Bu yazımızda, batmış şirketlerin borçlarını ödemek üzere alacaklılarla yaptığı anlaşmayı, yani bir nevi anlaşmalı iflası ifade eden konkordatoyu ele aldık. 

Konkordato nedir? Konkordato ne demek?

Konkordato, hukuki bir terim olarak “Bir borçlunun ticari durumunun bozulmuş olması nedeniyle alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları, mahkemece onaylanan anlaşma.” anlamına gelir. Tarihte ise “Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşma.” anlamında kullanılır. Konkordatoyu yazımızın da konusu olacak şekilde ekonomik ve hukuki anlamda ele alırsak kısaca “anlaşmalı iflas” olarak tanımlayabiliriz. Konkordato sisteminin varlık amacı borçlarını ödemek konusunda zorluk yaşayan işletmelerin ve kooperatiflerin, mevcut borç durumunun bir kısmından kurtulması, kalanını da yeniden yapılandırma işlemi ile daha kolay ödeyebilmesini sağlamaktır. Finansal yapısı bozulmuş ancak ticari açıdan iyi niyetli borçlu işletmeler ile kooperatifler, konkordato sistemi ile korunur.

Konkordato kaç bölümden oluşur?

Konkordatonun uygulanabilmesi için borçlunun talepte bulunması gerekir.  Konkordato 4 bölümden oluşur. Bu bölümler şunlardır:

  1. Adi konkordato 
  2. İflastan sonra konkordato 
  3. Mal varlığının terki ile konkordato
  4. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma ile yeniden yapılandırılması

Konkordatodan nasıl faydalanılır?

Konkordatodan faydalanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine başvurup talebinin gerekçesini açıklayan bir dilekçe ile konkordato projesini sunmalıdır. Ayrıca detaylı bir bilanço, gelir tablosu ve tuttuğu defterlerin durumunu gösteren bir cetvel vermelidir. Gerekçesi olan her borçlu hakkında konkordato işlemi başlatılmasını isteyebilir. İcra mahkemesi, borçlunun talebimi konkordato için uygun şartlara sahip olup olmadığını araştırır. Borçlunun varlıkları borçların en az yüzde 50’sini karşılamaya yetip yetmediğine, teklif ile varlıkların birbirine uyup uymadığını tespit eder. Bunun için bir bilirkişiye de başvurur. Tetkik makamı, bilirkişi inceleme yaptıktan sonra doğru şartlar taşınmıyorsa  konkordato başvurusu reddeden ancak doğru şartlar taşınıyorsa borçluya konkordato süreci tayin edip komiser atar. İcra mahkemesi, gerekli görürse borçlunun malvarlığının korunması için ilgili tedbirleri emredebilir.

Konkordato süresi ne kadardır?

Kanun konkordato süresinde ilgili evrakın sunumu için mahkeme 3 geçici mühlet verir. Talep dahilinde süre 2 ay uzatılır ve toplamda 5 ay olabilir. Mahkemenin kesin mühlet kararı ise geçici mühlet içinde verilir. İcra mahkemesi, komiser raporuna göre konkordatonun başarılı olacağını öngörürse 1 yıllık kesin mühlet verir. Gerekliyse bu süre 6 ay uzatılabilir. 


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.