Kurumlar vergisi oranı ile başlayıp, bu vergi türüne tâbi olan kurumlara, mükellefiyet çeşitlerinden beyanname verme ve ödeme biçimine, kurumlar vergisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu yazıda paylaşıyoruz.

Her işletmeyi ilgilendiren temel konulardan biri de kurumlar vergisi. Kurumlar vergisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu dosyada topladık. Bu yazı ile kazancınızın ne kadarını, ne zaman, nasıl ve nereye ödeyeceğinizi öğrenebilir, mükellefiyet çeşitleri ve beyannameye dair ayrıntılar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Başlamadan önce, sizin için hazırladığımız “Vergi hakkında bilmen gerekenler” sayfasına da göz atabilirsiniz.

Kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, bir kurumun kazancı üzerinden alınan vergi türüdür. Mükelleflerin ilgili hesap dönemi içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Kurumlar vergisi oranı kaçtır?

Tüm vergi türlerinde olduğu gibi kurumlar vergisinin de bir oranı vardır. Kurumlar vergisi oranı, kurumun elde ettiği kazancın %22’si kadardır.

Hangi kurumlar kurumlar vergisine tabidir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilk maddesine göre aşağıdaki listelediğimiz kurumlar, kazançlarıyla kurumlar vergisine tâbidir:

 • Sermaye şirketleri (Limited şirketi, anonim şirketi, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
 • Kooperatifler
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 • İş ortaklıkları

Kurumlar vergisine hangi kazançlar konu olur?

Aşağıda listelediğimiz kazanç türleri, kurumlar vergisine konu olur:

 • Ticari kazanç
 • Zirai kazanç
 • Ücret
 • Serbest meslek kazancı
 • Menkul sermaye iradı
 • Gayri menkul sermaye iradı
 • Diğer irat ve kazançlar

Dar mükellefiyet nedir?

Kanuni merkezi ve diğer iş merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunmayan kurumlar sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir. Bu, dar mükellefiyet olarak isimlendirilir.

Tam mükellefiyet nedir?

Kanuni merkezi ve diğer iş merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunan kurumlar hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir. Bu, tam mükellefiyet olarak isimlendirilir.

Kurumlar vergisi nasıl beyan edilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, ilgili hesap dönemi kapandıktan sonraki ayın 1’i ile 25’i arasında verilir. Mükellef, bağlı olduğu (kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer) vergi dairesine beyanname verir. Her mükellefin vergiye tâbi kazancının tamamı için beyanname vermesi mecburidir. Mükelleflerin şube, mağaza, alım-satım bürosu, ajans veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri ve üretim yaptıkları yerler için ayrı ayrı beyannameye gerek yoktur. Ek olarak tüm beyanname verme ve ödeme süreleri de sizin için fayda bir konu olabilir.

Kurumlar vergisi ne zaman, nasıl ödenir?

Kurumlar vergisi beyannamenin verileceği ayın sonuna dek ödenmelidir. Normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına dek, özel hesap döneminde ise beyannamenin verileceği ayın sonuna dek ödenmelidir. Ödeme, vergi dairesinin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yapılabilir. Buna internet bankacılığı da dahildir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.