İş yeri kiralarken brüt kira bedeli üzerinden uygulanan vergi kesintisi, yani kira stopajı nasıl hesaplanır? Bu yazıda anlattık. 

Stopaj nedir?

Türkiye’nin vergi sistemi, gelir elde edenlerin beyanname ile gelir vergisi ödemesi gerektiğini söyler. Mükellefler, gelirlerini beyan etmekle ve gelir üzerinden hesaplanmış vergiyi ödemek mecburiyetindedir. Bazı durumlarda beyan edilmesine gerek kalmadan, gelir henüz mükellefe ödenme aşamasındayken gelir vergisinden kesinti yapılabilir. Stopaj, bu durumda yapılan kesintiye denir. Stopaj, Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi‘ne tabi ödemelerin işverenlerden çalışanlara ödenmesi sırasında kanunların saptadığı oranlarda, kaynağından kesilir. Stopaj, işi yapan adına vergi dairesine yatırılır. Stopaj ödemesi açısından birçok vergi türü için örnek teşkil eder. Mesela bir işletmede çalışan bir işçinin stopajı da kendisi tarafından ödenmez, işvereni tarafından ücretten kesinti yapılarak vergi dairesine ödenir. Devlet memurlarının vergileri de bu şekilde maaşlarından kesinti yapılarak işverenleri tarafından vergi dairesine ödenir. 

Kira stopajı nedir?

Kira stopajı, iş yeri olması için kiralanan gayrimenkulün brüt kira bedeli üzerinden alınan vergi türüdür. Ücret stopajı hesabıyla birlikte çok merak edilen kira stopajını, kiralayan taraf, vergi dairesine ödemekle yükümlüdür. İşte bu durumda kiracının brüt kira bedeli üstünden kesintiye uğrayarak vergi dairesine ödediği vergi, kira stopajıdır.

Kira stopaj oranı nedir? 

Kira stopajı 2007’den beri brüt kira tutarının yüzde 20’si olarak uygulanır. Kiralanmış taşınmaz üzerinden uygulanan kira stopajı, kiracı tarafından düzenli olarak vergi dairesine ödenir.

Kira stopajı nasıl hesaplanır?

İş yeri sahibi ve kiracı aralarında bir kontrat yaparak kira bedelini net veya brüt olarak belirtir. Kontrattaki net miktar, kiracının iş yeri sahibine ödediği tutardır. Brüt tutar da kiracının iş yeri sahibine ödediği tutara stopaj kesintisinin eklenmesiyle bulunan tutardır. Kira stopajı, brüt kira tutarının yüzde 20 ile çarpılmasıyla elde edilir. Kira kontratı net kira üzerinden yapıldıysa stopaj, net kira bedeli yüzde 25 ile çarpılarak hesaplanır.

Net kiradan brüt kira ve stopaj tutarı nasıl hesaplanır? 

Net tutar 0,80’e bölününce (ya da 1,25 ile çarpılınca) brüt tutar elde edilir. Brüt tutarın %20’si ise vergi tutarıdır. Brüt kiranın %20’sini hesaplarken işlem kolaylığı sağlamak isterseniz brüt kirayı 5’e bölebilirsiniz. Mesela net 1000 TL olunca brüt 1000 x 1,2 = 1250 TL olur. Stopaj da 1250 / 5 = 250 TL olur.

Brüt kiradan net kira ve stopaj tutarı nasıl hesaplanır? 

Brüt tutarın %20’si ile vergi tutarı bulunur. Stopaj hesabında işlem kolaylığı için brüt tutarı direkt 5’e bölebilirsiniz. Brüt kiradan hesaplanan vergiyi çıkarırsanız iş yeri sahibine ödenecek net kira tutarını bulabilirsiniz. Mesela brüt kira 1250 TL ise stopaj 1250 / 5 = 250 TL olur. Brüt 1250 TL’den stopaj tutarı olan 250 TL’yi çıkararak kiranın 1000 TL olduğunu görürüz.

Stopaj tutarından net ve brüt kira tutarı nasıl hesaplanır? 

Vergi tutarının 4 ile çarpılmasıyla net tutar, 5 ile çarpılmasıyla brüt kira tutarını elde edebiliriz. Örneğin stopaj tutarı 250 TL ise net 250 x 4 = 1000 TL; brüt ise 250 x 5 = 1250 TL olarak bulunur.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.