Memur maaşlarına yapılan zam oranı ile birlikte 2022’de uygulanacak kıdem tazminatı tavan rakamını da öğrendik. Peki kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu nedir? 2022 Kıdem tazminatı tavanı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 

Kıdem tazminatına dair merak ettiklerinizin yanıtı bu yazıda!

Kıdem tazminatı nedir?

Çalışana işinden ayrılırken işveren tarafından, çalıştığı yılların karşılığında, belirli koşulları sağlaması halinde ödenen tazminat, kıdem tazminatıdır. Aynı iş yerinde bir seneden uzun zamandır çalışanlar; askerlik, emeklilik, vefat gibi durumlarda, kadın çalışanın evlenmesi halinde bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılması halinde,  çalışanın işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeni dışındaki nedenlerden dolayı işten çıkarılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılır. Kıdem tazminatı, çalışanın istifa etmesi halinde alınmaz. Kıdem tazminatının şartları 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenir.

Kıdem tazminatı fonu nedir?

 • Kıdem tazminat sisteminin Kıdem Tazminatı Fonu adında fonu bulunur. 
 • Kıdem tazminatı fonu her yıl farklı biçim ve koşullarda gündeme geliyor. Mevcut verilere göre kıdem tazminatı ödeme oranı yüzde 9 ila 14 arasında değişiyor. 
 • Pandemi sürecinde bu alanda birçok yenilik yapılarak kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve ücretsiz izin destekleri gibi fırsatlar ortaya çıktı. Bu süreçte kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı sistemi de yeniden gündeme gelen başlıklar arasında. Konuyla ilgili gelişmeleri takip edip bir güncelleme geldiğinde sizleri blog yazılarımızla bilgilendireceğiz. 

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2022’de kıdem tazminatı tavanı nedir?

Kıdem tazminatı, son iş yerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret göz önüne alınarak hesaplanır. Tam yıl dışındaki süre için 30 gün üzerinden oranlama yapılır. Bu hesaplamanın kilit noktası, kıdem tazminatının tavan tutarıdır. 2022 yılında kıdem tazminatında tavan 10 bin 596 TL olarak açıklanmıştır. Yani brüt ücreti bu tutardan yüksek olanlar, yıllık olarak bu tutarda tazminat alabilir. 

 • Kıdem tazminatının hesaplama formülü şöyledir (Bu formülde yıl kesirleri de dikkate alınmalıdır.):

Kıdem tazminatı = (Çalışanın çalıştığı yıl) x (Çalışanın en son aldığı brüt ücret) 

 • Eğer arta kalan aylar varsa formül şöyle olur:

Kıdem tazminatı = (Çalışanın çalıştığı yıl) x (Çalışanın en son aldığı brüt ücret) + [(Arta kalan aylar güne çevrilir) x (Brüt ücret/365)]

 • Eğer kıdem tazminatı tavanın bir yıla düşen tutarını aşmıyorsa bu tutardan yalnızca damga vergisi kesilir.
 • Eğer kıdem tazminatı tavanın bir yıla düşen tutarını aşıyorsa gelir vergisi kesintisi yapılarak ödenir. 

Kıdem tazminatı neleri kapsar?

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücretle birlikte çalışana yapılan diğer ödemeler de dikkate alınır. Bu ödemeleri şöyle sıralayabiliriz:

 • yemek yardımı
 • kasa tazminatı
 • gıda yardımı
 • yakacak yardımı
 • konut yardımı
 • giyecek yardımı
 • aile yardımı
 • çocuk zammı
 • temettü
 • taşıt yardımı
 • sağlık yardımı
 • havlu-sabun yardımı
 • sosyal yardım niteliğinde ayakkabı
 • yıpranma tazminatı
 • mali sorumluluk tazminatı
 • bayram harçlığı
 • lojman tahsisi
 • teşvik primi
 • aylık primler

Kıdem tazminatında dikkate alınmayan ödemeler ise şöyledir:

 • yıllık izin ücreti
 • evlenme yardımı
 • hafta tatil ücreti
 • devamlı
 • olmayan bayram harçlığı
 • hastalık yardımı
 • genel tatil ücreti
 • izin harçlığı
 • seyahat primleri
 • devamlılık göstermeyen primler
 • fazla çalışma ücreti
 • iş arama yardımı
 • harcırah
 • bir kere verilen ikramiyeler

Kıdem tazminatı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

 • Süresi belli sözleşmeli işlerde işin bitip sözleşme sona erdiğinde kıdem tazminatı ödenmez.
 • Kıdem tazminatı hesabında çalışanın toplam çalıştığı süre de hesaba katılır.
 • Çalışan ücretsiz olarak izin kullanırsa kıdem tazminatı hesabında bu süre dikkate alınmaz. 
 • İşveren iş şartlarını tek taraflı olarak değiştirirse çalışana bu şartlarda çalışmak isteyip istemediği sorulur. Eğer çalışan çalışmaz ise 6 gün içinde iş sözleşmesi fesh edilir, çalışan kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.