Bu eğitimde; cari hesaplara, banka ve kasa hareketlerine ilişkin raporların alınması ve bu raporların analiz edilmesini sağlayan programlar anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; cari hesap, banka ve kasa hareketlerinin raporlanması ve analizi kapsamında hangi programları kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Banka durum raporu, çalıştığınız bankaların istediğiniz herhangi bir dönemdeki ve istediğiniz bir grubundaki (mevduat, tahsildeki senetler, verilen çekler vb.) borç-alacak ve bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu raporun en önemli özelliği, bankanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını temel alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir.

Firma/Firmalar: V15 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkanı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir.

Banka bakiye durum raporunu, belirtmiş olduğumuz tarih kriterleri doğrultusunda vermektedir.

Bu rapor ile istediğiniz bankaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin (Bankadan kasaya nakit çekme makbuzu, havale, takasa çek çıkış bordrosu vb. evraklarla olan hareketlerin) borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek dolayısıyla hangi gün hangi işlem gerçekleşmiş detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Raporunuza, banka gruplarına göre sınırlama getirebilmenizde mümkündür. Şöyle ki seçtiğiniz bankaların sadece mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebileceğiniz gibi her bir gruba ait hareketlerin aynı rapor içinde listelenmesini de sağlayabilirsiniz.

Banka hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde, bankaların hangi grubundaki hareketlerin listeleneceği sorulacaktır. Örneğin; raporunuzda mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebilirsiniz.

Banka ekstresiyle; çalıştığınız bankaların, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareketlerinin evrak bazında dökümü alınacaktır.

Bu rapor ile Finans/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden tanımladığınız tüm kasaların parametreler ekranından yapacağınız seçim doğrultusunda, istediğiniz bir dönemdeki durumlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, kasalarınızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir.

Bu rapor ile Finans/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden tanımladığınız tüm kasaların parametreler ekranından yapacağınız seçim doğrultusunda, istediğiniz iki tarih arasında ki bir dönemin durumlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, kasalarınızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir.

Bu rapor ile tanımlamış olduğunuz kasaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi işlem gerçekleşmişse detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle kasaların kodu ve adı belirtilecek, hemen altında da ilgili kasanın seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonra da diğer kasaların hareketleri listelenmeye başlayacaktır.

İstediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen kasa hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur.

Bu ekstreyle kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda seçecekleri tek bir kasanın gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin dökümünü alacaklardır. Kasa ekstresinin içeriği, kasa hareket raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün kasaların hareketleri listelendiği halde, bu ekstrede belirttiğimiz gibi sadece kodu girilen kasanın hareketlerine yer verilecektir.

Tahsilat ve ödeme raporu ile istediğiniz kasa tipinin istediğiniz tarih aralığındaki hareketlerini listeleyebilirsiniz. Yalnız bu raporda tüm kasalar yerine sadece kasa tipini seçmiş olduğunuz kasadan yapılan tahsilat ve ödemeleri listelenecektir.

Bu rapor ile istediğiniz kasa tipinin (senet kasası, çek kasası vb.) giren çıkan devreden ve kalan miktarlarını istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz döviz cinsini baz alarak sorumluluk merkezi detayları ile birlikte  inceleyebileceksiniz.

Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve cari firmalarınızın borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor cari firmanızın özet bilgilerini içerir.  Bu raporun en önemli özelliği,  cari firmanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir.

Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve cari firmalarınızın borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre vermiş olduğunuz iki tarih arasında ki durumu listeleyen rapordur. Bu rapor cari firmanızın özet bilgilerini içerir.  Bu raporun en önemli özelliği,  cari firmanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir.

Bu rapor ile tanımlamış olduğunuz carilerin istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi işlem gerçekleşmişse detaylı olarak listeleyebileceksiniz.

Bu rapor, cari firmalarınızın parametreler ekranından seçeceğiniz sıralama şekline göre sıralı olarak, yine bu ekrandan seçeceğiniz döküm detayına, döviz cinsine, hesap durumuna ve sorumluluk merkezlerine göre genel durumlarını listeleyecektir.

Cari firmalarınızın hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur.

Cari firmaların hesap durumlarını dönemler bazında ve sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir.

Cari firmaların hesap durumlarını dönemler bazında ve cari detaylı olarak listeleyecektir.

Cari durum raporları alt menüsünde yer alan irsaliye ve sipariş detaylı durum raporu, hareket girişleriniz baz alınarak cari firmalarınızın borç-alacak bakiyeleri ile, henüz faturaları girilmemiş irsaliye ve siparişlerini sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir.

Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmaların kapanan meblağlarını ve -varsa-buna uygulanacak vade farklarını, vadesi geçmiş bakiyelerini ve buna uygulanabilecek vade farklarını, vadesi gelecek bakiyelerini vade farkı tarihleri ile birlikte ve hareket detayları olmaksızın listelemektedir.

Adat; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat durum raporu, parametreler ekranından gireceğiniz cari firmalara ait adat bilgilerini hareket detayları olmaksızın özet olarak listelemektedir.

Cari durum raporları menüsünün bu programı, cari firmaların sipariş bilgilerine ilişkin verileri toplu olarak sunacak ve buna göre cariler arasında siparişler ve vadelerine göre yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. 

Bu program ile, parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle carilerinizin aylara göre risk dağılımları listelenecektir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1