Kolektif şirket nedir?

Gerçek kişiler arasında kurulmak şartı ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 153. Maddesinde de belirtildiği gibi ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacı ile kurulan şirketler kolektif şirket olarak adlandırılır. Aynı zamanda kolektif şirket ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olmalıdır.

Şirket türleri nelerdir?

Nasıl kolektif şirket kurabilirim?

Kolektif şirketler en az iki kişi ile kurulabilir. Aynı zamanda da ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanmış olması gerekir. Kolektif şirketleri kurarken bir ortağın veya bütün ortakların adı ve soyadı şirketi gösterecek bir ibareyi kapsamalıdır. Kolektif şirketler kuruluşlarında bazı aşamaları yerine getirmeleri getirir. Bir ticaret unvanı seçerek bu aşamalara başlayabilirler. Ticaret unvanı noter tarafından onaylanmalıdır. Noter tarafından onaylanması gereken bir diğer durum ise ortakların şirket unvanının altına atacakları imzalardır. Şirketin faaliyet gösterdiği bölge de yetkili olan ticaret sicili memurluğu öğrenilmeli ve şirket sözleşmesi on beş gün içerisinde resmileştirilmesi gerekir. Aynı şekilde memurluğa noter tasdikli imza beyannamesi, bütün ortakların fotoğraflı nüfus cüzdanları, Türk Ticaret Kanunu’nun 157’nci maddesinde gösterilen bilgileri içeren kayıt beyannamesi, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29’uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnamesi ve şirket kurucularının onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh il muhabirleri de teslim edilmelidir. Son olarak da İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret veya ticaret ve sanayi odası kaydı yapmaları, İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatmaları ve vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekir.

Şirket nasıl kurulur? Adım adım şirket kurma rehberi

Kolektif şirket sözleşmesi nasıl olur?

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155’inci maddesi gereğince Kolektif şirketlerin tescil ve ilan ettirecekleri sözleşmelerde ortakların adları, soyadları, adresleri, uyrukları bulunmalıdır. Şirket ticaret unvanı, merkez adresi, işletme konusu da sözleşme içerisinde yer almalıdır. Sermaye miktarı (Ortaklar tarafından taahhüt edilmelidir) ve şirketi temsile yetkili kişilerin adları, soyadları ve temsil şekilleri net şekilde belirtilmelidir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.