Bu eğitimde; entegrasyon şekil parametreleri ve genel parametreleri hangi amaçla, nasıl kullanılması gerektiğine dair açıklamalar yer almaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; entegrasyon şekil parametrelerini ve genel parametreleri etkin ve işlevsel bir şekilde kullanabileceksiniz.

Genel Program Parametreleri

Genel program parametreleri ile kullanıcılarımız, muhasebe modülünü kullanmaya başlamadan önce, firmalarının muhasebe kayıtlarının izlenmesine yönelik kendi yapılarına uygun olacak tanımlamalar yapacaklardır. Hesap kod yapısını, mahsupta kasa kullanımı olup olmayacağını, kasa fişi kullanılıp kullanılmayacağını, fiş dökümlerinin nasıl olacağını, defter dökümlerinde neyin baz alınacağını ve daha birçok kritik detayı genel program  parametreleri ekranından belirlemek mümkündür. Genel parametreler sekmesinde muhasebe ve fiş yapısından, yuvarlama özelliklerine kadar birçok detay parametre yer almaktadır.

Muhasebe hesap kod yapısı kullanımı zorunluluğu aktif: İlgili firmada hesap kod yapısı kullanımı zorunlu ise bu parametreye aktif etmelisiniz. Bu parametre seçilip, bir alt satırda muhasebe hesaplarının kod yapısı tanımlandığında, artık bu yapının dışında muhasebe hesap kartı açılması mümkün olmayacaktır. Hesap kod yapısı: Muhasebe hesap kod yapısı kullanımı zorunlu ise imleciniz bu alana gelecek ve ilgilli firmada kullanılmakta olan muhasebe hesaplarına ilişkin kod yapısı girişi yapılacaktır. Yani, ana-muavin ve tali hesaplara kaçar dijit ayrıldığını ve hangi karakterlerin kullanılacağını bu alana gireceksiniz. Bu alana alfa nümerik karakterler de girebilirsiniz. Ekrandaki örneği inceleyin:

Mahsupta kasa kullanımı aktif: Bu alanda sizden, mahsup işlemlerinizde kasa hesabı kullanımı olup olmayacağını belirtmeniz istenecektir. Eğer bu parametre işaretlenmez ise, muhasebe fişlerinizi girerken, mahsup fişi ile yaptığınız girişlerde kasa hesabını kullanamayacaksınız. Kasa fişi kullanımı aktif: Bu parametre ile sizden muhasebe modülü ile olan çalışmalarınızda kasa fişi (yani tahsil ve tediye fişleri) kullanıp kullanmayacağınızı belirtmeniz istenecektir.Kasa alacak bakiye verdiğinde: Programınızdan kasa hesabını etkileyecek herhangi bir evrak girişi (kapalı kesilen faturalar, tediye makbuzu, dekont girişleri vb.) yaptığınızda girdiğiniz değerler doğrultusunda kasa hesabı alacak bakiye veriyorsa programınızın sizi sadeceuyarmasını, kayıt yapmanızı engellemesini, hiç bir müdahalede bulunmadan işlemlerinize devam edebilmenizi sağlayabilirsiniz. Muhasebe fişi sıra/yevmiye F10 da açıklama gösterilsin: Programınızın Genel Muhasebe modülünde yer alan Muhasebe Fiş evraklarının “sıra ve yevmiye no” alanlarında F10 tuşuna bastığınızda karşınıza, önceden girilmiş olan muhasebe fişlerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. İşte bu ekranda, muhasebe fişlerine ilişkin açıklama kolonunun da yer almasını istiyor iseniz parametreyi aktif etmelisiniz.Muhasebe fişi Shift+F1/F2’de KDV hesabı otomatik bulunsun: Programlarımızda Shift+F1 (KDV ayır) tuşuna basarak, muhasebe fişinde hesaplar için girilen (borç/alacak) tutarı üzerinden KDV tutarı ayrılmakta ve ayrılan KDV tutarı da fişe otomatik olarak yazılmaktadır. Aynı şekilde Shift+F2 (KDV hesapla) tuşlarına basılarak da, girilen tutar üzerinden KDV tutarı hesaplanmakta ve yine fişe otomatik olarak yazılmaktadır. KDV ayırmada KDV tipi farklı ise uyarı verilsin: Muhasebe fişine ilgili hareket girildikten sonra, borç ya da alacak kolonlarından ilgili olanında Shift+F1 tuşlarına basıp karşınıza gelen K.D.V. hesaplarının ve oranlarının yer aldığı pencereden ilgili KDV hesabını seçmelisiniz. İşte bu ekrandan seçtiğiniz KDV oranı ilgili hareketin hesap kartından seçilen KDV tipinden farklı olduğunda programın sizi uyarmasını istiyor iseniz bu parametreyi aktif etmelisiniz.İşletme hesap kod yapısı zorunluluğu aktif: İşletme defteri esasına göre, defter tutan firmalar hesap tanıtım ekranından tanımlayacakları işletme hesaplarında, hesap kod yapısı kullanımını zorunlu hale getirmek istiyorlar ise bu parametreyi aktif etmelisiniz.İşletme hesap kod yapısı: İşletme hesap kod yapısı kullanımı zorunlu ise imleciniz bu alana gelecek ve işletme hesaplarınıza ilişkin kod yapısı girişi yapılacaktır. Alfa nümerik karakter de kullanabilirsiniz. Bu alana alfa nümerik karakterler de girebilirsiniz. Ekrandaki örneği inceleyin:

İşletme hareket girişinde hesap ismini açıklamaya taşı: Muhasebe Bürosu programımızın işletme menüsüyle işlem yapan kullanıcılarımızın, işletme gelir ve gider hareket girişlerinde seçtikleri hesapların isimlerini otomatik olarak açıklama alanına yazabilmelerini sağlamak için yapılması gereken tek işlem bu parametrenin aktif olması gerekmektedir.Yuvarlama tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza küçük bir pencere açılacak ve K.D.V. beyannamesi dökülürken hangi yuvarlama tipinin kullanılacağını belirtmeniz istenecektir.

Bu ekrandan fiş ve yevmiye dökümlerine ilişkin bazı şekilsel ayarlamaları ve içerik özelliklerini belirleyebilirsiniz. Fiş döküm tipi: Bu alanda kullanıcıların fiş dökümlerini istedikleri detayda listeleyebilmeleri mümkündür. Normal döküm: Hesapların bağlı oldukları ana hesaplar ve ara hesaplar belirtilmeyecektir. Ana hesap+ Alt hesap meblağ detayda: Borç ve alacak kolonları haricinde detay başlıklı bir kolon daha yer alacaktır. Ana hesap+Ara Hesap+ Alt hesap meblağ detayda: Muhasebe hesaplarının borç ve alacak meblağları bağlı oldukları ana hesaplara yazılarak listelenecektir. Ana hesap+ Alt hesap meblağ borç alacakta: Muhasebe hesabının borç ve alacak meblağı hem bağlı olduğu ana hesapta hem de kendi hesap kodunun listelendiği sırada ayrı ayrı yazılacaktır. Ana hesap+Arahesap+Alt  hesap meblağ borç-alacakta: Muhasebe hesabının borç ve alacak meblağı hem bağlı olduğu ana hesap ve ara hesapta hem de kendi hesap kodunun listelendiği sırada ayrı ayrı yazılacaktır.

Ctrl+Q evrak açıklaması dökülsün: Muhasebe fiş girişlerinde Ctrl+Q tuşları kullanılarak girilen evrak açıklamalarının, yevmiye dökümlerinde ve muhasebe fiş dökümlerinde yazdırılması için bu parametre kullanılmaktadır. Kontrol bölümü dökülsün: Muhasebede kesilen her fiş kontrol edilmekte ve kontrolleri yapan kişi tarafından imzalanarak onaylanmaktadır. Fiş üzerinde imza yeri de açılmasını istiyorsanız, bu parametreyi aktif ediniz. Fişleri kontrol edecek olan ilgililerin isimlerinin fiş üzerinde otomatik olarak yer almasını istiyorsanız “Kontrol 1-2-3” alanlarına ilgili kişilerin isimlerini girebilirsiniz. Bu bölümden defter dökümlerine ilişkin parametre tanımlamaları yapılacaktır.

Yevmiye dökümünde önceki sayfalardan devir dökülsün: Yevmiye dökümlerinizde, her bir yevmiye sayfanın dökümü tamamlandıktan sonra bu sayfaya ait devir bilgilerinin, sonraki yevmiye sayfalarında da dökülmesi için bu parametreyi kullanabilirsiniz. Mizan dökümünde renkli dökülecek satırlar: Mizan dökümlerinde ana grup, alt grup, ana hesap, ara hesap ve alt hesapların farklı farklı renklerde dökülmesini sağlayabilmeniz için renklenecek alanları belirleyip mümkündür. Mali tablo başlıklarındaki grup harf ve sıra numaraları dökülmesin: Bu parametre ile amacımız; muhasebe yönetiminin Bilanço, mali tablolar ve finansal analiz menüsünden dökümü alınan mali tabloların her bir satırının başında A, B, C, 1, 2, 3 vb. şeklinde yer alan harf ve rakam detaylarının dökülüp dökülmeyeceğinin belirlenmesidir.

Programdan muhasebe fişleri girerken, gruplar arasında bakiye kontrolü yapılıp yapılmayacağı, kontrolde uyarı verip verilmeyeceği ve desimal değeri grup tanımlama sekmesinden belirlenecektir. Grup adı: Sisteminize otomatik olarak yüklenen grup isimleri bu alanda yer almaktadır. Desimal: Her bir grubun desimal (yani ondalıklı) giriş hanesi olup olmayacağı bu alanda belirtilecektir. TL hesabı ve 2 desimal kullanılması için ana grup satırının desimal kolonuna  2 sayısını girmelisiniz.  Bakiye kontrol: Muhasebe fiş girişlerinde borç ve alacak bakiyelerinin birbirlerine eşit olması gerekmektedir. “Var” “Yok” seçeneği ile kontrol yapısını belirleyebilirsiniz.

Bu alanda gelir ve kurumlar vergilerinin yanı sıra Bs-Ba evraklarına ilişkin tanımlamalar yapılmaktadır. Bu alanlarda yer vergi oranları ile değişiklik yapabilmek mümkündür. 

Geçici vergi gelir vergisi oranı ve geçici vergi kurumlar vergisi oranı: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda geçici vergi beyannamesine yansıyacak oran, ekranınızın bu alanlarına otomatik olarak gelecektir. Bs-Ba Cari birleştirme yöntemi : Aynı vergi numarasına sahip birden fazla Cari kart tanımı bulunabilir. Bs-Ba formlarında aynı vergi numarasına sahip carilerin hangi kriterlerde birleştirileceği ve raporlanacağı tercihi bu alandan yapılmalıdır.Cari birleştirme açıklaması butonu: Bs-Ba formlarındaki birleştirme tercihlerine ilişkin uyarı yer almaktadır.

Entegrasyon Şekil Parametreleri

Entegrasyon şekil parametreleri (096113) ticari evraklar sonucu muhasebe fişlerinin otomatik oluşturulması aşamasında, entegrasyonun aktif edildiği ve muhasebe fişinin oluşturulmasına yönelik parametrik ayarların sağlanabileceği menüdür.

Entegrasyon Kullanılsın: Ticari modülleri (stok-satış-satın alma-hizmet-finans) ile muhasebe modülü arasında entegrasyon olup olmadığı bu parametreden yapılacak seçime göre belirlenecektir. Entegrasyonda Fiş Sorulsun: Eğer entegrasyon kullanılsın parametresine karşılık gelen kutucuk seçilmiş ise ticari modüllerden yapılan evrak girişleri kayıt edilirken, bu evrakların muhasebede hangi tarih, sıra ve yevmiye numaralı fişlere kaydedileceği ve fiş tipi bilgilerini içeren (muhasebe fiş seçimi başlıklı) bir pencere ile karşılaşabilirsiniz. Her evrak kaydından sonra bu bilgileri görmek istiyorsanız, bu alandaki işaretlemelisiniz. Normal şartlarda ticari modüllerden yapılan her evrak girişi için muhasebede ayrı ayrı fişler oluşturulur. Örneğin; o gün 15 tane fatura kesmişseniz, bu 15 fatura için 15 adet muhasebe fişi oluşturulacaktır. Entegrasyonda Kategori Kullanımı Olsun: Her evrak girişinden sonra muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşacak ve ilgili evrakın hangi tarih ve yevmiye numaralarının fişe kaydedileceğini belirleyebileceksiniz. Kısacası ticari modüllerden girilen aynı tip evrakları (mahsupları, tahsilleri veya tediyeleri) tek bir fişte birleştirebileceksiniz. Eğer bu şekilde manuel bir müdahale olmadan aynı tip evrakları tek bir muhasebe fişinde birleştirmek istiyorsanız, bu durumda kategori kullanımı parametresini seçmeli ve evrak kategorilerini tanımlamalısınız. Kategorisi Tanımsız Evraklar Ayrı Fişlere Entegre Edilsin: Programlarımızda kategori tanımı yapılmamış olan fişler 900001 sıra numarası ile oluşmakta ve tüm kategorisiz hareketlerde bu evraka kayıt edilmektedir. Eğer bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlenirse kategori tanımı yapılmamış olan evraklara ait muhasebe kayıtları ayrı ayrı fişler olarak oluşturulacak ve sıra numarası da 900001,900002,900003….900009 şeklinde sıralanacaktır. Entegre Fişler Silinebilsin: Entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerinin, muhasebe modülünden silinebilmesini istiyorsanız, bu alana karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde entegrasyon ile oluşan fişlerin silinmesi mümkün olmayacaktır. Entegrasyon ile oluşan fiş örneğini ekranda inceleyebilirsiniz. Entegre Fişlerde Hesap Kodu Değiştirilebilsin:  Bu parametre ile amacımız herhangi bir sebepten dolayı entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişleri de hesaplara ilişkin kodların değiştirilip fişin farklı hesap kodları ile kayıt edilmesidir.

Kategori Kullanımında Maksimum Fiş Satırı: Entegrasyonda kategori kullanımı var ise bu şekilde oluşacak bir muhasebe fişinde maksimum kaç satırın yer alacağını bu alana girebilirsiniz. Bu satır sayısı aşıldığında aynı kategori için ikinci, üçüncü fişler oluşturulacaktır. Muhasebe Fişinde Satırların Hesap-Srm Kodu ve Açıklaması Aynı Olsa Dahi Satırları Birleştirme: Bu alana karşılık gelen kutucuğun seçilmesi durumunda, aynı muhasebe fişi içinde aynı hesap koduna, aynı srm koduna, hatta aynı açıklamaya sahip olan hareketler ayrı ayrı satırlar halinde yazılacak, bu satırların fişte birleştirilmesi yapılmayacaktır. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse ilgili satırlar birleştirilecektir. Muhasebe Fişinde Satırlar Birleşiyor ise Açıklaması Farklı Olsa Dahi Birleştir:
“Muhasebe fişinde satırların hesap-srm kodu ve açıklaması aynı olsa dahi satırları birleştirme” parametresindeki seçilmiş ise bu parametrenin seçilmesi sonucunda da aynı muhasebe koduna ve srm koduna sahip olan stokların açıklamaları farklı dahi olsa muhasebe fişine birleştirilerek yansıyacaktır. Muhasebe Fişinde Satırlar Birleşiyor ise Proje Kodu Farklı Olsa Dahi Birleştir: Muhasebe fişinde satırların hesap-srm kodu ve açıklaması aynı olsa dahi satırları birleştirme parametresinde yapılan seçime göre muhasebe fişinde aynı hesap koduna, srm koduna sahip satırlar birleşiyor ise yani ilgili parametre işaretlenmemiş ise, bu parametrenin seçilmesi sonucunda da aynı muhasebe koduna, srm koduna sahip olan stokların proje kodları farklı dahi olsa muhasebe fişine birleştirilerek yansıyacaktır.Muhasebe Fişinde Satırlar Birleşiyor ise Srm Kodu Farklı Olsa Dahi Birleştir:
Bu parametre ile amacımız firmalarda muhasebe fişleri oluşturulurken aynı hesap koduna ve açıklamaya sahip satırlar birleştiriliyor ise bu birleştirmenin ilgili satırlar için farklı srm kodu seçilmiş dahi olsa gerçekleşmesini sağlamaktır. Entegrasyonda üst hesap kilit tarihi de kontrol edilsin: Muhasebe hesap tanıtım kartı ekranında tanımlanan her hesabın belirli bir tarihe kadar hareket görmesini engellemek için kilit tarihi girişi yapabilmemiz mümkündür. Bu parametre seçilirse kilit tarihi belirtilen ana hesapların alt hesaplarının da hareketi engellenecek dolayısıyla bu hesaplarla işlem yapılmayacaktır. Bu parametre seçilmez ise sadece kilit tarihi girilen hesaplarla işlem yapılmayacak bu hesapların alt hesapları işleme açık olacaktır.Dahili stok hareketleri anında entegre edilmeyecek: Dahili stok hareket evraklarının stok maliyetlerinin kesinleşmemesi gibi nedenlerden dolayı muhasebeye sonradan entegre edilmesi gerekebilir. Bu parametreyi işaretlemeniz durumunda Stok Modülü/Evraklar/Ambar Fişi menüsünde yer alan evraklar, muhasebeye anında entegre edilmeyecektir. Bu durumda dahili stok hareketlerinin muhasebeye entegrasyonu Sistem/Dönemsel İşlemler/Maliyetlendirme İşlemleri/Dahili Stok Hareket Evraklarının Muhasebe Fişlerini Oluşturma programından yapılacaktır.Stok ıskonto ve masrafları ayrı hesaplara entegre edilecek: Stok ıskonto ve masraflarının ayrı muhasebe hesaplarına entegre edilmesini istiyorsanız bu alana karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz.. Aksi halde, sadece evrak yekünleri ilgili hesaplara entegre edilecek, stok kartlarında tanımlı bile olsa ıskonto ve masraflar ilgili hesaplara entegre edilmeyecektir.Hizmet-masraf iskonto ve masrafları ayrı hesaplara entegre edilecek: Hizmet-masraf hareketlerinden girilen  ıskonto ve masrafların ayrı muhasebe hesaplarına entegre edilmesini istiyorsanız bu alana karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde, sadece evrak yekünleri ilgili hesaplara entegre edilecek, bu alanlara ilişkin muhasebe hesapları hizmet tanıtım kartlarında tanımlı bile olsa ıskonto ve masraflar ilgili hesaplara entegre edilmeyecektir.Satışlarda KDV tutarı entegrasyonu tevkifat tutarı düşülerek yapılsın: Programlarımızda satış faturaları üzerinden hesaplanan K.D.V tutarlarına belli oranlar dahilinde tevkifat uygulanarak bloke edilmekte bu ayrılan tutarlarda alıcı firmalar tarafından devlete ödenmektedir.  Entegrasyon fişleri de, herhangi bir müdahale yapılmadığı sürece hesaplanan KDV tutarına göre olmaktadır. Bazı kullanıcılarımız satışlardaki KDV tutarlarına ilişkin entegrasyonun hesaplanan KDV tutarı üzerinden değil de, bu tutara uygulanan tevkifat tutarının düşülerek kalan tutara yapılmasını isteyebilirler. Bu durumda öncelikle yapılması gereken bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesidir. Daha sonrada KDV tutarından, tevkifat tutarının çıkarılması sonucu bulunan tutara denk gelecek oranın, Vergi parametreleri (91600) bölümünden tanımlanması ve çalışacak muhasebe hesabının belirlenmesi gerekmektedir. Otomatik muhasebe hesap kartı açılması engellensin:Muhasebe hesap planında seviye sırasına göre açılmayan hesaplar varsa, aradaki hesapları programınız otomatik hesap kartı açarak oluşturacaktır. Evrak muhasebeleştiyse kilitlensin: Entegre çalışan bir firma iseniz, fatura, dekont, tahsilât fişi, tediye fişi vb. evraklarla işlem yaptığınızda, evrakınızı kaydettikten hemen sonra hareketlerinize ait muhasebe fişinizde otomatik olarak oluşmaktadır. Programlarımızda muhasebeleşebilecek evrakların kayıt edilip entegrasyon fişi oluşturulduktan hemen sonra kilitlenmesini yani evrak üzerinde herhangi bir işlemin yapılmasını engellemek istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacak.  Muhasebe fişinde kuruşlar 2 haneye yuvarlansın ve oluşan fark yuvarlama hesabına kayıt edilsin:
Bu parametre işaretlenmeden önce muhasebe fişine 1,7201 ya da 0,0460 şeklinde yansıyan tutarlar bu parametrenin işaretlenmesi sonucunda 1,7200‘e ve 0,0500’e yuvarlanarak yansıyacaktır. Yuvarlama sonucunda oluşan küsuratlarda eşitliği sağlamak amacıyla yine Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları bölümünün Diğer muhasebe kodları (092000) sayfasında kar veya gelir oluşturan yuvarlama muhasebe kodu ya da zarar veya gider oluşturan yuvarlama muhasebe kodu alanından seçtiğiniz hesaplara yazılacaktır. Böylece hesaplarda doğabilecek tutar farklılıkları da engellenmiş olacaktır. Muhasebe fişi açıklaması Evrak no/Belge noolsun: Ticari yönetimlerden entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerinin açıklamalarına, fişin kaynağını oluşturan evrakın (örneğin fatura, tahsilât-tediye makbuzları, ambar fişleri gibi) tanımı ile birlikte belge numarasını ya da evrak seri numarasını yazdırabilmeniz mümkündür. Muhasebe fişi açıklamasında diğer bilgiler: Bu parametre ile amacımız muhasebe ile entegre çalışan firmaların muhasebe fişlerinin açıklamasına evraktan seçilen carinin kodu ve adının bunun yanı sıra yeni tip kapalı faturalarda kapatılacak hesaba ilişkin kodun ve adın da açıklama alanına yazdırabilmelerini sağlamaktır. Örnek: Bu alandan cari kodu ve cari adı seçeneği seçilirse, satış faturası ile oluşan muhasebe fişinin açıklama kolonuna yani carilere ait hesap kodlarının bulunduğu satıra Sat.Fat:3/MUS01/MUS01 gibi bir açıklama otomatik olarak yazılacaktır. Yani carinin kodu ve adı gelecektir.

Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun:

Bu parametre ile amacımız; ticari programlarımızla entegre çalışan kullanıcılarımızın Bs-Ba formları için muhasebe fişlerine ait evrak detaylarını otomatik oluşturabilmeleri sağlamaktır. Bunun için bu parametrenin işaretli olması yeterlidir. Zaten programlarımızda bu parametre varsayılan olarak işaretli olacaktır.

Personel tahakkuklarını entegre et: Personel programında ay sonunda çalıştırdığınız personel kesinleştirme programının sonucunda personel tahakkuklarına ait muhasebe fişinin otomatik olarak oluşması sağlanacaktır. Tahakkukları ticariye entegre et: Personel programında ay sonunda çalıştırdığınız personel kesinleştirme ile ilk önce virman dekontu, daha sonrasında da muhasebe fişi otomatik olarak oluşacaktır. Personel tahakkuklarını entegre ederken muhasebe fişlerinin satırları birleştirilmesin: Personellerinize yönelik tahakkuk kesinleştirme işlemini yaptıktan sonra otomatik oluşan muhasebe fişindeki aynı hesap koduna sahip satırların birleştirilmemesini yani ayrı ayrı yazılmasını parametreyi aktif ederek sağlayabilirsiniz.Personel entegrasyonunda fişi satırları birleşiyor ise açıklaması farklı dahi olsa birleştir: Aynı muhasebe koduna entegre olacak evrakların birleştirilmeleri durumunda, bu evraklar üzerindeki açıklamaların (birbirlerinden farklı oldukları için) dikkate alınmasını istiyor iseniz bu parametreyi aktif ediniz.Tahakkuk entegrasyon işlemi bittiğinde oluşan evrakı göster: Kullanıcılarımızın personellerine yönelik tahakkuk işlemlerini tamamladıktan sonra otomatik oluşan muhasebe fişlerini, eğer tahakkuklar ticariye entegre ediliyor ise oluşan “Personel tahakkuk virman dekontunu (043341)” anında görebilmelerini sağlamaktır. İşveren hissesine ait teşvik indirimi ayrıca değerlendirilsin: Muhasebe ile entegre çalışan firmalarda özel teşvik indirimine tabi çalışanlar için entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişinde ve personel virman dekontunda, işveren hissesi gideri tutarına özel teşvik indirim tutarlarının indirilerek yansıtılması yerine, ayrı satır halinde işlenmesini parametreyi aktif ederek sağlayabilirsiniz.Asgari geçim indirimi ayrıca değerlendirilsin: Muhasebe ile entegre çalışan firmalarda Asgari geim indirimine tabi çalışanlar için entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişinde ve personel virman dekontunda, Asgari geçim indirimi tutarlarının gelir vergisinden indirilerek yansıtılması yerine, ayrı satır halinde işlenmesini parametreyi aktif ederek sağlayabilirsiniz. 5746 sayılı kanun indirimi ayrıca değerlendirilsin, 5225 sayılı kanun indirimi ayrıca değerlendirilsin: Muhasebe ile entegre çalışan firmalarda Kanun indirimine tabi çalışanlar için entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişinde ve personel virman dekontunda, indirim tutarının indirilerek yansıtılması yerine, ayrı satır halinde işlenmesini parametreyi aktif ederek sağlayabilirsiniz. Amortismanlar ticariye entegre edilsin: Belirlenen dönemlerde amortisman meblağlarını muhasebeleştir menüsü (199620) çalıştırıldığında, muhasebe fişi yerine ilk önce virman dekontu “Amortisman giderleştirme virman dekontu (043343)”, daha sonrasında da virman dekontuna bağlı muhasebe fişi otomatik oluşturulması talep edilmesi durumunda parametreyi aktif ediniz.Amortisman giderleri karşılığı hesabı kullanılsın:  “Amortismanlar ticariye entegre edilsin” parametresi aktif ise Amortisman meblağlarını muhasebeleştir (199620)  menüsü çalıştırıldığında sabit kıymet kartlarında tanımlı masraf kartının kullanılması için bu parametre aktif edilmelidir. Muhasebeleştirilme esnasında aynı muh.kodlu ve aynı srm.mrk.kodlu sabit kıymetler birleştirilsin: Amortisman meblağlarını muhasebeleştir (199620) menüsü çalıştırıldığında oluşacak muhasebe fişinde muh.kodlu ve aynı srm.mrk.kodlu hesap hareketlerinin birleştirilerek oluşturulması için bu parametre aktif edilmelidir. Entegrasyon şekli: “Mevcut dönem ile önceki dönem değerlerinin farklı ile entegrasyon” seçiminden dönem başından, hesaplanan döneme sonuna kadar değer hesaplanır ve hesaplama yapılan dönem öncesi toplam düşülerek kalan değer yazılır. “Önceki döneme ters kayıt atarak mevcut dönemin değerleri ile entegrasyon” seçiminden dönem başından, hesaplanan döneme kadar değer hesaplanır ve ters kaydı oluşturulur ve dönem başından, hesaplanan döneme sonuna kadar hesaplanan değer ayrı bir muhasebe fişine entegre edilir.Evrakta alternatif döviz hesaplama şekli: Amortisman meblağlarını muhasebeleştir menüsü (199620) çalıştırıldığında oluşturulacak muhasebe fişi ve virman dekontu alternatif döviz hesaplama şeklini bu alandan belirleyebilirsiniz.Evraklarda orijinal döviz hesaplama şekli: Amortisman meblağlarını muhasebeleştir menüsü (199620) çalıştırıldığından oluşturulacak muhasebe fişi ve virman dekontu orijinal döviz hesaplama şeklini bu alandan belirleyebilirsiniz.