İş yaşamında başarılı olmanın ilk basamağını oluşturan kariyer planlama nedir ve nasıl yapılır? Kariyer planlamanın süreç ve basamakları nelerdir? Bu yazıda kariyer planlama süreci ile bu alanda online eğitimin önemini anlattık.

Kariyer planlama nedir?

Kariyeri, iş hayatımızda varmak istediğimiz hedef nokta olarak düşünürsek, kariyer planlamasını da bu hedefe varmak için kullanacağımız rotayı belirlemek ve harcayacağımız enerjiyi etkili şekilde yönetmek olarak düşünebiliriz. Kariyer planlaması sürecinde, mesleki eğilimlerimizi göz önünde bulundurmalı, planlarımızdaki olası değişikliklerde yeniden düzenlemeler yapmaya açık olmalıyız. Kariyer planlama sürecinde kendimizi tanımak en az doğru hedefler belirlemek kadar önemlidir. Kendini tanımayan bireyin hedefleriyle ya da ulaştığı yerle ilgili memnuniyetsizlik yaşaması, verimsiz sonuçlar alması olasıdır. Ancak hayata yolunda bizler de esnek, sürekli değişen varlıklarız. Tam da bu nedenle, kendimizi tanırken geçtiğimiz süreci de esnek tutmalı, değişen koşullar kadar değişen ve gelişen bir karakter ve davranış özelliklerine de açık olmalıyız. Sonraki aşamada yer almak istediğimiz sektörle ilgili bilgi toplayabilir, bu doğrultuda nitelik ve hedeflerimize uyan bir kariyer planı yapmaya başlayabiliriz.

Kariyer planlama basamakları

Kariyer planımızı üç ana basamakta oluşturabiliriz:

1. Kendini tanımak ve anlamak (Özfarkındalık): 

Kariyer kararı çok kişisel olduğu için, onun planının da kişinin kendisinden başlaması gerekir. Bu aşamada geçmiş deneyimlerimizi düşünebilir, hoşlandığımız şeyleri, ilgi alanlarımızı, becerilerimizi, hangi alanlarda başarılı olduğumuzu, tüm bunların içinden hangilerinin bizim için daha önemli olduğunu belirleyebiliriz. Özfarkındalığımızla birlikte kariyer seçeneklerimize olan farkındalığımız da artar. Bu aşamada, geçmişte değerlendirdiğimiz seçenekleri daha derinlikli biçimde inceleyebilir ya da daha önce düşünmediğimiz alternatifleri değerlendirmeye başlayabiliriz.

2. Hedefle ilgili araştırma:

Bu aşamada hedeflediğimiz kariyerle ilgili sektör, pozisyon araştırması yapabiliriz. Gerek internetten yaptığımız araştırmalarla, gerek yakın çevreden (arkadaş, aile) gerekse konunun uzmanı akademisyen ve iş insanlarından bilgi toplayabiliriz. Bu sayede hedefimize gidecek bir plan geliştirmemiz kolaylaşacaktır.

3. Bilgi, beceri ve deneyim elde etme:

Bu aşamada iş deneyimi edinmek için çalışmaya başlayabilir; iletişim, liderlik, ekip çalışması gibi becerileri geliştirecek eğitim ve kurslara katılabilir, bu alanlarda çeşitli gönüllü faaliyetlerde bulunabilir, farklı alanlarda yurtdışı eğitimlerini değerlendirebilir ve yabancı dil öğrenebiliriz. 

İş hayatında öne çıkmak için online eğitimlerden faydalanın

Günümüzde aldığı eğitimlerle kendisini geliştiren geliştiren genç profesyonellerin önünün rakiplerine göre çok daha açık olduğu ortada. Siz de kariyer planlama eğimi yanı sıra, insan kaynaları ve perakende sektörü gibi uzmanlaşmayı tercih ettiğiniz alanda alacağınız eğitimlerle daha fazla fırsat elde edebilirsiniz. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinizi bir üst seviyeye çıkaracak online eğitimler sayesinde kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanabilirsiniz. İlgilendiğiniz alanın uzmanlarından alacağınız online eğitimler, akademik bilginizi pekiştirmekle kalmayıp sektörün önde gelen isimlerinin yaşadığı deneyimleri de öğrenmenizi sağlar. Bütün faktörler göz önüne alındığında, kariyer planlama aşamasında online eğitimin değeri büyüktür.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.