Bordo nedir, nasıl hesaplanır? Bordroya dair sorularınızı maaş bordrosu hesaplama örneği ile birlikte anlattık.

Bordro sözcüğü ne anlama geliyor? Bordrolama ne demek? 

Türk Dil Kurumu’na göre “bordro” sözcüğünün tanımı “bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge”dir. Dilimize Fransızcadan geçen bordro, bordro dökümü almayı, yani yani “bordrolama” adıyla da kısaltılan, çoğunlukla firmaların insan kaynakları veya muhasebe departmanları tarafından yapılan maaş bordrosu oluşturma ve çıkarma işlemini de ifade eder.

Maaş bordrosu nedir?

Maaş bordrosu, işverenin işçiye her ay ödemesi gereken ücret ile bu ücret üzerinden yapılan yasal ve özel kesintileri gösteren kıymetli belgeye denir. Maaş bordrosu hem çalışan hem de işvereni güvence altına alır. Bu güvenceyi devam ettirmek için insan kaynakları ve muhasebe departmanları, maaş bordrosu kapsamında bulunan hak ediş tahakkukları ile kesintilerde uygulanan özel veya kanuni işlemleri, yani bordrodaki kalemleri hatasız olarak düzenlemelidir. 

Maaş bordrosu örneği: Maaş bordrosu nasıl hesaplanır?

Standart bordronun nasıl hesaplandığını anlatmak için öncelikle kesintileri ve oranları bilmek gerekiyor. 

 • Standart bordro: Emekli, engelli, teşvikli personel gibi özel statü taşımayan çalışanlar için aşağıdaki kesinti oranları ile bordro hesaplaması gerçekleştirilir.
 • Standart bordro hesaplaması örneği:
  • SGK işçi payı: Brüt ücret x %14
  • SGK işsizlik sigortası: Brüt ücret x %1
  • Gelir vergisi matrahı:  Brüt ücret – (SGK işçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı)
  • Gelir vergisi (GV): Gelir vergisi matrahı x %15
  • Damga vergisi (DV): Brüt ücret x 0,0075
  • Asgari Geçim İndirimi (AGİ): Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesindeki oranların aşağıdaki formüle uygulanması ile hesaplanır:
   AGİ yıllık tutarı: [(Asgari ücretin yıllık brüt tutarı x AGİ oranı) x %15]/12 
  • Kesintiler toplamı: SGK işçi payı + SGK işsizlik sigortası + GV + DV
  • Net ücret: Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Ücretlerden alınan gelir vergisi dilimleri, her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği ve duyurduğu tarifeye göre hesaplanır. Gelir dilimi kazanca göre %15’ten %35’e kadar değişiklik göstermekte

Maaş bordrosu nasıl alınır? 

Personel, bordrosunu nasıl ve nereden almalıdır? Özel sektörde çalışanların, maaş bordrolarını hazırlatmak için çalıştıkları işyerinin insan kaynakları birimine veya muhasebe departmanına başvurmalı. Memurların ise bordro sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapması mümkün. e-Devlet sisteminde, geçmişe yönelik maaş bilgisi de görülebiliyor.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.