Bu eğitimde; genel amaçlı alınan sipariş raporu ve genel amaçlı alınan siparişin sevkiyat raporlarına ilişkin temel bilgilerin yanı sıra bu raporlarda yer alan bazı parametre ve kolonlar hakkında temel düzeyde bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; genel amaçlı alınan sipariş raporu ve genel amaçlı alınan siparişin sevkiyat raporunu hangi amaçlarla, nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Alınan siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı alınan siparişler raporudur. Bu raporda,  cari firmalardan aldığınız siparişleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir.

Tamamlanan siparişler dökülsün mü?: Rapor parametreleri ekranında yer alan önemli parametrelerden biridir. Eğer tamamlanan siparişlerin de, yani satış irsaliyesi ile ya da fatura ile sevk ettiğiniz ve artık kapanan siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı “evet” olarak seçmelisiniz.

Evrak cinsi: Raporunuz için belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret, fason siparişi) yer alacağını belirtmenizdir.

Onay durumu: Satış ve satın alma modüllerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere “onaylandı” opsiyonu atanmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir.

Bu rapor, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınızı, teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir.

Sip. Teslim tarihi-\irs. Tarihi (gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise, sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin; 16.09.2016 tarihinde X stokundan 24.09.2016 tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş aldığınızı düşünelim. İçinde bulunduğunuz günün tarihi de 27.09.2016 olduğunu varsayalım. Eğer bu siparişin tamamı için 25.09.2016 tarihinde irsaliyesi kesilmiş ise bu alana “-1” yani 24-09-2016 sipariş teslim tarihi – 25.09.2016 irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir. Eğer 10 adetlik siparişin 25.09.2016 tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adedi tamamlanmış olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı “-3” olacaktı, yani 24.09.2016 Sipariş teslim tarihi – 27.09.2016 İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı.

Gecikme\(irs. tar-\Sp.tesl.tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura ya da irsaliye karşılığında teslim alındığı tarih ile sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; fatura hareket tarihi – sipariş teslim tarihi; sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi – Sipariş teslim tarihi gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla bu kolona gecikme günü olarak “1” gelecektir. Yani 25.09.2016 irsaliye tarihi – 24-09-2016 sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır.

Sip. fazla\karşılanan miktar: İlgili satırdaki stok için sipariş evrakından girilen miktardan daha fazlası  karşılanmış ise bu kolonda karşılanan fazla miktar yer alacaktır. Örneğin; X stoku için 6 adet sipariş aldığınızı düşünelim. Bu siparişi de fatura evrakı ile 9 adet olarak kesinleştirdiğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili stoktan 3 adet daha fazla verilmiş oldu. İşte raporunuzun bu kolonunda fazla karşılanan miktar olan 3 rakamı yer alacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1