KDV nedir, neden alınır? KDV’den matrah hesaplama formülü nedir, bu hesaplama nasıl yapılır? Sorularınızın cevabı yazımızda.

KDV nedir, ne işe yarar?

Devletin, kamu harcamalarında kullanmak üzere gerçek ve tüzel kişilerden aldığı vergi çeşidi bulunur. Bu vergilerden biri de KDV’dir. Katma değer vergisi birçok ülkede farklı isimlerle yürürlüktedir. Ülkemizde KDV’nin tarihi 1985 yılına dayanır. Katma Değer Vergisi, vergi mükellefleri tarafından kattıkları artı değer üzerinden aylık olarak ödedikleri vergi türüdür. KDV’yi ürün veya hizmetlerin üretiminde ilk aşamadan son aşamaya kadar olan zaman diliminde her aşamada eklenen değer üzerinden alınan vergi çeşidi olarak da tanımlayabiliriz. KDV’nin günümüzde en çok rastladığımız şekli ise, satılan ve alınan ürün ya da hizmetin sonucunda dolaylı olarak ödenen vergidir. Yaptığımız neredeyse her alışveriş ve satın almada KDV payı dolaylı olarak alınır. KDV’nin işlevi; amacı ve ödenmesi kanunlarla belirlenir, nasıl ya da hangi oranda ödeneceği değişiklik gösterir. 

KDV oranları nelerdir?

Ülkemizde Katma Değer Vergisi uygulamasında üç farklı oran vardır. Ürün ve hizmetlerde yüzde 1, 8 ve 18 oranları üzerinden Katma Değer Vergisi uygulanır. En çok karşılaşılan oran yüzde 18 olmakla birlikte ürün veya hizmet çeşidine göre farklılıklar olabilir. 

KDV hesaplaması nasıl yapılır?

KDV hesaplamaları internet üzerinden kolaylıkla erişebileceğiniz programlarla yapılabilir. Bu programlarda KDV hesaplaması yapılmak istenen tutar girilir. Ardından ürün veya hizmet için belirlenmiş olan bir vergi oranı (%1, %8 ve ya % 18) seçilir. Bu işlemlerin sonucunda program karşınıza KDV hariç veya KDV dahil hesaplamasına göre sonuçlar çıkarır

KDV hesaplama örneği

KDV hesaplamasını kendiniz de yapabilirsiniz. Örneğin 200 lira olan bir ürünün yüzde 18 KDV uygulanmış tutarını bulmak için ürünün tutarı yani 200 lira ile 0.18 olan KDV’nin 1 eklenmiş oranı çarpılır. 200 x 1.18 = 236 lira yapar. Bu hesaba göre 200 liralık bir ürünün KDV tutarı 36 TL’dir. KDV hesaplaması KDV dahil ve hariç olmak üzere iki formül ile yapılabilir. 

KDV dahil ve KDV hariç hesaplama formülleri

KDV dahil ve KDV hariç tutarları öğrenmek için aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz:

KDV hariç için: (KDV hariç tutar) x [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV dahil için: (KDV dahil tutar) / [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV dahil ve KDV hariç hesaplama örneği

 • Örneğin 2000 liralık bir ürünün KDV oranı yüzde 18 ise ödenecek KDV dahil tutar 2000 x (1 + 18/100) işlemi uygulanarak bulunur.
  • 2000 x 1,18 =2360 
  • Bu hesaba göre 2000 liralık bir ürün için ödenecek KDV dahil tutarı 2360 Türk Lirasıdır.
 • KDV hariç hesaplama türünde ise ürünün vergisiz tutarı bulunur. Bunun için kullanılan formül şöyledir: ( Brüt tutar ) / (1 + (Vergi oranı). Örneğin 2360 lira olan bir hizmetin KDV hariç bedeli bulunmak isteniyorsa 2360 / (1 + 18/100) işlemi yapılır. 
  • 2360/ 1,18 = 2000. 
  • Sonuç olarak bu hizmetin KDV’siz bedeli 2000 liradır. Ödenmesi gereken vergi tutarı ise 360 liradır.

KDV matrahı nedir?

Satış faturalarının KDV hariç tutarlarının 1 aylık zaman dilimindeki toplamı KDV matrahı olarak adlandırılır. Bazı ürünlerde KDV’ye ek olarak özel tüketim vergisi yani ÖTV uygulanır. Bu tür ürünlerde hesaplanan ÖTV, KDV matrahına dâhil edilmez. KDV matrahı, ürün veya hizmetin KDV eklenmeden önceki tutarını belirtir. KDV’den matrah hesaplanabilmesi için KDV tutarı ve oranının bilinmesi gerekir.

KDV’den matrah hesaplama formülü

KDV’den matrah hesaplamak için gerekli olan formüller şu şekildedir:

 • KDV Tutarı / KDV Oranı x 100 = Matrah (KDV Hariç Tutar)
  • Matrah + KDV Tutarı = KDV Dâhil Tutar (Toplam)
  • Matrah = KDV tutarı / (KDV oranı/100) şeklindedir. 
  • Örneğin, bir ürüne yüzde 18 KDV oranı ile 30 lira vergi ödenmişse matrah 30/ (18/100) işleminden 166,67 Türk Lirası’dır.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.