Bu eğitimde; borç-alacak dekontu ve genel amaçlı virman dekontlarının hangi amaçla kullanıldığı ve gerekli parametrelerin işlevi temel özellikleri ile anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda, borç-alacak dekontu ile genel amaçlı virman dekontunu nerede ve nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Firmanızın ödeme bölümünde yer alan evraklar dışında yaptığı borçlandırmalar borç dekontu evrakı ile programa girilecektir.

Hesap cinsi: Borç dekontunun kesildiği cari cinsi (cari hesap-banka-hizmet-kasa-masraf-muh. Hesabı-personel-demirbaş-ithalat ve finansal sözleşme) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. Hesap kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.

Grup: Dekont ile borçlandıracağınız cari cinsi banka ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak banka hesap gruplarının yer aldığı (banka mevduat, verilen çekler, tahsildeki çekler vb.) bir pencereye ulaşabilirsiniz.

Sorumluluk merkezi kodu: Bu alanda sizden istenen seçtiğiniz hesap cinsinden sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir.

Meblağ:  Dekontun ilgili satırına ilişkin borç meblağını bu alana girmelisiniz. Döviz: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın orijinal döviz cinsidir. Kur: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın döviz cinsine ait kur değeridir.

Ödeme: Bu alana borç dekontunun ödeme planı girilecektir.  Dilerseniz bu alanda F10 tuşuna basarak, KUR9000 programında tanımlı olan ödeme planlarının bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Eğer ödeme peşin olacaksa, bu alanı boş bırakarak geçebilirsiniz.

Karşı hesap cinsi: Biraz önce kodunu girdiğiniz cari hesabınız neye karşılık borçlandırıyorsanız, bu alana borcun kaynağına ilişkin çalışacak hesabın cinsini girmelisiniz. Kasa, masraf, banka, personel vb. Karşı hesap kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kişi ya da bankaya karşılık çalışacak karşı hesabın kodunu bu alan girmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz karşı hesap cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin; cinsi alanında banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir, kasa seçtiyseniz de kasa kodları listelenecektir.

Karşı hesap döviz: Seçilen karşı hesabın orijinal döviz cinsidir. Karşı hesap döviz kuru: Seçilen karşı hesabın döviz cinsine ait kur değeridir

Karşı hesap sorumluluk merkezi kodu: Borç dekontundan seçilen karşı hesap koduna ait hareket hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz.

Siz giriş yaptıkça, dekontunuzun alt tarafına bazı değerler atanacaktır. Bunlar; Ortalama Gün: Dekontunuzda yer alan hareket toplamlarının ortalama ödeme günüdür. Başka bir ifade ile ortalama vadesidir. Toplam: Toplam dekont tutarıdır.

Evraklar/Tahsilat bölümünde yer alan evraklardan girilemeyen alacaklarınız, bu bölümden alacak dekontu ile girilecektir. ! Parametrelerin işlevi borç dekontu parametreleri ile aynıdır.

Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transfer işlemi gerçekleştirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeri de borçlu olacaktır. Virman dekontunun, borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1