Henüz e-fatura kullanmaya başlamamış, teferruatlı bir iş olduğunu düşünseniz de en bilindik yöntem olduğu için matbu fatura kesmeye devam ediyor olabilirsiniz. Eğer e-dönüşümün ne kadar vakit alacağını sorguluyorsanız, e-faturaya geçmek konusunda kararsızsanız, e-faturanın size katacağı faydaları ve kimlerin e-fatura mükellefi olduğunu merak ediyorsanız tüm sorularınızın cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

e-Faturaya neden geçmelisiniz?

e-Fatura hakkında bilmeniz gerekenler

e-Fatura entegratörü seçerken dikkat etmeniz gerekenler

e-Fatura nedir?

e-Fatura, veri formatı ile standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, içinde Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin yer aldığı, satıcı ile alıcı arasındaki iletimini GİB’in gerçekleştirdiği matbu fatura ile eş değere sahip yasal bir belgedir. Kağıda basılmaz, tüm işlemleri dijital ortamda yapılır.

e-Faturanın faydaları nelerdir?

 • e-Fatura her şeyden önce alıcı ve satıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, belli bir standardı olan bir faturalama sistemi kurar.
 • e-Fatura kağıt tasarrufu sağlar. e-Faturaya geçerek çevreyi korursunuz.
 • e-Fatura operasyonel yüklerinizi azaltır.
 • Baskı, kargolama ve arşivleme masraflarını ortadan kaldırarak sizi maddi açıdan tasarruf ettirir.
 • Dünyanın her yerinden tek tıkla kesip gönderilebildiği için mobilite sağlar.
 • Saniyeler içinde düzenlenip kesilebildiği ve karşı tarafla paylaşılabildiği için hem size hem de personelinize zaman kazandırır.
 • Arşivleme ve erişim kolaylığı sağlar. e-Faturada kaybolma, bozulma riski yoktur. Ayrıca dilediğiniz faturaya birkaç tıkla hızlıca erişmenizi sağlar.
 • e-Fatura müşterilerinizin faturalarını anında görmesini sağladığı için tahsilatlarınızı hızlandırır. Ayrıca müşterileriniz ve satıcılarınızla daha hızlı anlaşmanızı sağlar.
 • Evrak gitti-geldisi olmadan çalışmaya olanak tanıdığı için mali müşavirinizle daha hızlı ve kolay çalışmanızı sağlar.

Kimler e-fatura mükellefidir?

421 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak aşağıda sıraladığımız mükelleflere de e-fatura uygulamasına geçme ve e-defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

 1. 2014 ya da sonraki hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmez.)
 3. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Önemli notlar:

Güncellenen tebliğe göre

 • 1 numaralı şartı 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016’dan itibaren,
 • 2015 ya da sonraki hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,
 • 2 ve 3 numarada sayılanlardan bu tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,
 • Bu tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Ayrıca lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilir ve e-fatura uygulamasına geçebilir.

e-Faturaya nasıl geçilir?

e-Fatura kullanmaya başlamak için önce e-fatura başvurusunda bulunmak gerekir.  Bu başvuruyu yapmadan önce Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden (Kamu SM) mali mühür talep edilir. (Şahıs firmaları mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilir.) e-Faturaya GİB Portal, GİB ile entegrasyon ya da özel entegratör üzerinden olmak üzere üç farklı yöntemle geçilir. Mali mühür alındıktan sonra GİB’e online olarak başvurulabilir. Dilerseniz e-faturaya Mikro Yazılım üzerinden de kolayca geçebilirsiniz. Bunun için efatura.gov.tr adresine girerek yararlanma yöntemini ‘özel entegrasyon’ olarak seçmeniz ve ön başvuruda bulunmanız gerekiyor. Ardından portal.emikro.com.tr adresine girerek yapacağınız başvuru ile e-fatura hizmetinden yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.