Bu eğitimde; cari hesaplara ait föylerin temel özellikleri ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; cari hesaplara ait föylerin nerede, nasıl kullanılması gerektiği hakkında fikir sahibi olacaksınız.

Cari hesap hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir menüdür. Bu ekrana finansal işlem, fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. •Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz. •Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini ya da normal mi, iade evrakımı olduğunu baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. •Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 TL’den fazla olan hareketlerini listeleyebileceksiniz.

Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında F10 tuşuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz “Sorumluluk merkezleri” alanında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi ya da merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına getirip size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz.

Föy ekranının üst bölümünden, seçilen carinin bakiye bilgileri izlenecektir. Bu bölümde ilk olarak ilgili carinin tanıtım kartından tanımlanan döviz cinsleri ekrana yazılacak (programlarımızda carilerinizi birden fazla döviz cinsi ile takip edebilmeniz mümkündür) ve bu döviz cinsleri ile gerçekleşen hareketlere ait bakiyelerin ana, alternatif ve orijinal dövize göre nasıl değerler aldığının bilgisi verilecektir.

Föy menüsünün bu programı ile girilen tarih aralığında seçilen cari firmanın, hangi stoklarla işlem gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Yani hangi firmadan hangi stokların hangi tarihte ne miktarda ve ne kadar tutarla alındığını detaylı olarak görebileceksiniz. Ekrana yansıyacak hareketler irsaliye ve fatura evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde carilerin stoklarla gerçekleştirdiği hareketlerin detaylı olarak listelenmesidir.

Bu hareket föyü ile kullanıcılarımız, istedikleri cari firmaların kendileri için risk teşkil eden hareketlerini verecekleri vade tarihlerine göre detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü bu föye yansıyacak olan bütün hareketler, aldığınız çekin veya senedin ilgili carinin riskiyle ilgilidir. Ayrıca ciro edilen çekin/senedin risk olarak görünmesi gereken yer yine o carinin hesabıdır, dolayısıyla bu ekrandan da izlenebilecektir. Bunun yanı sıra listelenen her bir hareketin kart detayına da anında ulaşabileceklerdir. Örneğin; risk teşkil eden bir çek satırında ya da senet satırında enter tuşuna basarak ya da bu ekranın üst bölümünde yer alan analiz menüsünden “hareket föyü” seçeneğini seçerek, ilgili çekin kart bilgisini anında görüntüleyebileceklerdir.

Föy ekranımızın üst bölümünde yer alan “Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin” parametresi ile amacımız, seçilen carinin ekrana yansıyacak değerli kağıtlarına ait hareketlerinde kur farklarının değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu parametre işaretlenirse “yabancı veya farklı döviz cinsinden girilmiş ve kur değerlemesi yapılmamış değerli kağıtların”, kur farkları hesaplanarak “ödeme emri değerleme” satırı ile föye yansıtılacaktır. Aksi durumda değerli kağıtlara ait kur değerleme satırı ekrandan izlenmeyecektir.

Kullanıcılarımızın cari risk föyünü çalıştırdıklarında seçtikleri cariler için değerli kağıtlarına ait kur değerlemesinin varsayılan olarak yapılacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Yani “Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin” parametresini varsayılan olarak ekrana seçili durumda yansıtabilirler. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan “Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin” parametresini evet olarak işaretlemeleri yeterlidir.

Cari firma risk föyünü çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi vade tarihlerindeki risk hareketlerinin listeleneceğini seçmenizdir. Bundan dolayı ciro çek risk ile ciro senet risk ilk vade alanlarına size uygun olan tarih girişleri yapmalısınız. Daha sonra sizden beklenen girdiğiniz tarihlerde hangi carinin risk durumunun inceleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın cari kodu veya cari adı alanlarında satır sonu butonunu tıklayarak ya da F10 yardım penceresini kullanarak cari seçimini yapmalısınız. Böylece ekranın altına ilgili carinin risk teşkil eden tüm hareketleri yansıyacaktır.

Cari hesap sipariş föyü ile kullanıcılarımız; ister satıcı olsun ister müşteri olsun, herhangi bir cari firmanın, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecektir. Hatta hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapmak da mümkündür.

Bu ekrandan listelemek istediğimiz sipariş hareketlerini durumlarına göre ayırabiliriz. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Hepsi: Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek. Açık siparişler:Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketleri. Kapalı siparişler:Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişleri.

Ekranın üst yarısından seçilmiş olan carilerin, •Almış ve vermiş oldukları sipariş miktarlarının toplamını, •Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan sipariş miktarlarını, •Almış ve vermiş oldukları siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını, •Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunu, görebileceksiniz.

Bu menü; cari firma ile yapılmış bir satın alma şart anlaşması var ise ve gerektiğinde satın alma anlaşma evrakının detaylarının  izlenebileceğimiz ve inceleyeceğimiz bir menüdür. Programın çalışma şekli cari hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için yapılan satın alma şartı detay bilgilerine ulaşabiliriz.

Cari hesap konsinye hareket föyü ile cari firmalar için düzenlenmiş olan konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını da izlemek mümkündür.

Genel amaçlı cari hareketleri föyü; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen cari hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir menüdür. Menünün çalışma şekli cari hareket föyü (041410) ile aynıdır, aralarındaki tek fark; bu programda listelenecek cari hareketlerin cari kodu seçimine göre değil, hareket tarihine göre listelenmesidir. Yani bu menü daha geniş kapsamlıdır. Bu föye yansıyacak hareketler; fatura, çek, makbuz vb. evraklarından gerçekleşen hareketlerdir.

Cari hesaba verilen, cari hesaptan alınan teminat mektupları ve depozito çeklerinin bir ekranda izlenip, incelenebileceği föylerdir. Bu föye yansıyacak olan bütün hareketler; verilen teminat mektupları, depozito çeklerinin detaylı bilgisi föydeki kolonlara yansımaktadır.

Cari hesap bakiye föyü, belirli filtreler verilerek cari hesap veya cari hesapların bakiye föylerine tek tuşla ulaşabilmemizi sağlar. Cari hesap bakiye föyü; cari bakiyelerini tek bir  ekranda izleyip gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara föyler  vasıtasıyla  ulaşılmasını sağlayan menüdür.

Bu menü; Mikroshop mağaza satış programımızdan kazanılan puan promosyonuna göre caride oluşan puan hareketlerinin izlenmesini sağlamaktadır. Ticari modüllerde cari puan kazanımları bulunmamaktadır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1