Bu eğitimde; ERP Sistem Yönetimi Modülü kapsamında kullanılan tanımlamalara ilişkin genel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; ERP Sistem Yönetimi Modülü’nde kullanılan tanımlamaların işlevini ve özelliklerini öğreneceksiniz.

Birleşmiş Milletlere kayıtlı bulunan ülkelerin, kod ve isimleri programınızda tanımlı olarak bulunmaktadır. Buna rağmen bu programı kullanırken; istediğiniz ülkenin, adını bu listelerde bulamayabilirsiniz. Bu durumda; ilgili ülkelerin, bu listelere ilave edilmesi gerekmektedir. Bunun için “Ülke Tanımları” programı kullanılacaktır.

Ülkemizde mevcut olan tüm iller, plaka kodlarına göre programda yer almaktadır. (06 Ankara, 34 İstanbul gibi.) Dolayısıyla programınızın bu bölümden tüm bu illere ulaşabileceğiniz gibi, yeni il girişleri de yapabilmeniz ya da mevcut olan kayıtlar üzerinde değişiklik yapabilmeniz mümkün olacaktır. Bu ekrandan il seçiminizi yaparak il tanımları ekranınıza aktarabilirsiniz. Ya da yeni kod girişi yaparak eklemek istediğiniz ili tanımlayabilirsiniz.

Bu programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ekranda yapmanız gereken, tanımlamakta olduğunuz bankanın kodunu, şube kodunu, bulunduğu ilin kodunu adını ve şube adını ilgili alanlara girmenizdir

e-Fatura ve e-Arşiv faturada kullanılan ürünlerin ve hizmetlerin uluslararası kodları ile gönderilmesi gerektiğinden dolayı dünyada kabul görmüş, ülkemizde de GİB tarafında zorunlu hale getirilen birimlerin ortak dilinin tanıtılacağı alandır.

Bu program ile kullanıcılarımıza, uluslararası standartlara uygun olan ölçü birimleri tanımlı olarak sunulacaktır. Stoklarınızı tanıtırken, hangi birim ile takip edeceğinizi bu tanımlamalardan yola çıkarak belirleyeceksiniz. Çünkü stok tanıtım kartının birimler penceresinde yer alan birim adı alanında F10 tuşuna bastığınızda, burada yer alan tüm ölçüm tanımlamaları karşınıza gelecek ve seçiminizi kolaylaştıracaktır. İstediğiniz ölçü biriminin adı bu listede yok ise ilgili birimi bu programdan tanımlayabilirsiniz.

Personel yönetimi ile işlem yapan kullanıcılarımız, personellerinin puantajlarını hesaplarken içinde bulundukları aya ait çalışma günlerini bunun yanı sırada resmi ve dini tatil günlerini otomatik olarak hesaplayıp Personel toplu puantaj işlemleri (112200) ekranının kazanç tablosuna otomatik olarak yazabilmektedirler. Yani çalışma ve tatil günlerine ait alanları program tarafından doldurulmaktadır. Bunun için yapılması gereken ilk işlem bu programın çalıştırılıp çalışılan yıl için resmi ve dini tatil günlerine ait takvimlerin oluşturmasıdır. İkinci işlem ise takvimler oluşturulduktan sonra Kuruluş programının Program akış parametreleri (091400)/Genel parametreler ekranındaki 24 numaralı personel modülünde tatil takvimi kullanımı aktif parametresinin evet olarak işaretlenmesidir.

Terazi veya kantarlardan tartmış oldukları stok miktarlarını irsaliye fatura vb. evrakların miktar alanlarına otomatik olarak yansıtabilmeleri ve bu bilgiler doğrultusunda evrak girişlerini yapabilmeleri amacıyla, gerekli olan parametre tanımlamaları bu bölümden yapılacaktır.

Bu programda Türkiye İş Kurumu’nda tanımlanmış olan meslekler bulunmaktadır. Yeni bir meslek tanımlamasını da bu alandan yapabilirsiniz.

Bu program ile amacımız; düzenlenen teklif evraklarının, sipariş fişlerinin ve talep evraklarının neden kapandıklarının kayıt altına alınarak takip edilmesidir. Program çalıştırıldığında yapılması gereken kapanma nedenlerinin kod, isim ve açıklama girişleriyle programa girilip kayıt edilmesidir. Daha sonrasında bu nedenler bir kısmı işleme alınıp geri kalan kısmının iptal edilmesi gereken teklif, sipariş ve talep evrakları kapatılırken kullanılacaktır. Kapama nedenlerinin girilebileceği sipariş, teklif ve talep gibi evraklarımız programlarımızda genellikle Bakiye sıfırlama başlıklı menülerimiz altında sıralanmış olup ilgili evrakların hareket satırlarına eklenen Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni ismi kolonlarından girilecektir.

Personel sicil kartları (111100)’ndaki personel kimlik bilgileri ve İş Başvuruları (122100)’ndaki öğrenim durumu alanından tanımlanan okul kodu girişleri bu karttan yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza çıkan ekrandan; okul kodunu, adını ve tipini (ilk-orta-lise-üniversite) belirlemelisiniz.

Personel sicil kartları (111100)’ndaki personel kimlik bilgileri ve İş Başvuruları (122100)’ndaki öğrenim durumu alanından tanımlanan okul bölüm kodu girişleri bu karttan yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza çıkan ekrandan; okul bölüm kodunu ve adını belirlemelisiniz.

Bu programda uluslar arası ödeme tipi tanımları bulunmaktadır. Yeni bir kod açmak için bu alan kullanılır.

Bu programda e-Fatura da kullanılan istisna kodları bulunmaktadır. GİB’in belirlemiş olduğu istisna kodlarının hepsi programımızda mevcuttur.

Katma Değer Vergisi Kanununun 20-27’nci maddelerinde katma değer vergisi tespit usullerine ilişkin hükümler yer almaktadır. Yine Kanunun 28’inci maddesinde tespit edilen matrahlar üzerinden uygulanacak katma değer vergisi oranları düzenlenmiştir. Özel matrahlara ilişkin yeni bir tanımlamayı buradan yapabilirsiniz.

Birleşmiş Milletlere kayıtlı bulunan Gümrük idareleri programınızda tanımlı olarak bulunmaktadır. Buna rağmen programımızı kullanırken, istediğiniz gümrük idaresinin, adını bu listelerde bulamayabilirsiniz. Bu durumda; ilgili gümrük idaresinin, bu listelere ilave edilmesi gerekmektedir. Bunun için Gümrük idareleri Tanımları programı kullanılacaktır.

Bu menüden vergiden muaf olarak yapılan işlemlerin tanımlamaları bulunur. Yeni bir tanımlama yapmak için bu menü kullanılır .

Bu menüden ölçüler ve kod tanımlamaları mevcut standartlara göre yapılmaktadır. Yeni bir tanımlama bu alandan yapılır.

Bu program, gerekli tanımlamaların İnternet üzerinden güncellenmesini sağlamaktadır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1