Vatandaşlık işlemlerimizin birçoğunu dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Elektronik tebligat da resmi işlemlerimizi hızlandırıp bize birçok konuda avantaj sunuyor. Peki e-tebligat hakkında bilinmesi gerekenler neler? Kimler e-tebligat başvurusu yapmalı? 

e-Tebligat nedir?

Elektronik tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ne göre tebliğ edilmesi zorunlu evrakın mükelleflere elektronik ortamda tebliğ edilmesi sürecini içeren uygulamadır. 1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla uygulamaya konan e-tebligat, fiziki olarak gerçekleştirilen tebligat ile özelliklere sahiptir. e-Tebligat vakit, nakit ve enerjiden tasarruf etmeyi sağlar, yeşil dostu bir uygulama olduğundan çevrecidir, şirketlerin hizmet kalitesini artırır, belgeleri içerikleri değiştirilemeyeceği için güvende tutar.

e-Tebligata hangi yöntemlerle başvurulur?

Mükelleflerin e-tebligat başvurusu için uygulayabileceği 3 yöntem bulunur:

 • Bizzat
 • Kanuni temsilciler ile 
 • Noterden alınan vekaletnameye sahip bir vekil ile

Kimler e-tebligat başvurusu yapmalı?

Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanlar ve kurumlar vergisine tabi mükelleflerin elektronik tebligat kullanması zorunlu. Vergi mükellefi olmayan çiftçiler ve diğer vergisel yükümlülükleri olanlar da dileyince gönüllü olarak e-tebligata geçebiliyor.

e-Tebligata nasıl başvurulur?

Gerçek kişiler, e-tebligat sistemine başvuru için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:

 • Matbu formdaki talep bildirimi ile Vergi Dairesi’nden 
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi’nden (https://intvrg.gib.gov.tr  – şifresi olanlar kullanıcı girişi yapabilir, şifresi olmayanlar ise kimlik numarası ile kimlik doğrulaması yapabilir. Sistemde talep bildiriminde verilen telefon numarası ile e-posta adresine e-posta ile bilgilendirme yapılır.)

Sistemi gönüllü olarak kullanmak isteyenler de aynı adımları kullanabilir.

e-Tebligat başvuru süresi

 • Kurumlar vergisi mükellefleri için: Yeni mükellefiyet kazanan kurumlar vergisi mükellefleri, e-Tebligat talep bildirimini işe başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundalar. Bu işlem, yasal temsilciler yani vekalet verilen kişiler aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor. 
 • Gelir vergisi mükellefleri için: Yeni mükellefiyet kazandığı için e-Tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin ise e-Tebligat talep bildirimini mükellefiyetin başladığı sırada gerekli vergi dairesine vermesi gerekiyor. Bu mükellefler, alternatif olarak İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla da Elektronik Tebligat Talep Bildirimi verebilirler.

e-Tebligat görüntüleme nasıl yapılır? 

e-Tebligat’ı e-Devlet üzerinden görüntülemek mümkün. e-Tebligat görüntüleme için şu adımları takip etmek gerekiyor:

 • e-Devlet şifresi, mobil imza ve e-İmza ile sisteme giriş yapın.
 • GİB üzerinden e-Tebligat görüntüleme seçeneğini işaretleyin ve e-Tebligatınızı görüntüleyin. 

e-Tebligat, e-Tebligat sistemine giriş yaparak da görüntülenebiliyor.

e-Tebligat sorgulama nasıl yapılır? 

e-Tebligat, tıpkı görüntülemede olduğu gibi e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. e-Tebligat sorgulama için şu adımları takip etmek gerekiyor:

 • e-Devlet şifresi, mobil imza ve e-İmza ile sisteme giriş yapın.
 • GİB üzerinden e-Tebligat görüntüleme seçeneğini işaretleyin ve e-Tebligatınızı görüntüleyin. 

e-Tebligat, e-Tebligat sistemine girişi yaparak da sorgulanabiliyor.

Siz de e-devlet uyumlu E-fatura, E-defter, E-arşiv hizmetlerine Mikro Yazılım’ın e-dönüşüm uygulamaları ile erişebilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.