KDV tevkifatı nedir? Kimler tevkifat yapar? Kimlere tevfikatlı fatura kesilir? Tevkifat uygulaması ile ilgili sorularınızın cevabı bu yazıda.

Tevkifat ne demek?

Para konusundaki kesintiler’ anlamına gelen tevkifat, vergisel açıdan bölüşme ve kesinti yapma işlemlerini açıklar. Devlet, tevkifat yaparak alacaklısı olduğu alacağı katma değer vergisini (KDV) bir tek satıcıdan almak yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürür. Böylece ödemeler de daha düzenli hale gelir.

KDV nasıl hesaplanır?

Tevkifat, gelir vergisi ve KDV olmak üzere iki türlü yapılır:

 • Gelir vergisi tevkifatı: Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde düzenlenmiştir. Kesintisi Bakanlar Kurulu’nun belirlediği oranlarda yapılır. Gelir vergisi tevkifat oranlarını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Gelir Vergisi Tevkifat Oranları sayfasında bulunur.
 • KDV tevkifatı: Beli malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’sinin alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine (vergi sorumlusu sıfatıyla) beyan edilmesi ve ödenmesidir.

Gelir vergisi hakkında bilmen gerekenler

Tevkifatlı fatura nedir?

Tevkifatlı faturanın, normal ve irsaliyeli faturadan ayrılan noktası hesaplanan KDV miktarının alıcı ile satıcı arasında paylaştırılması, ikisinden de alınmasıdır. Böylece KDV sorumluluğu her iki tarafa da ait olur.

Vergi hakkında bilmen gerekenler

Hangi işlemlere tevkifat uygulanır?

Her hizmet veya ürün satışında tevkifat yapılmaz. Tevkifat oranı Bakanlar Kurulu’nun belirlediği işlemler için uygulanır. İşte tevkifat uygulanan hizmetlerin bazıları:

 • bazı yapım işleri
 • bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık hizmetleri
 • temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
 • özel güvenlik hizmetleri
 • makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat
 • bakım ve onarım hizmetleri
 • yemek servisi
 • danışmanlık ve denetim hizmetleri 
 • yapı denetim hizmetleri
 • servis taşımacılığı
 • ticari reklam hizmetleri

Kimler tevkifat yapar?

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve teşkil ettikleri birlikler
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
 • Bankalar
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.