Bu eğitimde; Mikro programlarında yer alan beyannameler ve ilgili beyannamelerin uygulamalarına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; diğer beyannamelerin alınması, XML oluşturulması ve paketleme uygulamalarını gerçekleştirebileceksiniz.

“Yıllık Bildirim ve Beyannameler” menüsü altında yer alan beyannameler, otomatik olarak oluşturulabilmektedir.  Oluşturulan beyannameler, XML formatında hazırlanarak paketlenmekte ve yine paket gönderim işlemleri Mikro programları tarafından sağlanmaktadır.

Beyannameler için Mikrokur programında “Firma tanıtım kartı” menüsüne gelerek mali yıl genel parametreleri/e-Devlet parametreleri bölümünden e-beyanname ve e-vergi dairesi tanımlamaları yapılmalıdır. Böylece ilgili beyannamelerin XML’leri oluşturulduktan sonra e-beyanname/paketleme(114932) menüsü sayesinde paketlenerek, otomatik bir şekilde ilgili siteye bağlanıp gönderimi sağlanmaktadır.

Geçici ve kurumlar vergisi beyannamesinin gönderimi için “kurumlar vergisi beyannamesini” ve “geçici vergi beyannamesini” ekleri ile birlikte güncelleyip, hazırladıktan sonra kayıt işlemi yapılabilmektedir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesinin ekleri / e-beyanname eklerinin (text format) format menüsünü kullanarak beyannameye aktarımının yapılması gerekmektedir.

Yıllık Gelir Vergisi ve Sermaye İradı Beyannamesi, Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Diğer ortaklara ait bilgiler sekmesi,  Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Çalıştırılan işçilere ait bilgiler sekmesi , Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Oda temsilci sekmesi, Kazanç bildirim detayı -> Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bildirim -> Giderler sekmesi, Ekler -> Ortaklar -> GMSİ

Giderler sekmesinde yer alan bilgilerin toplamı, otomatik olarak hazırlanmaktadır.

Vergi bildirimi sekmesinde KVK’nın 32. Maddesi ile başlayan iki adet alana hesaplanan gelir vergisinin manuel olarak eklenmesi gerekir. Bu iki alan doldurulmaz ise program otomatik hesaplayıp, gerekli alanları dolduracaktır.

İlgili dönemlerde hazırlanan ve kontrolü tamamlanan beyannameler, e-Beyanname başlığı altındaki menüler aracılığıyla XML olarak oluşturulabilmektedir.

XML’in oluşturulacağı dosya yolu için öncelikle firma tanıtım kartındaki dizin baz alınacaktır. Boşsa e-beyanname parametrelerindeki dizin geçerli olacaktır. Firma tanıtım kartında yer alan e-devlet parametreleri ekranına beyanname dosya yolu bilgisi girişi yapılarak, beyanname XML dosyalarının belirlenen dizine aktarılması sağlanabilmektedir. Sistem ve program parametreleri menüsü altında yer alan “e-Beyanname parametreleri (096155)” ile beyannamenin dosya yolu belirlenebilmektedir.

Paketleme (086229) ekranında, hazırlanan ve oluşturulan beyannamenin XML dosya dizini seçilerek, XML dosyalarının listelenmesi sağlanabilmektedir. Listelenen XML’ler tek veya toplu olarak seçilerek, paketleme butonu ile JAR uzantılı paket dosyalarının otomatik oluşturulması sağlanabilmektedir.

Paket gönderimi (086246) menüsü ile programda hazırlanan ve paketlenen XML dosyalarının, program içinde tek ekrandan sisteme bağlanarak gönderimlerin yapılmasını sağlayacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1