Bu yazımızda KDV 2 uygulamasının tanımı, KDV 2 beyannamesinin nasıl düzenleneceği, hesaplaması ve ne zaman verileceğine dair detayları anlattık.

Vergi, devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlendiği ölçüde kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla aldığı paradır. Bu nedenle vergiler, devletlerin sürdürülebilirliğini sağlar. Kişilerin en çok ödediği vergi ödemeleri, hizmet ya da ürün satın alımlarında ödedikleri vergi çeşitleridir. Bu alım satımlarla ödenecek verginin miktarı sektör ve iş kolunun türüne göre değişiklik gösterir.

Kişilerin yaptıkları alım satım işlemlerinde verdikleri vergi çeşitlerinden birisi de Katma Değer Vergisi 2’dir. Bu yazımızda da KDV 2 uygulamasının tanımı, KDV 2 beyannamesinin nasıl düzenleneceği, hesaplaması ve ne zaman verileceği gibi soruları cevaplayacağız. 

KDV 2 nedir?

KDV 2, yaygın olarak kullanılan Katma Değer Vergisi’nin yeni geliştirilmiş bir çeşididir. Bu yeni vergi türü birtakım ihtiyaçlar nedeniyle hayata geçirilmiştir. KDV ödemelerinin takibi ve kontrolü birçok sektör için zordur. Özellikle faaliyet gösterilen faklı sektörlerin işleyişi, alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunmaları gibi unsurlar, KDV ödemelerini takip ve kontrol etmeyi zorlaştırır. Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen KDV 2 de takip ve kontrol işlemlerini daha kolay hale getirir.

Hizmeti veya ürünü satan firmanın yurtdışı merkezli olması, yerel devletin KDV vergisi almasını zorlaştırmasından dolayı vergi ödemeleri sekteye uğrayabiliyor. Bu gibi  durumlarda devreye sokulan KDV 2 sistemi, ödenecek olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ödenmesini veya tamamen satıcı tarafından ödenmesini sağlar. Vergi mükellefi taraf, KDV vergisini ödemesi gerektiği durumda KDV 2 beyannamesi yoluyla belirtir ve öder.

KDV 2’nin çeşitleri nelerdir?

KDV 2 iki tür vergiden oluşur. Bunlardan ilki, kısmi tevkifattır. KDV 2 kısmi tevkifat işleminde KDV oranı, Maliye Bakanlığı’nca belirlenir. Ardından satıcı ve alıcı kendi oranlarına göre vergi ödemesini gerçekleştirir. KDV 2’nin ikinci çeşidi ise tam tevkifattır. Bu işlemde, KDV oranının tamamı satın alma işlemini gerçekleştiren alıcı tarafından ödenir. 

KDV 2 beyannamesi nasıl düzenlenir?

Diğer vergi ödemelerinde de olduğu gibi KDV 2 ödemesinde beyanname işlemi, ödemenin doğru bir şekilde bölünebilmesi ve sürecin yasal bir şekilde işlemesi açısından son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle KDV 2 beyannamesinin doğru şekilde düzenlenmesi dikkat edilmesi gereken bir husustur.

KDV 2 beyannamesinin bildirilmesi için üç farklı yolu vardır. Vergi beyannameleri, internet üzerinden, posta aracılığıyla veya vergi dairesine direkt teslim şeklinde verilebilir. Beyannamede alıcı ve satıcıya ait bilgiler verilir. Diğer alanlara; adres bilgileri, tarih ve vergilendirme dönemleri doğru ve eksiksiz bir şekilde girilir. Yapılan alım satım işleminin detaylarıyla ilgili verilen tablolara da veriler eksiksiz bir şekilde doldurulur. KDV 2 beyannamesi, formda verilen alanlar doldurulduktan sonra posta yoluyla, internet üzerinden veya vergi dairesine direkt teslim şeklinde verilir.

KDV 2 beyannamesi ne zaman verilir?

KDV 2 beyannamesi, verilen form doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra her ayın 24. gününde iletilir. KDV 2 beyannamesi ödemesinin son günü ise aynı ayın 26. günüdür. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda, ödeme sonraki iş gününde yapılabilir.

KDV 2 hesaplaması nasıl yapılır?

KDV 2 hesaplaması şu şekilde yapılabilir:

100,00TL değerindeki bir ürün veya hizmet %18’lik vergi dilimine giriyorsa

100 x %18 = 18 TL’lik bir KDV tutarı çıkar. 

100,00 + 18,00 = 118,00 TL bu ürün veya hizmetin KDV dâhil fiyatıdır. 

18,00 TL olarak bulunan KDV miktarını KDV 2 üzerinden hesaplanabilmesi için 2 yol vardır. Birincisi vergi tutarının bölüştürülmesi, ikincisi ise tamamının alıcı tarafından ödenmesidir. KDV ödeme sorumluluğunun, satıcı ve alıcı arasında bölüştürülmesi durumundaki oran %90-%10 şeklindedir.

18,00 TL olarak belirlenen KDV tutarı için; 

Satıcı, 10/100 oranla 1,8 TL’lik vergi borcu üstlenirken,

Alıcı 9/10 oranla 16,2 TL’lik bir vergi borcu üstlenir. 

Bu işlem de KDV 2 beyannamesi olarak ayrıca beyan edilir. 


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.