Bu eğitimde; depolar arası sevk fişi, stok virman fişi, ambar fişi, çıkış fişleri, giriş fişleri, iadelerin kullanımı anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; işletme bünyesinde depo hareketlerinin yapılabilmesi için gerekli bilgilere sahip olacaksınız.

Bu program yardımı ile birden fazla depo kullanıldığı durumlarda, depolar arası stok transferleri gerçekleştirilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra depo seçimlerine geçilecektir.

Depolar arasında gerçekleşen stok transferleri işletmelerin bir cebinden diğerine geçen para gibidir ve depolar arası transferlerde genellikle maliyetlendirme yapılmaz. Bazı işletmeler depolarını da birer sorumluluk merkezi veya kar merkezi olarak görmek isteyebilir. Bu tür işletmelerde, depolar arasında yapılan stok giriş-çıkışlarının da maliyetlendirmesi yapılır. Depolar arası sevkte maliyetlendirme yapabilmek için KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Stok maliyet parametreleri (092740) programından «Her depo kendi içinde ayrı ayrı maliyetlensin» parametresinin -evet- olarak tanımlanması gerekir. Depolar arası transferlerde, her bir depo için uygulanacak fiyat tipini belirleme imkânına da sahipsiniz. Bunun için KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) programından her bir deponun transferlerde kabul edeceği fiyat tipini belirlemeniz yeterli olacaktır.

Kaynak Depo: Depolar arası sevkte, stokların hangi depodan alınacağı bu alandan seçilecek depo ile belirtilecektir. Deponuzu, depo numarası girerek belirleyebileceğiniz gibi F10 yardım ekranından da seçebilirsiniz.

Hedef Depo: Depolar arası sevkte, kaynak depodan alınan stokun gönderileceği hedef depo numarası da bu alana girilmelidir. Hedef depo numarasını, F10 yardım ekranını kullanarak seçebilirsiniz.

Stok Kodu: Kaynak depodan hedef depoya gönderilecek stokunuzun kodunu, bu alana giriniz. Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre, ilgili stokunuzun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Miktar: Kaynak depodan hedef depoya sevk edilecek stok miktarını bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile transfer edebilmek için F10 tuşuna basarak birim seçimi yapmalısınız. Br: Depolar arası sevk ettiğiniz stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Birim Fiyat: Bu alana, depolar arası sevk edilen stokunuzun KUR9000’den seçilen maliyet hesaplama şekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz depolar arası sevkin hangi fiyattan olacağını manuel olarak da girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Depo Tanımlama programından uygulanacak fiyat seçimi yaptıysanız, bu durumda ilgili stokun fiyatı KUR9000’den yaptığınız tanımlamaya göre otomatik olarak gelecektir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile program tutarı kendisi hesaplayacaktır.

Önceki ekranlarda yer alan adımları uyguladığınızda; belirlediğiniz kaynak depodan, hedef depoya girdiğiniz miktar kadar stok sevki gerçekleşmiş olacaktır. Bu işlem ile stokunuzun depolar toplamı bazındaki miktarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden; evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini sonrasında da depo alanından, gireceğiniz stok virman hareketinin ilişkili olacağı depoyu seçmeniz istenecektir. Bu seçimle birlikte imleciniz evrakın hareket satırlarında konumlanacak ve sonraki ekranlarda açıklanan alanlara girişler yapmanız beklenecektir.

Stok kodu: Hareket gören stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Giren/çıkan: Kodunu girdiğiniz stokunuzun hareketinin giriş hareketi mi, çıkış hareketi mi olduğu bu alanda belirtilecektir.Miktar: Stokunuzun giriş veya çıkış miktarı bu alana girilmelidir. Bu alana girilen miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stokunuz birden fazla birim ile takip ediliyorsa, girdiğiniz miktarı ana birim haricindeki bir birime çevirmek için F10 tuşuna basarak ilgili birimi seçmelisiniz.

Birim: Stokunuzun hareket gördüğü birim cinsidir. Birim fiyat: Stokunuzun giriş veya çıkış hareketinin hangi fiyattan olacağını bu alana kendiniz girebilirsiniz. Tutar: Virman hareketinin tutarı, birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılmasıyla bu alana otomatik olarak gelecektir.

Sorumluluk merkezi: Bu alana, ilgili satırdaki virman hareketinin ilişkili olduğu sorumluluk merkezi kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodları F10 listesinden seçilebilir.Sorumluluk merkezi adı: Sorumluluk merkezi kodu girilince, sorumluluk merkezinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.

Stok virman fişi bazı durumlarda sorumluluk merkezi hareketlerinin virmanı olarak değil de, farklı stokların virmanı amacıyla da kullanılabilir. Şöyle ki; süper market türü yerlerde bazı stokların girişleri yapılırken, bu stoklar farklı birer stok olarak çıkmak durumunda kalabilirler. Örneğin; süpermarketin et reyonuna girişler küçükbaş veya büyükbaş hayvan olarak yapılır. Ancak çıkışlar kıyma, kuşbaşı gibi farklı şekillerde olmak durumundadır. Bu durumda giren stoklar için çıkış, çıkan stoklar içinse giriş işlemi (virman) stok virman fişi ile manüel olarak yapılır. Eğer bu tür girişi ve çıkışı farklı olan stoklar için sarf reçetesi tanımlanırsa, Stok yönetimi/Evraklar/Stok virman fişi oluşturma menüsünde yer alan “Sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma” (019510) programı ile virman fişi otomatik olarak da oluşturulabilir.

Evraklar menüsünün bu bölümünden ambar fişlerinin girişleri yapılacaktır. Ambar fişleri giriş-çıkış-giriş iadeler-çıkış iadeler olmak üzere 4 ana bölümde incelenecektir.

Fire veren, kendi bünyenizde sarf edilen ve sayım sonucunda kayıtlardaki stokların fiili stoklardan fazla olması durumunda, bu stokların ambar kayıtlarından düşülmesi için bu bölümde yer alan programları kullanacaksınız.

Fire veren stokların ambar kayıtlarından düşülmesi için, fire çıkış fişi ile belgelendirilmeleri gerekir. Bu belgelendirmede bu evrak yardımıyla olacaktır. Öncelikle evrakınızın numarasını ve tarihini, belge numarası ve tarihi ile deponuzu seçmeniz beklenir. Daha sonra hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilerek buradan, stokunuzu, proje kodunu, sorumluluk merkezi kodunu, gider kodunu, miktarını, birim fiyatını veya tutar girişini yapmanız beklenir.

Bu program ile sarf edilen (kendi bünyenizde tüketilen) stokların ambar kayıtlarından çıkışları yapılacaktır. Öncelikle evrakınızın numarasını ve tarihini, belge numarası ve tarihi ile deponuzu seçmeniz beklenir. Daha sonra hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilerek buradan, stokunuzu, proje kodunu, sorumluluk merkezi kodunu, gider kodunu, miktarını, birim fiyatını veya tutar girişini yapmanız beklenir.

Kayıtlarınızda görünen stok miktarları, sayım sonrasında depoda bulunan gerçek miktardan daha fazlaysa, kayıtlarda görülen miktarların depo miktarına eşitlenmesi gerekir. İşte bu evrak yardımıyla kullanıcılarımız, kayıtlardaki stok miktarlarının sayım miktarından fazla çıkması halinde, aradaki fark kadar ambardan düşülmesini sağlayacaklardır.

Devir ve sayım amaçlı yapılan ambar girişleri için bu bölümde yer alan programları kullanacaksınız. Ambar giriş fişlerinden yapılan stok girişleri maliyetleri etkiler.

KUR9000/Dönemsel İşlemler Devir İşlemleri/Yeni veritabanına aktarma ve devir menüsündeki;Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veritabanına aktarma (098478) ile yeni veri tabanında  devir fişini otomatik oluşturabilirsiniz.

Devir girişi ambar fişinin bir başka işlevi, Stok Yönetimi ile çalışmalarınıza başladığınız ilk yılda, stoklarınızın dönem başı miktarlarını programa girebilmeyi sağlamaktır. Örneğin şu an bulunduğunuz yılın başındasınız  ve stok yönetimini bu yıl içinde kullanmaya başladınız. Bu durumda elinizde mevcut stok miktarlarının programa girilmesi gerekir. İşte dönem başı mevcut stok miktarlarının girişleri için yine devir girişi ambar fişini kullanacaksınız. Ambar giriş fişlerinde yer alan bilgi giriş alanları ambar çıkış fişleriyle aynıdır. Yani programınız sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile depo seçimi yapmanızı daha sonrasında da stokunuza ilişkin detayları evrak hareket girişleri bölümünden girmenizi isteyecektir.

Kayıtlarınızda görünen stok miktarları, sayım sonrasında depoda bulunan gerçek miktardan daha azsa, kayıtlarda görülen miktarların depo miktarlarına eşitlenmesi gerekir. Bu program ile kayıtlardaki stok miktarlarının sayım miktarından eksik çıkması halinde, aradaki fark kadar ambara girişlerinin yapılması sağlanacaktır. Yani Sayım çıkış fişinin tersi yönünde bir işleyiş uygulanacaktır. Sayım çıkış fişinde sayımdan fazla olan stok için belge düzenlenirken bu evrak ile de sayımdan az olan stok için belge düzenlenecektir.

Bu bölümden, ambar giriş fişleri ile ambar kayıtlarına girişleri yapılan stokların iade edilmeleri söz konusu olduğunda iade girişleri yapılacaktır. Dolayısıyla; Devir girişi ambar fişi (012240) ile yapılan girişlerin iadesi, Devir girişi iadesi ambar fişi (012340) ile Sayım girişi ambar fişi (012250) ile yapılan girişlerin iadesi Sayım girişi iadesi ambar fişi (012350) fişi ile belgelendirilecektir.Bu evraklardan girilecek bilgiler; ambar giriş fişleri ile aynı özelliktedir.

Bu bölümden, ambar çıkış fişleri ile ambar kayıtlarından çıkışları yapılan stokların, iade edilmeleri söz konusu olduğunda iade girişleri yapılacaktır. Dolayısıyla; Fire çıkışı ambar fişi (012140) ile yapılan çıkışların iadesi, Fire çıkışı iadesi ambar fişi (012440) ile Sarf çıkışı ambar fişi (012150) ile yapılan çıkışların iadesi Sarf çıkışı iadesi ambar fişi (012450) fişi ile Sayım çıkışı ambar fişi (012160) ile yapılan çıkışların iadesi Sayım çıkışı iadesi ambar fişi (012460) ile belgelendirilecektir.Bu evraklardan girilecek bilgiler; ambar giriş fişleri ile aynı özelliktedir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1