Bu eğitimde; Fason Hareket Fişleri, İş Emri Operasyonları ve Operasyon Menüsünün İşlevlerine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; fason hareket fişlerinin oluşturulması, kullanımı, iade edilmesi işlemlerinin manuel veya iş emri operasyonlarından nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

Fason olarak yaptırılan işler varsa, ürün tanımlamaları yapılırken nihai ürün fason işler de dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Örneğin; oyuncak bebek imal eden bir fabrikayı düşünün. Bir oyuncak bebek üretmek için, bu bebeğin kafası, gövdesi, kol ve bacakları ayrı ayrı üretim sürecine tabi oluyor. Tüm bu parçalar üretildikten sonra, bebeğin montaj safhası da yine fabrikada yapılıyor. Ancak bebek parçaları birleştirildikten sonra, bu bebeklerin elbiselerinin giydirilmesi gerekiyor. İşte bu safha için fasoncularla çalışılıyor. Yani bebekler ve elbiseleri fasoncuya gönderiliyor, fasoncudan elbiseleri giydirilmiş olarak geri dönen bebekler nihai ürün kabul ediliyor. İşte bunun gibi bir süreç geçirmesi gereken ürünlerde, nihai ürün üretim ve montaj aşaması tamamlanmış bebek olarak değil, giydirilmiş bebek veya elbiseli bebek olarak tanımlanmalıdır.

Fason Hareket Fişleri

Bu menüde yer alan programlar ile üretim aşamasında fason firmalar ile çalışıyor iseniz bu firmalara gönderilen ve iade alınan ürünlere ilişkin girişler yapılacaktır.

Üretim evrak girişlerinde evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi parametreleri bütün evraklarda ortak amaçlı kullanılmaktadır.

Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin; evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Veya girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numarası girilip Tab tuşuna basıldıktan sonra imleciniz hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (üretime sevk fişi, ürün giriş fişi) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1’den başlar. Örneğin; evrak no alanına “ALİ” girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine “ALİ” girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o “evrak no” altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.

Evrak Tarih: İlgili evrakın (fasona sevk fişi, fasondan giriş fişi) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse “belge tarihi” olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız “evrak tarihi” karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Bu alandaki tarih girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelen takvim ekranından faydalanabilirsiniz.

Üretim sürecinde fason olarak yaptırdığınız işler varsa, önce bunların fasoncuya çıkışının yapılması, daha sonra da fasoncunun teslim ettiği işlerin işletmeye (ilgili depoya) girişlerinin yapılması gerekir. İşte fason hareketlerinin ilk halkasını oluşturan fason çıkış fişlerinin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Ancak daha önce “Cari Tanıtım Kartı” bölümünden fasoncuların programa tanıtılması gerekir.

Fasoncu kodu: Fason işlerinizi yaptıracağınız kişi ya da firmaya ait fasoncu kodunu bu alana girmelisiniz. Eğer fasoncu kodlarınızı doğru olarak hatırlayamıyor iseniz F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek cariler listesinden seçebilirsiniz. Fasoncu ismi: Fasoncu koduna yaptığınız girişe göre, fasoncu ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

İş emri kodu: Fason çıkış fişinin hangi iş emrine bağlı olarak girildiği bu alanda belirtilecektir. İş emri kodlarını satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden seçebilirsiniz.

Kodu: Bu alanda üretime sevki yapılacak ürün belirlenecektir. Fakat ürün kodunu manuel olarak veya F10 ekranından seçip giremezsiniz. Eğer böyle bir giriş yaparsanız, o ürün için sarf edilecek malzemelerin ilgili depodan çıkışları yapılamaz. Bu alanda F6 tuşlarına basarak üretimini yapacağınız ürün için planlama fişinden girmiş olduğunuz değerleri otomatik olarak bu ekrana girebilirsiniz. Dolayısıyla üretiminiz planla fişinde belirttiğiniz miktar kadar olacaktır.

Ürün kodlarının seçimi için F7 tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza genel reçete çağırma başlıklı küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede F10 listesini kullanarak ürünün stok kodunu seçebilirsiniz. Ürün kodunu girince, ürün ismi bir alt satıra otomatik olarak gelir. Daha sonra üretime sevk edilecek ürün miktarını girmeniz gerekmektedir.

Gerekli parametrelere ilişkin tanımlamaları yaptıktan sonra girdiğiniz miktar kadar üretim yapılabilmesi için, hangi hammadde ve/veya yarı üründen ne kadar sarf edilmesi gerektiğini, bunların birim fiyatlarıyla tutarlarını ekranınıza otomatik olarak getirmiş olacaktır.

Kodu: Fasoncunun işleyeceği ürün için gerekli stokların kodlarıdır. İsmi: Fasoncunun işleyeceği ürün için gerekli stokların isimleridir. Depo: Fasoncuya gönderilecek malzemeler hangi depodan çıkacaksa, bu pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Miktar: Fasoncunun F7 ekranından girdiğiniz miktar kadar ürün işleyebilmesi için, ilgili satırdaki stoktan ne kadar gerektiğidir. Yani fasoncunun 100 adet elbiseli bebek yapması için gönderilmesi gereken bebek ve elbise miktarlarıdır. Br.: İlgili satırdaki stokun birimidir. (Adet, metre, kilogram…vb.)

Birim fiyat: İlgili satırdaki stokun Kuruluş programının Stok-Sipariş Parametreleri/Stok Maliyet Parametreleri bölümünden seçtiğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre hesaplanan birim fiyatıdır. Tutar: F7 ekranından girdiğiniz miktar kadar ürün elde edebilmek için, ilgili satırdaki malzemeden ne kadar tutarında harcama yapılacağını bu alanda göreceksiniz.

Fasoncudan işlenmiş (ürün haline gelmiş) ürünlerin ilgili depolara girişlerini bu program yardımıyla yapacaksınız.

Fasoncu Kodu: İşletmenize (ilgili deponuza) girişini yapmakta olduğunuz ürünler hangi fasoncudan geldiyse, bu alana ilgili fasoncunun kodunu girmelisiniz. Fasoncu İsmi: Fasoncu koduna yaptığınız girişe göre, fasoncu ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. İş emri kodu: Hangi iş emrine ait ürün girişinin yapıldığını bu alana girmelisiniz. İş emri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.

Fason giriş fişinizi sipariş karşılığında giriyorsanız, stok kodu alanında <F9> tuşunu kullanarak, ilgili stok siparişlerini fason giriş fişine taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı kesilen fason giriş fişleri için bu tuşlar kullanılmazsa (manüel olarak stok girişi yapılırsa), stoklar siparişten düşülmez. Bu tuş kullanıldığında, giriş yapılması gereken alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece fason giriş fişini kayıt etmek kalacaktır.

Kodu: Fasoncudan geri gelip şu anda işletmenize girişini yapmakta olduğunuz ürününüzün kodunu bu alana giriniz. Ürün kodlarını, satır sonu butonuna ya da F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. İsmi: Ürün kodu girişinize göre ürün ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Depo: Fason firmada işlenerek gönderilip girişi yapılacak ürünler için ürün tanıtım kartının “öngörülen depo” alanında belirtilen depo numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer seçilen ürünün farklı bir depoya girişi yapılacaksa bu durumda bu alanda F10 tuşuna basılarak depo seçimi yapılmalıdır. Miktar: Fasoncudan gelen ürün miktarını bu alana girmelisiniz.

Birim malzeme maliyeti: Fasoncudan gelen ürünün birim malzeme maliyetidir. Başka bir ifade ile bu ürün için ürün reçetesinde tanımlı olan malzemelerin maliyetidir. Toplam malzeme maliyeti: Fasoncudan gelen ürünlerin (miktar alanında görülen ürün miktarı için) toplam malzeme maliyetidir.

Birim genel üretim maliyet: Fasoncudan gelen ürünün, ürün tanıtım kartından yaptığınız girişler ışığında hesaplanan genel üretim maliyetidir. Toplam genel üretim maliyeti: Ürünlerin (miktar alanında görülen ürün miktarı için) toplam genel üretim maliyetidir.

Birim işçilik maliyet: Fasoncudan gelen ürünün, ürün tanıtım kartından yaptığınız girişler ışığında hesaplanan birim işçilik maliyetidir. Toplam işçilik maliyeti: Ürünlerin (miktar alanında görülen ürün miktarı için) toplam işçilik maliyetidir.

Bu program ile kullanıcılarımız; aynı ekran üzerinden hem birden fazla iş emrine yönelik fason hareketi girebilecek hem de fason firmalara işlenmek üzere gönderilen mamullerin çıkışları ile fason firmalar tarafından işlenerek gönderilen ürünlerin depolara girişlerini yapacaklardır. Dolayısıyla iş hacmi yoğun olan firmalarda fason hareketlerine yönelik evrak girişleri seri bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu evrakı bir anlamda fason çıkış fişi ve fason giriş fişlerinin birleştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Bu evrakı diğer fason evraklarından ayıran temel özellik; iş emirlerinin evrakın hareket satırlarından seçilebiliyor olması, dolayısıyla birden fazla iş emri seçimine imkân tanımasıdır. Ayrıca ekran üzerinde ürün giriş ve çıkışlarının belirtilmesi amacıyla “Giren/çıkan” kolon başlığının yer almasıdır.

Bu program, üretime sevk edilen hammaddelerden ne kadarının tüketildiğini girmek için hazırlanmıştır. Üretim işleminizin belirli bir aşamasında fason firmalar ile çalışıyor iseniz ilgili ürünlerin belli bir işlem tabi tutulması amacıyla fason çıkış fişi ile fason firmalara öncelikle gönderilmesi daha sonrasında işlenen ürünlerin fason giriş fişi ile firmanıza tekrar girişinin yapılması gerekmektedir. İşte bu işlem sırasında fason firmalardan işlenerek dönen ürünlerin miktarları da göz önünde bulundurularak tüketim fişlerinin otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem fason giriş fişini kaydettikten hemen sonra karşınıza gelecek onay ekranından “tüketim fişine geç” butonunu seçmenizdir. Bu seçim doğrultusunda girdiğiniz miktar doğrultusunda ilgili ürünün reçete bilgileri de dikkate alınarak tüketim fişiniz otomatik olarak oluşur.

Eğer fasoncuya gönderilen stoklarda herhangi bir hata varsa, fasoncu bu stokları size iade edecektir. Bebek üretim örneğimizde elbise ve bebekleri fasoncuya göndermiştik. Eğer fasoncuya gönderilen elbiselerde (veya bebeklerde) herhangi bir hata varsa, fasoncu bunları iade edecektir. İşte fasoncudan iade edilen stokların girişleri için bu programı kullanacaksınız.

Fasoncudan işlenmiş halde gelen ürünlerde herhangi bir hata varsa, bu ürünleri tekrar fasoncuya göndermeniz gerekebilir. Bebek üretim örneğimizde elbise ve bebekleri fasoncuya göndermiştik. Eğer herhangi bir bebeğin elbisesi ters giydirilmişse, bu elbiseli bebekleri tekrar giydirilmek üzere fasoncuya gönderebilirsiniz. İşte fasoncuya iade edilecek ürünlerin girişleri için bu programı kullanacaksınız.

İş Emri Operasyonları

Fason evraklarını manuel olarak evraklardan oluşturabildiğimiz gibi “Aktif iş emri operasyonları” (230071) ve “İş emri operasyonları” (230074) ile de oluşturmanız mümkündür. Aktif iş emri operasyonları ile kullanıcılarımız; istedikleri tarih aralığında iş emri durumu aktif olan iş emirlerini toplu olarak listeleyeceklerdir. Böylece kullanıcılarımız hangi tarihte hangi ürünün ne miktarda ve hangi iş emri ile üretileceğini ve iş emirlerinin aktifleşme tarihlerini anında görecekler ve fason evraklarını operasyon butonu ile oluşturabileceklerdir.

Seçili iş emirlerini kapat: Bu seçenek yardımıyla kullanıcılarımız, istedikleri iş emirlerini (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) aynı anda kapalı duruma getirebileceklerdir. Bu işlem sonrasında ilgili iş emirleri artık kapanmış iş emri operasyonları (230071) ekranından izlenecektir. Seçili iş emirlerini planlanmış duruma getir: Bu seçenek yardımıyla aktif olan iş emirlerini planlanmış duruma getirebileceksiniz. Bu işlem sonrasında ilgili iş emirleri artık planlanmış iş emri operasyonları (230070) ekranından izlenecektir.

Seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için üretime sevk fişi ayrı ayrı olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza geleceklerdir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Üretime çıkış fişi (233110) oluşturmuş olacaksınız. Seçili iş emirlerinin ürün giriş fişini yap: Bu seçenek ile aktif durumda olan iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin ürün giriş fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için ürün giriş fişi ayrı ayrı bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza geleceklerdir. Tabi bu işlem öncesinde ilgili ürünler için üretime sevk fişlerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Ürün giriş fişi (233210) oluşturmuş olacaksınız.

Seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için ürün çıkış ve girişlerinin tek bir ekrandan gerçekleştirilebildiği Üretim hareket fişi (233000) evrakını otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirlerinizi hem sevk edebilecek hem de ürün girişlerini yapabileceksiniz. Seçili iş emirlerini toplu üretim hareket fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin toplu ürün giriş fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, iş emirleriniz için toplu ürün giriş fişiniz hazırlanmış olarak karşınıza geleceklerdir. Tabi bu işlem öncesinde ilgili ürünler için üretime sevk fişlerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Toplu ürün giriş fişi (233215) oluşturmuş olacaksınız.

Seçili iş emirlerinin operasyon tamamlama evrakını yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin operasyon tamamlama evrakını yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için üretim operasyon tamamlama evrakı ayrı ayrı evrak halinde hazırlanıp karşınıza gelecektir. Yani bir iş emri satırına ait operasyon tamamlama evrakı hazırlanıp gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra diğer iş emri satırına ait operasyon tamamlama evrakı karşınıza gelecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için ayrı ayrı Operasyon tamamlama evrakını (238500) oluşturmuş olacaksınız. Seçili iş emirlerinin toplu operasyon tamamlama evrakını yap: Bu seçenek ile de kullanıcılarımız istedikleri iş emri satırları için üretim operasyon tamamlama sonuçlarını tek bir evrak içinde oluşturabileceklerdir. Yani seçilen her iş emri kartı için ayrı ayrı operasyon tamamlama evrakı oluşturmak yerine hepsinin tek bir evrak içinde yazılmasını sağlayacaklardır. Bunun için de öncelikle iş emri kartları belirlenmeli ve bu seçenek çalıştırılmalıdır. Bu işlem sonrasında üretim operasyon tamamlama evrakınız seçtiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak hazırlanacak ve karşınıza gelecektir.

Seçili iş emirlerinin fasona çıkış fişini yap: Bu seçenek ile kullanıcılarız istedikleri iş emri satırları için Fasona çıkış fişini otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Daha sonra bu evraka üretim yönetiminin evraklar menüsünde yer alan Fasona çıkış fişi (233310) evrakında ulaşabileceklerdir. Seçili iş emrinin üretim hareketleri toplu giriş formu: Bu seçenek ile seçilen iş emri için Üretim hareketleri toplu giriş formu (233001) ekranına ulaşılacak ve iş emrine ait tüm ayrıntılar tek bir ekrandan izlenip revize edilebileceği gibi (operasyon tamamlama evrak bilgilerine ulaşmak, işemri bilgilerini, üretimdeki hataları, gecikmeleri incelemek vb.) ürün giriş ve çıkışlarına ait evraklar oluşturulabilecektir.

Bu operasyonda yer alan Operasyon butonu çalıştırıldığında; “aktif iş emri operasyonlarında” açıkladığımız (230071) tüm operasyonları içeren ekran açılacaktır. Böylece kullanıcılarımız tek bir operasyon ekranında farklı durumlardaki iş emirlerine ait uygulamaları yapabilecekler aynı zamanda üretim evraklarını da aktif iş emri operasyonlarında açıkladığımız yöntemlerle tek bir operasyon ekranından yararlanarak oluşturabilecekler.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas