Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 16 Şubat 2021’de güncellediği KDV Genel Uygulama Tebliği’ndeki değişiklikleri yazmıştık. Peki tebliğe göre taşımacılık hizmetleriyle ilgili neler değişti? İşte nakliye tevkifat ve nakliye tevkifat oranı hakkında güncel bilgiler…

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 16 Şubat’ta yayımladığı 35 numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğde, taşımacılık hizmetlerini ilgilendiren nakliye KDV tevkifatı ve taşımacılık KDV tevkifatı konusunda yapılan yenilikler neler? Personel taşımacılığı KDV oranı değişti mi? Hepsini bu yazıda detaylandırdık:

KDV tevkifatında taşımacılık hizmetleriyle ilgili değişiklikler / Servis taşımacılığı tevkifatı

Peki servis taşımacılığı KDV oranı nasıl değişti? Yeni taşımacılık tevkifat oranı nedir? Yeni yayınlanan tebliğin 7. maddesi, taşımacılık hizmetleriyle ilgili olan bölümünün başlığı ile birlikte çeşitli değişikliklere uğradığını haber veriyor. Tebliğe göre,  “2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri” başlığı, tevkifat uygulayacak alıcılar ile tevkifat oranlarında şu uygulamaları yaptı:

 • Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı
  • (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak.
 • Kapsam
  • Tebliğe göre yeni kapsama; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) giriyor. 
  • Bu hizmetlerin, tahsis edilen özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması ya da taşıma işinde kullanılan aracın özmal veya sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulamasındaki işlemlere engel teşkil etmiyor. 
  • Aynı zamanda, servis hizmetinin, personel ya da öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması ya da anlaşılması yoluyla sağlanması durumunda, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacak. Buna mukabil, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi durumunda tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecek. 
  • Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi halinde, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılamayacak. Fakat taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı hesaplaması yapılıp uygulanabilecek.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.