Bu eğitimde; depo ve satış noktaları tanımlama, satış fiyat liste tanımları, satış/satınalma fiyat parametreleri, fiyatlar arası ilişki matrisi ve değişikliklerine ilişkin genel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; ERP sistem yönetimi kapsamında depo ve fiyat tanımlamaları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olacaksınız.

Stok ve sipariş parametreleri menüsünde yer alan ikinci program depo tanımlamadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu program yardımı ile firmanız bünyesinde bulunan depolarınızın programa tanıtımı yapılacaktır.

Depo No: Tanımlayacağınız depolara ilişkin sıra numaralarını bu alana girişi yapılmalıdır. Depo Adı: Bu alana, firmanız bünyesinde bulunan depolarınızın isimleri girilecektir.Bağlı firma no: Programlarımızda aynı veritabanı üzerinde birden fazla firma ile işlem yapılabilmektedir. Böyle bir durumda tanımlanacak depolarında hangi firma için geçerli olduğunun dolayısıyla hangi firmada hangi deponun çalıştırılacağı seçilmelidir. Şubesi: Seçili firmaya ait şubeler içerisinde deponun bağlı olduğu şube seçilmelidir. Tipi: Tanımlamakta olduğunuz depo tipi bu alandan seçilmelidir. (Merkez depo, şube depo, mağaza depo vb.)

Grup kodu: Depolarınızı belirli gruplara ayırmak isterseniz, bu alana her depo için ait olduğu grubun kodunu verebilirsiniz. Muhasebe artikeli: Stok hareketlerini depolar bazında ayrı muhasebe hesaplarında takip etmek isteyen firmalar, tanımlı olan her bir depo için bu alana maksimum 10 karakterden oluşan bir kod girmelidirler. Kod artikel tanımına göre ilgili alana girilen kod aktarılacaktır. (153.#DMK#.01). Sorumluluk merkezi: Bu alanda ilgili deponun hangi sorumluluk merkezine bağlanacağını seçmeniz gerekmektedir. Fason giriş sorumluluk merkezi: Tanımlanan her bir depo için bu alandan seçilecek sorumluluk merkezinin fason giriş evraklarına otomatik olarak gelmesi sağlanacaktır. Proje kodu : Bu alanda ilgili deponun hangi proje koduna bağlanacağını seçmeniz gerekmektedir.

Depolar arası satışta uygulanacak fiyat: Depolar arası transferlerde, her bir depo için uygulanacak fiyat tipini belirleme imkânına sahipsiniz. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek 4 seçenekli pencere, depolar arası transfer için uygulanacak fiyat tiplerini içermektedir:

Depo Fiyat Listesi no: Eğer depolar arası sevk uygulama fiyat tipi olarak satış fiyatını seçtiyseniz, (stoklarınızın birden fazla satış fiyatı olabileceği düşünerek) bu alana uygulanacak satış fiyat kodunu girmeniz gerekmektedir. Bağlı ortaklıklara satışlarda uygulanacak fiyat: Bu alanda cari tanıtım kartı üzerinde “Bağlı ortaklıksa firma no” alanı dolu  kartlar için satışta uygulanacak satış fiyat kodu seçimi tanımlanır. Depo yetkili e-mail adresi: Bu alana bilgi amaçlı olarak tanımladığınız depodan yetkili olan kişinin mail adresini girebilirsiniz. İzin verilen ilk hareket tarihi: Eğer sipariş, irsaliye, fatura gibi tarih girişi yapılan evraklarda ilgili deponuza belli bir tarihten önce hareket girilmesini istemiyorsanız, bu alana giriş yapmalısınız. Bu bölüm tanımladığınız deponun bulunduğu yere yönelik adres girişlerine ayrılmıştır.

Bu bölüm tanımladığınız depoların detay bilgilerine ayrılmıştır. Detay olarak programınız sizden, depolarınızın metre kare olarak kapladığı alanı, satış alanını, otopark alanını, raf hacmini (m3), sergi alanını (m3), kasa sayısı âdetini ve otopark kapasitesinin adet olarak ne kadar olduğunu, kamyon depo kasa hacmini (m3) ve kamyon depo istiap haddini yani maksimum taşıyabilecek yük miktarının (kg.) ne kadar olduğu bilgisini isteyecektir.

Stok yönetiminden stoklarınızı programa tanıtırken, her bir stokunuz için farklı fiyat tanımlamaları girebilme imkânınız vardır. Ancak bu fiyatları girebilmek için, öncelikle programınızın bu bölümünden kullanılacak fiyat çeşitlerinin tanımlanması ve fiyatların direkt mi girileceği yoksa formülle mi hesaplatılacağının belirlenmesi gerekir. Fiyat çeşitleri tanımlandıktan sonra, stok tanıtım kartının satış fiyatları butonunu tıklayarak, ilgili stokunuz için geçerli olacak tüm fiyatlar girilebilecektir. Stok fiyatlarını direkt olarak girebileceğiniz gibi, formülle de belirleyebilirsiniz. Bunun için önce formülde baz alınacak fiyatın programa tanıtılması, daha sonra formülle hesaplanacak fiyat için formülle hesaplanacak parametresinin evet olarak seçilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde fiyatlarınıza ilişkin ödeme planlarını da formülle otomatik olarak hesaplayabileceksiniz.

Satış fiyat No: Bu alana, gireceğiniz fiyat çeşitlerine ilişkin sıra numaraları otomatik olarak atanacaktır. Yani her fiyat girişinizde bu numara birer artarak devam edecek ve programınız tarafından otomatik olarak verilecektir. 1 numaralı fiyat belirttiğimiz gibi tanımlı olarak karşınıza gelecektir. Açıklama: Stoklarınız için tanımlayacağınız fiyat isimlerini bu alana girmelisiniz. (Satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, defolu fiyat gibi.)

Fiyat uygulama: İsimlerini girdiğiniz stok fiyatlarını stok tanıtım kartından direkt olarak girebileceğiniz gibi, bu fiyatlar için formüllerden de yararlanabilirsiniz. Örneğin stokunuzun satış fiyatını karttan direkt olarak girip, indirimli satış fiyatını formülle belirleyebilirsiniz. (Satış fiyatının %30 eksiği indirimli satış fiyatı olacak gibi…) Fiyat formül: Fiyat uygulama alanının formülden seçilmesi durumunda bu alana formül girişlerinin yapılması gerekecektir. Fiyat formüllerinin nasıl girileceği bölüm sonunda örnekli olarak açıklanacaktır. Ödeme planı uygulama: Stoklarınızın tanımlı olan her bir fiyatı için otomatik olarak ödeme planı oluşturup, bunun stok kartlarına update edilmesini sağlayabilirsiniz. Ödeme planı formül: Ödeme planı uygulama alanının formülden seçilmesi durumunda bu alana formül girişlerinin yapılması gerekecektir. Ödeme planı formüllerinin nasıl girileceği örnekli olarak bölüm sonunda açıklanacaktır. Döviz Uygulama: Dövizli fiyatlarda uygulama şeklini tanımlı seçeneklerden seçiniz. Sabit döviz cinsi: Döviz uygulama şekli “Sabit Döviz” seçili olması durumunda kullanılacak döviz cinsi seçimimi gerçekleştirebilirsiniz.Kur hesaplama şekli: Dövizli fiyatların kur değerinin hangi hesaplama şeklinden yapılacağını listeden seçimini gerçekleştirebilirsiniz.Sabit döviz kuru: Sabit döviz cinsinde seçili dövizin kur değeri girişini gerçekleştirebilirsiniz. İskonto uygulama: İskonto uygulama mevcut ise uygulama şeklini tanımlı seçeneklerden seçiniz. İskonto kodu: İskonto uygulamasında “Sabit İskonto” seçiminde kullanılacak iskonto kodu seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya uygulama: Kampanya uygulama mevcut ise uygulama şeklini tanımlı seçeneklerden seçiniz.Kampanya kodu: Kampanya uygulamasında “Sabit Kampanya” seçiminde kullanılacak Kampanya kodu seçimini gerçekleştirebilirsiniz.KDV: Bu alanda satır sonu butonuna tıklandığında, dahil – dahil değil seçeneklerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, bir önceki alanda (fiyat adı alanında) girmiş olduğunuz fiyata, katma değer vergisinin dahil olup olmadığını belirtmenizdir. Geçerlilik başlangıç tarihi ve bitiş tarihi: Stoklarınız için tanımladığınız fiyatların belirli tarihler arasında geçerli olmasını istiyor iseniz bu alanlara ilgili tarihleri girmeniz yeterli olacaktır. Geçerli olmadığı zaman uygulanacak fiyat: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız fiyat için geçerlilik süresi belirlemiş iseniz bu sürenin bitmesi durumunda stokların hangi fiyat tanımına ait fiyattan satılacağını seçmenizdir.

Alış ya da satış uygulamalarında stok birim fiyatı belirlenen şartlar doğrultusunda girilmesini sağlayan parametre ekranıdır.

Satış şartı uygulansın: Stok için oluşturulmuş aktif bir satış şartı fişi bulunması durumda fiyat bilgisi satış şartı fişinde tanımlanan şekilde fiyat getirilir. Sorumluluk merkezi fiyat kodu uygulansın: Evrak içerisinde seçili sorumluluk merkezi kartına bağlı bir fiyat liste numarası bulunması durumunda seçili listeye ait fiyat getirilir.Genel fiyat kodu uygulansın: Genel fiyat kodu alanında seçilen Satış listene tanımlı fiyat uygulanır. Bu parametrenin işaretlenmesi ve Satış fiyat liste no seçilmesi durumunda diğer parametreler dikkate alınmaz.Cari fiyat kodu uygulansın: Cari tanıtım kartı \ Detay bilgiler > Fiyat listesi no  alanında seçili listeye ait fiyat getirilir.Tanımlı ilk fiyat kodu uygulansın: Stok kartında tanımlı ilk fiyat listesine ait fiyat getirilir.Son satış fiyatı uygulansın: Evrakta seçili cari karta yapılan son satış (irsaliye\fatura) uygulamasında belirlen fiyat getirilir.Satın alma şartı uygulansın: Stok için oluşturulmuş aktif bir satınalma şartı fişi bulunması durumda fiyat bilgisi satınalma şartı fişinde tanımlanan şekilde fiyat getirilir. Son giriş fiyatı uygulansın: Evrakta seçili cari karta yapılan son alış (irsaliye\fatura) uygulamasında belirlen fiyat getirilir.Genel fiyat kodu uygulansın: Genel fiyat kodu alanında seçilen (alış fiyat değerlerini içeren) Satış listene tanımlı fiyat uygulanır. Bu parametrenin işaretlenmesi ve Satış fiyat liste no seçilmesi durumunda diğer parametreler dikkate alınmaz.

Bu program ile stoklarınızın herhangi bir fiyatını temel alarak, diğer fiyatları üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.

Örneğimizde, stokumuzun satış fiyatı 10 TL’dir. Diğer satış fiyatları, bu satış fiyatı temel alınarak değiştirilmiştir. Örneğin; Satış fiyatı-2’nin fiyatı %5 oranında değiştirilmiştir. Fakat bu  %5,  18 TL üzerinden değil, daha önce seçilmiş olan fiyat üzerinden hesaplanmıştır. Aynı şekilde kampanyalı satış fiyatı %7 oranında satış fiyatı-1 baz alınarak değiştirilmiştir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1