Kurumlar Vergisi hakkında merak ettiğiniz her şey bu yazıda.

Kurumlar Vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Bu kurumlar, anonim şirketi, limited şirket, kooperatif şirket, hisseli komandit şirketler; yani sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri (kolektif, adi komandit) tüzel kişilik sahibi olsalar da kurum statüsünde değildir.

Kimler Kurumlar Vergisi öder?

Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 1. maddesi gereğince aşağıdaki kurumlardan Kurumlar Vergisi alınır:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Kurumlar Vergisi mükellefleri içerisinde kanuni merkez veya iş merkezi Türkiye’de olanlar, tam mükellef olarak isimlendirilir. Bu kurumlar, hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilir. Kanuni merkezi veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar ise dar mükellef adıyla anılır ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilir. 

Kurumlar Vergisi nasıl ve nereye ödenir?

Kurumlar Vergisi, her Nisan ayının ayının 1’i ile 25’i arasında Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile beraber mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir. Bu ödemeler dilenirse bankalar aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Mükellefler, farklı şube, mağaza, fabrika veya iş yerleri için ayrı beyanname vermek zorunda değildir. Her bir mükellef, vergiye tabi kazancının tümü için tek beyanname verir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi nedir ve nereden temin edilir?

Kurumlar Vergisi, vergi dairesi tarafından mükelleflerin tüzel kişiliği adına; iktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri veya dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur. Tarh ise “vergi koyma” anlamına gelir. Beyan, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile gerçekleştirilir. 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi nereden temin edilir?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ni Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinin Beyanname Formları sayfasından edinebilirsiniz. e-Beyanname uygulamasından faydalanıyorsanız beyannamenizi elektronik olarak son beyan verme günü saat 24:00’e kadar gönderebilirsiniz.

Kurumlar Vergisi ne zaman ödenir?

Kurumlar Vergisi her Nisan ayının sonuna dek ödemelisiniz.

Kurumlar Vergisi oranı nedir?

Kurumlar Vergisi 2020 döneminin sonuna dek yüzde 22 olarak kaldı ancak 2021‘den itibaren yeniden yüzde 20 olarak uygulanmaya başladı. Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13. madde ile ise 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanıyor.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.