Bu eğitimde; finans yönetimi modülü kapsamında çek ve senet hareketlerinin pozisyonlarına göre yapılacak evrak girişlerinin neler olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; çek-senet hareketlerine ilişkin evrak girişlerinin hangi menüler aracılığı ile nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.

Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan çeklerin girişleri yapılacaktır.

Cari hesap kodu: Çek aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.

Sorumluluk merkezi- Sorumlu: Düzenlenen çek giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi ve sorumu tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanlarda belirtilecektir.

Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız çekin carinizin kendi çeki mi (firma çeki), yoksa müşteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Çekin referans numarası finans yönetiminiz tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Vade:  Çek vade tarihini bu alana girebilirsiniz.

Kasa-banka kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiştik.

Meblağ: Çek meblağı bu alana girilmelidir. Detay-açıklama: Aldığınız çeke ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz.

Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla aldığınız çekte proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir.

Ortalama gün: Alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Ortalama tarih: Alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır.

Masraf: Alınan çekler için masraf girişleriniz söz konusu ise bu alanda her çek satırına ait masraf toplamının ne kadar olduğunun bilgisi yer alacaktır. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilât kalemlerinin yani çek satırlarının toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz.

Nakit değer: Çek giriş toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Bu alandaki hesaplama Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program başlangıç parametreleri (091300) ekranındaki Yıllık faiz oranı (%) ve Faiz hesap sistemi parametrelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu alana gelecek olan değerde Faiz hesap sistemindeki seçiminize göre (bileşik ve basit faiz sistemi) farklı hesaplanacaktır. Fark: Tahsil ettiğiniz çeklerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

Ödeme veya tahsilât cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza çek kapsamında TCMB banka kodundan muhasebe fiş tarihine kadar birçok detay bilgiyi girebilirsiniz.

Çek giriş evraklarında sıralı olarak müşteri çeki giriliyor ise F4 tuşuna basarak bir önceki satırda belirtilen bilginin bir alt satıra otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu aktarma işlemi sırasında, çekler için ALT+D tuşlarına basılarak girilen açıklama, TCMB banka kodu adı, Şube kodu adı, Hesap numarası ve keşide yeri gibi alanlardaki bilgileri de bir alt satırdaki çek detayına kopyalayabilmeniz mümkün olabilecektir. Böylece aynı detaylara sahip çekler için tek tek detay girişi yapmamış olacaksınız.

Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalarca size iade edilen çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri çekleri portföyde pozisyon kodunda, firma çekleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır.

Çek giriş bordrosu menüsünün bu bölümünden,  carilerinize ciro ettiğiniz çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalardan size iade edilen çeklerin girişi yapılacaktır. Bu program; verilen çeklerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler carileriniz tarafından bankaya verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır.

Karşılıksız çıkan çekleri programa girerken, çeki iade eden cari firmanın kodunu ve karşılıksız çıkan çekin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Çek referans numarası girildikten sonra, o çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz “ödenmedi; portföyde” pozisyon kodunda olacaktır.

Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan senetlerin girişleri yapılacaktır. Senet giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile tahsilât makbuzu ile aynıdır.

Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalarca size iade edilen senetlerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri senetleri portföyde pozisyon kodunda, firma senetleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır.

Bu program yardımı ile carilerinize çıktığınız senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi durumunda, bu firmalardan iade edilen senetlerin girişi yapılacaktır. Bu program; verilen senetlerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer senetler cariler tarafından bankaya verilmişse, bu durumda protestolu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır.

Protestolu olarak iade edilen senetleri programa girerken, senedi iade eden cari firmanın kodunu ve iade edilen senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Senet referans numarası girildikten sonra, o senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; protesto edilerek iade edilen senedin hangi kasaya gireceğini seçerek (protestolu senet kasası)  evrakınızı kaydetmektir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1