Marka tescili nedir, nasıl yapılır? Marka tescili kişiyi hangi durumlara karşı korur? Marka tescili ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu yazıda!

Marka nedir?

Marka, üretici ya da satıcıların ürettiği ya da sattığı veya ürettikleri mal veya hizmetleri belirleyip tanımlayan, rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan isim, terim, sözcük, sembol, tasarım, işaret, şekil ve renk bileşenidir. 

Marka tescili nedir?

Marka tescili, ürün veya satıcıyı temsil etme vasfı olan markanın sınai bir hak olarak yasal şekilde korunmasıdır. Marka tescili sayesinde, üretici ya da satıcı gelecekte oluşabilecek hukuksal ve cezai süreçlerde avantajlı konuma gelir. Marka tescil süresi değişken olsa da genelde 10 senelik yapılır. Ek ücret ödenirse marka tescil süresi uzatılabilir. Marka tescilinin olmadığı ve haksız rekabetin oluştuğu bir durumda yine bir korunma söz konusu olabilir ancak bu marka tescili koruması ile karşılaştırıldığında dar bir korumadır.

Marka tescili yaptırmanın avantajları nelerdir?

Marka tescili,

 • Markanın tüm haklarını (lisans verme, miras bırakma ya da devretme hakkı da dahil olmak üzere) üzerine almanı sağlar.
 • Başkalarının marka ihlali yapmasını, bu markayı kullanarak fayda ve kazanç sağlamasını önler. 
 • Marka ihlali meydana gelince bunun durdurulması, önlenmesi ya da giderilmesinin talep edilmesini sağlar.
 • Tazminat talep etmeyi kolaylaştırır.
 • Taklit ürünlere karşı markayı korur.
 • com.tr uzantılı olarak domain alınmasını sağlar. 

Hangi markalar tescil edilebilir?

Bir markanın tescili için markanın ayırt edici olması, açık, net ve kesin biçimde anlaşılır şekilde sicilde gösterilmesi gerekir. Markanın ayırt ediciliği, bir işaret veya niteliği ile onu diğer markalardan farklılaştıran bir özelliktir. Bu özellik, başlangıçta olabileceği gibi yatırım yapılan kampanya, reklam ve yerleştirici çalışmalar ile sonunda da elde edilebilir.

Marka nasıl olmalıdır?

Markalar,

 • Kişi adları dahil sözcükler (Yine 10 Ocak 2017 tarihinde Resti Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) ile markanın tescile uygun ve sicilde gösterilebilir bir halde olması halinde)
 • Şekiller
 • Renkler
 • Harfler
 • Sayılar
 • Sesler (Yasa ile markanın tescile uygun ve sicilde gösterilebilir bir halinde)
 • Malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Marka tescili ne kadar sürede gerçekleştirilir?

 • Marka Tescil Belgesi” başvuruları 7-9 ay arasında sürer.
 • Marka Tescil Belgesi başvuruları 10 yıllık bir zaman dilimini kapsar. 
 • 10 yıl bittikten sonra yine 10’ar senelik dönemler halinde ve sınırsız olarak yenilenebilir. 
 • Bir markanın tescili 6 aylık süre içinde yenilenmezse marka hükümsüz hale gelir. Bu sürede talep yapılmadığı takdirde koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde ek ücret ödenerek yenileme yapılır. 
 • Marka Tescil Belgesi başvurusunda bulunmak için markanın kullanılması gerekir. Tescilin ardından herhangi bir 5 yıllık dönemde marka kullanılmazsa markanın iptaline karar verilir.

Marka tescili nasıl yapılır?

Marka tescil başvurusu için sonra başvuru sahibi gerçek kişi de tüzel kişi de olabilir. Başvuru patent ve marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından sınıflandırılıp incelenir. Ardından başvuru yayınlanır. Bu süreçte başvuruya itiraz yapılabilir. Bu itirazlar incelenir. Sürecin sonunda uygun bulunursa markaya tescil belgesi verilir. Uygun bulunmazsa da başvuru reddedilir.

 • Marka başvurusunda şu bilgiler olmalıdır:
  • Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu 
  • Marka örneği 
  • Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesi
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge 
  • Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa yasada düzenlenen teknik şartname 
  • Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösteren belge 
  • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığı 
 • Birden çok marka için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.