Bu eğitimde; finans yönetimi kapsamında ihtiyaç halinde kullanılacak olan bankta, kasa, cari hesap tanıtım kartları ve finansal sözleşme ve kredi sözleşmesi kartlarına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Eğitimi tamamladığınızda, banka tanıtım kartı, kasa tanıtım kartı, finansal sözleşme ve kredi sözleşme kartlarının hangi amaçla kullanılacağını öğreneceksiniz.

Çalıştığınız bankaların tanıtımlarını banka tanıtım kartı menüsünde birçok detayı girerek gerçekleştirebilirsiniz.

Kodu: Çalıştığınız tüm bankalara maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik kodlar vermelisiniz. Hareket girişlerinde ve raporlarda bankalarınızı bu kodlar ile takip edeceksiniz.

TCMB Banka Kodu: Çalıştığınız bankanın TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. Kod girişi için F10 yardım ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. TCMB Şube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili bankanın şube kodunu bu alana otomatik getirecektir. TCMB İl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu ilin kodu, bu alana otomatik olarak yansıyacaktır.

Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir. Şubesi: Çalıştığınız bankanın hangi şubesine ait kart açıyorsanız, ilgili şube adını bu alana giriniz.

Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz bankanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın banka kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili bankanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bankanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.

Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi hesabı mı olduğunu belirtmenizdir. Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız hesap cinsleri ilgili bankadaki hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. İlgili bankadaki hesabınız mevduat hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz.

Döviz Cinsi: 9000 serisinde dolayısıyla finans yönetiminde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz. Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin; şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm yönetimlerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır.

Banka detay bilgileri sekmesi ile kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi ve risk tavanları girişlerini yapacaksınız. Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını,Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını,Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz.

Nakit Akışta Göz ardı Edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen,  bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak “evet” seçimi yapmalısınız.

Aynı Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz. Başka Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz.

Entegrasyon kodları sekmesinde, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Yani bu alandaki seçimlere ilişkin işlem yapıldığında hangi muhasebe kodunun çalışacağı belirlenecektir. ! Hesap kodlarını kullanabilmek için muhasebe yönetiminden ilgili hesapların açılmış olması gerekir.

İletişim bilgileri sekmesinde, çalıştığınız bankaya ilişkin detaylı adres ve telefon tanımlamalarının yanı sıra müşteri temsilcisi bilgileri de girilebilmektedir.

“Mevduat tiplerine göre durum” sekmesi, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre göstermektedir. Banka son durumu karşınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da alabilirsiniz.

“Dönemsel durum” sekmesi, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında göstermektedir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz.

Programlarımızda finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır. Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya işlenir. Eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar girilmemişse, FİNANS yönetiminde yer alan evraklar ile herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir.

Örneğin; tahsilât makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi  kasaya gireceği seçilecektir. Eğer tahsilât makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz, program bu girişinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini bekleyecektir. Aynı şekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına işlenecektir. Ayrıca carilerin açık hesaplarını, ödeme ve tahsilât yapılıncaya dek geçici bir süre kapatabilmek amacıyla verilen ödeme emirleri kasası ile müşteri ödeme sözleri kasası tanımlayabilmenizde mümkün olacaktır.

Kasa tipi: Finans yönetimiyle çalışmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız. Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkânınız vardır. Örneğin; TL nakit kasası, USD nakit kasası gibi.

Kasa kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 25 dijitten oluşan alfa nümerik bir kod vermelisiniz.

Kasa ismi: Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin; çek kasası, nakit $ kasası gibi.

Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kasanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın kasası ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili kasanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve kasanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.

Kasa muhasebe kodu: İlgili kasa ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı) çalışacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.

Kasa döviz cinsi: İlgili kasa ile yapılan giriş-çıkışlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin;  kasa tipiniz nakit kasası.

Çalıştığınız tüm cari firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Eski bir cari kartını ekrana çağırıp üzerinde değişiklik yapabilir ya da yeni bir kart tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Önceden tanımlanan firma kartını görüntüleyebilmek için cari kodu ve cari ismi alanlarında F10 yardım tuşuna basarak karşınıza gelecek ekrandan seçim yapmanız yeterli olacaktır.

Finansal kiralama (leasing) bir yatırım malının (sabit kıymetlerin), mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak (bankalar yada leasing firmaları), sözleşmeler dahilinde belirtilen taksitlerle kullanım hakkının alıcıya (kiracıya) verilmesi ve yine sözleşmede belirlenen değerler (taksitler) üzerinden alıcıya geçmesini sağlama yönetimidir. Böylece sabit kıymetlerin direk satın alınması yerine kiralanarak kullanılması, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarını karşılanmasında önemli rol üstlenir. İşte bu bölümden, finansal kiralama ile sabit kıymet alımı yapacak firmaların (kiracıların) leasing sözleşmelerine yönelik girişleri yapılacaktır. Yani alınacak sabit kıymetlerin leasing taksitlerinin ne zaman ve ne miktarda ödeneceği belirlenecektir.

Programa girdiğinizde karşınıza finansal sözleşme tanıtım kartı başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, tanımlayacağınız sözleşme kartının hangi kod ve açıklama ile takip edileceğini aynı zamanda hangi firmanızın hangi şubesine ait olacağını belirtmenizdir. Bu durum özellikle birden fazla firma ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Çünkü programınız başka firmanın sözleşme kartı ile işlem gerçekleştirilmesine engel olacak ve bu konuyla ilgili sizi bilgilendirecektir.

Firma ve şube seçiminden sonra yapılması gereken, sözleşmede baz alınacak döviz cinsinin ve finansal kiralamanın (leasing) hangi cariden yapılacağının belirtilmesidir. Bu belirlemeyle birlikte sırasıyla, ekranda gördüğünüz kısa ve uzun vadeli ertelenmiş finansal giderlerinin, finansman giderinin,  kısa ve uzun vadede ki finansal kiralama borcunun hangi muhasebe kodu ile takip edileceği girilmelidir. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise, tanımlamakta olduğunuz finansal sözleşmeye göre kiralanacak sabit kıymetin, kaç taksitle kapanacağının belirtilmesidir.

Programlarımızda kullanıcılarımız; firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda bankalar ile yapmış oldukları kredi sözleşmelerini detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Sözleşme detaylarının hazırlanmasından, ödeme taksitlerinin oluşturulmasına ve ödemelerin gerçekleşmesine kadar her konuda yol gösterici olacak programda; hangi bankadan ne türde kredi kullanıldığı, ödeme tablolarının nasıl olduğu, hangi zaman diliminde ne tutarda ödemenin yapılacağı, toplamda ödenmiş kredi tutarlarının ne kadar olduğu, geri ödemenin ne kadar olacağı, erken ödeme yapılırsa ödeme indiriminin yapılıp yapılmayacağı gibi birçok soruya da anında cevap bulunabilecektir. Programın en önemli özelliği kredi taksit tablosunun otomatik oluşturulması ve ödemenin yapılacağı dekonta taksitlerin otomatik yansıtılmasıdır.

Kredi takibi için yapılması gereken ilk adım, Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) ekranından kullanılacak krediye ilişkin bilgilerin girilmesi ve kredinin hangi sözleşme kodu ve ismiyle takip edileceğinin programa tanıtılmasıdır.

Ekranın en altında yer alan geri ödeme tablosu ile de girilen kredi tutarı ve diğer bilgiler ışığında kredinin hangi taksit tutarı ve taksit sayısı ile hangi zamanda ödeneceği oluşturulacak ve bu bilgiler doğrultusunda da ödemeler zamanında yapılacaktır. Kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan rotatif kredilerde taksit tablosunun oluşturulması zorunlu değildir. Kredi kabul fişi ile kredi girişi yapıldıktan sonra, kredi taksit ödeme fişi ile istenen herhangi bir zamanda istenen tutarda geri ödeme yapılabilir. Kredi sözleşmesine ilişkin kart tanımı yapıldıktan sonra kredi kabul fişi ile onaylama gerçekleştirilecek ve kredi tipine bağlı olarak ödeme dekontu ile taksitlerin ödemesi gerçekleştirilecektir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1