Bu eğitimde; toptan, perakende, konsinye alış irsaliyelerinin oluşturulması ve fatura evraklarına aktarım uygulamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; alış irsaliyelerini toptan, perakende, konsinye olarak kayıt edebilecek ve fatura evraklarına fonksiyon tuşları ile çağırma işlemini gerçekleştirebileceksiniz.

Toptan Alış İrsaliyesi

Toptan olarak yapılan stok alımlarınız karşılığında, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) size gönderilen irsaliyelerin girişleri bu ekrandan yapılacaktır.

Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken; açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.

C/H kodu: İrsaliyeyi gönderen cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H ismi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.

Döviz: Daha önce o cari firma için Cari hesap tanıtım kartı (041110) kartından belirtmiş olduğunuz döviz cinsidir. Bu aynı zamanda hareket döviz cinsidir. Yani irsaliyede yer alacak tutarsal değerler bu döviz cinsiyle değerlendirilir. Proje: Düzenlenen alış irsaliyesinin, hangi projeye istinaden düzenlendiği bu alana girilecektir.

Sorumluluk merkezi: Bu irsaliyeyle yapılan satın almanın hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiğini bu alana girebilirsiniz. Kabul tarihi: Stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz.

Ödeme planı: Stok alımına ilişkin ödemenin nasıl yapılacağı bu alana girilecektir. Ödeme planı gün bazında girilmelidir. Örneğin bu alımın bedeli 30 gün sonra ödenecekse, yapılacak giriş G30 olmalıdır. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: İlgili irsaliyeyle teslim aldığınız stokların hangi depoya gireceğiniz bu alanda belirteceksiniz.

Plasiyer: Eğer işletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana ilgili satın alma işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Plasiyer tanımlamaları Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden yapılmaktadır. Seçtiğiniz plasiyer, firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir.

Kodu: Alımı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana işletmenize girişi yapılan stok miktarı girilmelidir.

Br. : Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanında güncellenecektir.

Birim fiyat: Bu alana, ilgili stokun -varsa satın alma şartındaki fiyatı- ya da son alış fiyatı otomatik olarak gelecektir. Eğer stokunuzun alış fiyatı ekranda görünen fiyattan farklıysa, alış fiyatını bu alana kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar.

İrsaliyede (ve faturada) stoklarınızın girilen birimden görüntülenmesini istiyorsanız, kuruluş programınızın Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden hareketin miktarı girilen birimden görüntülensin parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda miktar girilip F10 tuşu ile birim değiştirildiğinde, girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime çevrilmeyecektir.

İrsaliye yekûnu üzerinden hesaplanmış iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile iskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Karşınıza iskonto kartı ekranı gelecek ve sizden iskonto bilgilerinizi girmeniz beklenecektir.

İrsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek iskonto hesaplanacaksa (satır ıskontosu), bu durumda imleci iskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce ALT+D (Evrak Detayı) tuşlarına, daha sonra ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza yine iskonto kartı ekranı gelecektir. O satıra iskonto veya masraf girişleriniz bittiğinde, ESC tuşu ile irsaliye ekranına geri dönünüz.

ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile vergi tablosu butonu tıklattığınızda, irsaliyenizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz.

Iskonto %: Evrak geneline iskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen iskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır iskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan iskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır.

Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Iskonto: Ara toplama iskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam iskonto tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekünüdür.

Perakende Alış İrsaliyesi

Perakende irsaliyeyi toptan irsaliyeden ayıran fark; alınan\satılan stok yada mamulün son kullanıcı tarafından alınması\satılması ve perakende vergi oranında vergilendirilmesi amaçlı kullanılan sevk evrakı olmasıdır. Örnek olarak, bazı bakliyat ürünlerinin toptan alış\satış KDV oranı %1 dir. Perakende alış\satış KDV oranı %8 dir. KDV oranları ürün bazlı düzenlenen tebliğlerde yayınlanmaktadır. KDV oranını evrak tipine göre Stok kartı üzerindeki Toptan\Perakende vergi tanımından almaktadır.

C/H kodu: Sipariş oluşturduğunuz cari firmanın kodu giriniz yada Cari firma kodlarını F10 tuşuna basarak listeden seçeniz. C/H ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.Döviz: Cari firmaya ait döviz cinsi seçimini bu alanda yapınız.

Sorumluluk merkezi: Sorumluluk merkezi takibi mevcut ise Sorumluluk merkezi kodunu giriniz yada F10 seçiniz. Kabul Tarihi: Mal kabulünün gerçekleştiği tarih bilgisini giriniz. Ödeme planı: Verilen sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağı bilgisini giriş yapınız. G30, G60 şeklimde ödeme günü girebilir, F10 ile ödeme planı seçebilir yada ENTER ile Peşin geçebilirsiniz. Plasiyer : Sipariş veren elemanınızın mevcut ise kodunu giriniz ya da F10 ile seçiniz.

Kodu: Perakende satılacak stokun kodu bu alana giriniz yada F10 ile listeden seçiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan verilen sipariş miktarını bu alana giriniz. Br: Siparişi verilen stok için tanıtım kartından birinci birim otomatik gelecektir. Farklı bir birimden seçim için Miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz.

Konsinye Alış İrsaliyesi

Konsinye satış işlemi, bir işletmenin daha önceden tespit edilen bir fiyatla ya da günün koşullarına göre satılmak üzere diğer bir işletmeye mal gönderme işlemidir. Konsinye satışta mallar doğrudan alıcı yerine aracıya, umumi mağazaya, gümrük antrepolarına gönderilir. Emanet suretiyle yapılan bu satışa konsinyasyon suretiyle satış denilmektedir. Malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör ,satış sorumluluğunu yüklenen kişiye (komisyoncuya), malı satmak üzere teslim alan tüccar veya işletmeye de konsinye denmektedir. Kaydı oluşturulacak konsinye malın gönderilmesi sırasında düzlenecek evrakta konsinye irsaliyesidir.

Konsinye alış irsaliyesi ekranındaki parametrelerin işlevi, perakende ve toptan alış ekranlarındaki parametreler ile aynıdır.

Alış Faturası

Programlarımızın stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve sabit kıymetler yönetimine eklenen Alış faturası (062205) evrakı ile temel amacımız, farklı içeriklerde hazırlamak durumunda olduğunuz alış faturalarınızı tek bir ekrandan girebilmenizi sağlamaktır.

Nor\İade: Kayıt edilen evrakın «normal mi», «iade mi» olduğu bilgisini seçiniz. Tic.Türü: Toptan, Perakende, Yurt dışı olarak ticaret türünü seçiniz. Açık\Kapalı: Faturanın «açık mı, kapalı mı» olduğu bilgisini seçiniz.

İth.İhrc.Kodu: Ticaret türü seçimizde Yurt dışı ticaretler seçili ise yurt dışı ticaretine göre ithalat yada ihracat kodunu seçiniz. Ödeme planı: İrsaliye karşılığı ödemenin nasıl yapılacağı bilgisini giriş yapınız. G30, G60 şeklimde ödeme günü girebilir, F10 ile ödeme planı seçebilir ya da peşin geçebilirsiniz.

Cinsi alanında stok, kodu alanında F5 tuşu ile açılan ekranda, ticaret türü olarak toptan seçili ise toptan irsaliye; perakende seçili ise perakende irsaliyeler listelenecektir. F5 ile açılan pencerede hangi tarih aralığındaki irsaliyelerin belirleneceğini belirtiniz. Sorumluluk merkezi kriteri mevcut ise Evet’i seçip hangi sorumluluk merkezine bağlı irsaliyeleri listelenmesini istediğiniz sorumluluk merkezini F10 listesinden seçip F2 ile devam ediniz. Verdiğiniz kriterler doğrultusunda irsaliyeler listelenecektir. Listelenen irsaliyelerden faturaya aktarmak istediğinizi irsaliyeleri boşluk tuşu ile işaretleyip faturaya aktarabilirsiniz.

Konsinye alış irsaliyesi çağırma işlemi iki farklı tuş kombinasyonu ile yapılabilmektedir: Shift+F8 ileKonsinye irsaliye fişi seç ve faturalaştır. Fatura üst bilgilerinde seçili cariye ait oluşturulmuş irsaliyeleri Shift+F8 tuş kombinasyonu ile açılan pencerede Seri no ya da Sıra no alanında F10 ile listeleyebilirsiniz. Shift+F9 ileCari konsinye seç ve faturalaştır. Fatura üst bilgilerinde seçili cariye ait oluşturulmuş konsinye irsaliyelerin Shift+F9 tuş kombinasyonu ile hareket satırlarını listeleyebilirsiniz. Bu uygulamadaki amaç kayıtlı konsinye irsaliyelerin içerisindeki satırların listelenmesi ve sadece seçilecek satırların faturalaştırılmasının sağlanmasıdır.

Listelenen evrakları boşluk tuşu yada fare ile seçerek faturaya aktarabilirsiniz. Yapılan işlemle seçili konsinye irsaliye evraklarındaki tüm satırlar aktarılmaktadır. Fatura ekranında sakla butonu  ile faturayı kayıt ediniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1