Limited şirketi nasıl kurulur? Limited şirketi kurmak için hangi belgelere ihtiyacınız var? Limited şirket kurma maliyeti nedir? Bu üç soruyu bu yazıda cevaplıyoruz.

Limited şirket nedir?

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tek veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilen, yasaların yasaklamadığı tüm ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösteren, ortak sayısının 50’yi geçmediği ve en az bir ortağının şirketi yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunduğu şirkete limited şirketi denir. Limited şirketlerinde ortaklar, şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye borcunu ödemekle yükümlüdür. Limited şirketlerinin yönetim şekli şahıs şirketi kadar basit olmasa da karmaşık da sayılmaz. Ortakların sorumluluğu bu limited şirket tipinde taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.

Limited şirketin özellikleri nelerdir?

 • Limited şirketlerin genel hükümleri ile kuruluşa ilişkin esasları, TTK’nın 573. maddesinde ve devamında açıklanır.
 • Limited şirketlerde ortaklar, şirketin vergi, SGK primi borçları gibi kamu borçlarının tahsil edilemeyen kısmından şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sorumludur.
 • Ortaklar mahkeme kararıyla ortaklıktan çıkabilir.
 • Hisse devrine dair yazılı sözleşme imzalanıp noter tarafından onaylanınca eğer ana sözleşmede farklı bir şerh yoksa ortaklar genel kurulu onayladıktan sonra kayıtlı olunan ticaret sicilinin yaptığı tescil ve ilan ile hisse devrini gerçekleştirebilir.
 • Limited şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, kazancı gelir vergisine tabidir.
 • Limited şirketlerin genel kurul ve müdürler kurulu olmak üzere iki organı bulunur.
 • Limited şirketler halka açılamaz.
 • Limited şirket kurmak için minimum 10 bin TL’lik bir sermaye gerekir.

Neden limited şirketi kurmalısınız?

Ticari hacmi yüksek, orta ölçekli işletmeler için oldukça uygun, sistemli işleyen bir mekanizmanın çalıştığı, ticari riskleri önlemeyi kolaylaştıran, yatırımcıların da ilgisine çekebilecek bir girişiminiz olsun istiyorsanız bir limited şirket kurmalısınız. Limited şirkette ortaklar şirket borçlarından kendi malvarlıkları ile ilgili sorumluluk taşımadıkları için ticari riskleri en aza indirerek güvenle ilerleyebilirsiniz.

Limited şirketi nasıl kurulur?

Bu başlığı limited şirketi kurmak için gerekli olan evraklar ve kuruluş aşamaları ile detaylandıralım.

 • Limited şirket kurmak için hangi belgeler gereklidir?
  • İkametgah belgesi (ortaklar için)
  • Kimlik fotokopisi (ortaklar için) 
  • Kira sözleşmesi
  • Şirketin belirlenen unvanı
  • Belirlenen sermaye tutarı
  • Ortaklar sermaye oranı
  • Belirlenen şirket temsilcisi (müdür)
 • Limited şirketinin kuruluş aşamaları
  • Bir üst maddede listelediğimiz limited şirket kuruluş evraklarını mali müşavirinize teslim edin ve birlikte şirket ana sözleşmesi hazırlayın.
  • Sicil’den randevu alarak Ticaret Odası kaydı yapın. 
  • Ardından mali müşaviriniz aldığı vekalet ile vergi kaydını yaptırabilir. Tüm bu işlemler ortalama 2 ile 5 gün arası bir vakit alacaktır.

Limited şirketinin kuruluş maliyeti nedir?

Limited şirketinin kuruluşu maliyetinin 2021 yılı için yaklaşık 2500 ile 3000 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz. 

Limited şirketi nasıl kapatılır?

Limited şirketinin kapanışı tasfiye sürecine tabidir. Bu süre geçmeden şirket fiilen kapanmaz. Son olarak limited şirketinizi ev adresinizi kullanarak home-ofis olarak kurabileceğinizi de not düşelim. 

Şirketiniz hayırlı olsun!


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.