Bu yazıda işletmelerin birbirlerine alacak veya vereceklerinin olup olmadığının kontrolünü sağlayan cari mutabakatın nasıl daha kolay yapılacağını anlattık.

Cari mutabakat nedir, ne işe yarar?

Sözlük anlamı ‘uzlaşma’ ve ‘anlaşma’ olan mutabakat, muhasebede hesap kontrolünü sağlar. Şirketler, ticari ilişki içerisinde oldukları diğer şirketlerle alacak ve borç bakiye kontrolü yapar. Bakiyelerin birbirini tutup tutmadığını karşılaştıran belgeye de cari mutabakat denir. Eğer taraflar hesaplarında mutabıksa bir alacak veya borç söz konusu değildir. Cari mutabakatın her ay sonunda düzenli olarak yapılması sağlıklı bir ticari ilişkiyi garantiler. 

Cari mutabakatın kolaylığı: e-Mutabakat!

Cari mutabakat, matbu olarak bir mutabakat formu aracılığıyla yapılır. Mutabakat formunun imzalı ve kaşeli olarak karşı şirkete gönderilmesinden, ilgili şirketin de kendi mutabakatını iletmesinden ibaret olan bu yöntem, gerek evrak geldi gittisi gerekse telefon trafiği açısından çok fazla zaman ve enerji kaybettirir. Özellikle yıllık mutabakatların yetersiz kaldığı yoğun ticari ilişkilerde, her ay sonunda cari mutabakat yapılması gerekir ve onca günlük operasyonun yanında iş gücünü bir de bu işe ayırmak verimliliği düşürür. İşte bu yüzden en kolay mutabakat, bir ticari yazılım kullanarak dijital şekilde gerçekleştirilen elektronik mutabakattır.

e-Mutabakat yapmak için 3 neden

Mutabakat formlarını matbu olarak düzenlemek yerine çıktı alma, arşivleme, kargolama vb. masrafları olmayan bir yöntemi denemek için 3 nedenimiz var:

  1. İletişim hatadan arınır. Eski yöntemlerle hazırlanan cari mutabakatlar hatalara ve karışıklığa daha fazla açıkken bir programla hazırladığın mutabakatta hata riski minimuma iner.
  2. İşler hızlanır. Mutabakatlar bir program aracılığıyla hazırlanıp gönderildiğinde daha hızlı karşılık alır. Bu da bir yandan yasal sürece katkıda bulunurken bir yandan iş süreçlerine hız kazandırır.
  3. Maliyetler düşer. Çıktı alma, kargolama ve arşivleme masraflarını ortadan kaldırdığı için maliyetleri düşürür. Aynı zamanda karbon ayak izini azaltıp çevreyi de korur.

Sektörünüz ne olursa olsun, Mikro Run, Mikro Jump ve Mikro Fly ile mutabakat da dahil olmak üzere tüm iş süreçlerinizi tek bir platform üzerinden uçtan uca kolayca yönetebilirsiniz. Mikro Run, Jump ve Fly ile e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-mutabakat, e-bordro, e-irsaliye ve e-serbest meslek makbuzlarınızı aynı program üzerinden farklı bir yazılım ve entegrasyona ihtiyaç duymadan düzenleyip muhatabınızla paylaşabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.