Geçici vergi nedir?

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabı gibi kurumsal vergi mükellefleri tarafından ödenen bir vergi ödemesi olarak tanımlanmaktadır. Peşin vergi olarak da adlandırılan bu vergi türü, cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisi kabul edilerek üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanır ve ödenir. Bu tanımdan yola çıkarak geçici verginin, gelir vergisi ve kurumlar vergisi hesaplamaları için yıl sonunu beklemeden üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisinin peşin olarak tahsil edilebilmesi için uygulamaya koyulmuş bir vergi türüdür diyebiliriz.

Kimler geçici vergi mükellefidir?

Gelir ve kurumlar vergisinin peşin olarak üç ayda bir tahsil edilmesi olarak anlaşılabilecek geçici verginin mükellefleri, kurumlar vergisi mükellefi ve gelir vergisi mükellefinden farklı değildir. Gelir vergisi mükelleflerinin sene boyunca ödedikleri geçici vergi, bir sonraki yılın Mart ayında bildirecekleri gelir vergisi beyannamesi ile alınır. Kurumlar vergisine tabi işletmelerin sene boyunca ödedikleri geçici vergi ise bir sonraki yılın Nisan ayında bildirecekleri kurumlar vergisi beyannamesinden alınır.

Kimler geçici vergi mükellefi değildir?

Tasfiye halinde ve tasfiye dönemlerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri, basit usulde vergi mükellefleri, yıllara sari olan inşaat ve onarım kazançları vergiden istisna edilen serbest meslek erbabı kişiler geçici vergi mükellefi değildir. Bunun dışında menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri ile noterlik görevini yürüten kişiler geçici vergi ödemezler.

Geçici vergi ne zaman beyan edilir ve ödenir?

Geçici vergi beyannamesi, ilgili 3 aylık dönemin bitiminden sonraki ikinci ayın 17. gününe kadar verilmeli ve ödeme işlemi gerçekleştirilmelidir. 

Geçici vergi nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde 15 iken kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı ise yüzde 20’dir. Mükelleflerin yapmış oldukları işlerden kar veya zarar etme durumları kümülatif olarak hesaplanır. Geçici vergi miktarı mükelleflerine, bir önceki dönemin geçici vergi tutarı düşülerek yansıtılır.

Geçici vergi beyannamesi için gerekli belgeler nelerdir?

Geçici vergi beyanı için gerekli beyanname, mükellefin türüne göre değişebilecek belgelerle birlikte yetkili kuruma verilmelidir. Mükellefin türüne göre değişebilecek belgeler şunlardır:

  • Kurumlar vergisi mükellefleri ve bilanço tutan mükellefler, beyannameye ek olarak gelir tablosu sunmaları gerekir.
  • İşletme defteri tutmakla yükümlü mükellefler, beyannameye ek olarak hesap özeti sunmaları gerekir.
  • Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler, beyannamelerine ek olarak serbest meslek kazanç bildirimlerini de yapmaları gerekir.
  • Geçmiş dönemlere ait bir geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde verginin yüzde 10’u aştığı tespit edilirse bu aşan kısım için ikmalen geçici vergi tarh edilir. yüzde 10’luk yanılma payı, beyan edilmesi beklenen geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanır. Bildirilen geçici vergi beyannamesinde, matrah beyan etmeyen mükellefler için beyan edilmesi gereken vergi matrahının yüzde 10’u kadar bir yanılma payı tanınır.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.