firmalardan tahsilât makbuzu karşılığı aldığınız ödemeler bu bölümden girilecektir.

Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir.  Evrak tarih: İlgili evrakın (dekontlar, kasa fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir.

Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır.

Cari hesap kodu: Tahsilât yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap adı: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.

Sorumluluk merkezi: Düzenlenen tahsilât makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir.

Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak yaptığınız tahsilâtın cinsini seçmelisiniz. Tahsilât cinsleri nakit, müşteri çeki, müşteri senedi müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri kredi kartı olmak üzere altı grupta toplanmıştır.

Referans: Eğer tahsilât cinsi çek, senet, müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri kredi kartı ise bunlara ilişkin referans numarası finans yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. 

Vade:  Tahsilât cinsi çek,  senet veya müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri kredi kartı ise ilgili evrakların vade tarihleri bu alana girilecektir.

Kasa-banka kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacak (çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareket sadece ilgili kasaya atılabilecektir. İşte bu alanda da, ilgili tahsilât bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (tahsilât cinsine göre otomatik olarak) gelecektir. 

Meblağ: Tahsil edilen meblağ bu alana girilmelidir. Detay-açıklama: Yaptığınız tahsilâta ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz.

Ort. gün: Tahsil edilen çek senet vb. vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, tahsilât makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: Tahsil edilen çek senet vb. ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır.

Nakit değer:  Tahsilât toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Bu alandaki hesaplama Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program başlangıç parametreleri (091300) ekranındaki Yıllık faiz oranı (%) ve Faiz hesap sistemi parametrelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu alana gelecek olan değerde Faiz hesap sistemindeki seçiminize göre (bileşik ve basit faiz sistemi) farklı hesaplanacaktır. Fark: Tahsil ettiğiniz çek ve senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

ALT+D (Detay bilgiler): Finans yönetiminizin bütün evrak giriş bölümlerinde, evrak detay bilgilerinin girileceği pencereler yer alır. Evrak detayları, evraka konu olan ödeme veya tahsilât cinslerine göre (nakit-çek-senet, ödeme sözü, havale sözü, kredi kartı) farklılık gösterir. Bu detay bilgilere ilgili satırlarda “Alt+D” tuşlarına basarak erişebilirsiniz.

Ödeme veya tahsilât cinsi nakit olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza nakit detayları ile ilgili giriş yapabileceğiniz bir ekran gelecektir.

Karşı hesap döviz kuru-döviz cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde ilişkin çalışan karşı hesabın (ki bu kasa hesabıdır) o günkü döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz.

Adat vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakit için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz.

Muhasebe fiş tarihi-sıra no: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın nakit satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Muhasebe fişine git butonu: Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz.

Çek İçin Detay BilgilerÖdeme veya tahsilât cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza çek detay bilgilerine ilişkin girişlerin yapılacağı bir ekran gelir.

Kasa-banka döviz kuru-döviz cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz.

Çek sahibi: Tahsil edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müşterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müşteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz.

Banka no:  Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. Açıklama: Çek ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz.

TCMB banka kodu, TCMB şube kodu, TCMB il kodu: Çekin ait olduğu bankanın TCMB banka kodu, şube kodu ve il kodudur. Banka adı: Çekin ait olduğu bankanın adıdır.

Keşide yeri: Çekin düzenlendiği yer bu alana girilebilir.

Son pozisyon: Çekinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz.

Ödeme veya tahsilât cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza senet detay bilgilerinin girileceği ekran gelecektir.

Banka no: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin; senet bankaya tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir.

Tahsilât cinsi müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü ve müşteri kredi kartı olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza gelecek ekran diğer tahsilât cinslerindeki olduğu gibidir. İhtiyaçlarınızı doğrultusunda bu alanlardaki parametrelere bilgi girişlerinizi yapabilirsiniz.

Kasa tahsilat fişi ile firmanıza yapılan nakit ödemelerin girişleri gerçekleştirilmektedir.

Kasa kodu: Yaptığınız tahsilât bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Kasa adı: Kasa kodu girişinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım kartından girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk merkezi: Kasa fişinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile düzenlendiği bu alanda belirtilecektir. Hesap kodu: Tahsilâtın yapıldığı firma-kişi-personel vb. kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cinsi: Bu alanda size cari hesaptan, cari personele, bankadan hizmete kadar birçok seçenek sunulacaktır. Gurup: Bu alanda size sunulacak seçenekler evrakınızın cinsi alanında yaptığınız tercihe göre farklılık gösterecektir.  Meblağ: Nakit tahsilât miktarı bu alana girilmelidir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1